Yazım Kuralları

JOGSER makale şablonunu indirmek için tıklayınız.
Genel Kurallar
1. Dergide yayımlanacak çalışmanın daha önce yayımlanmamış, aynı zamanda başka bir dergide değerlendirme sürecinde bulunmamış veya yayın hakkı verilmemiş olması gerekir.
2. Yazar(lar), makalenin yayına kabul edilmesi halinde çalışmanın yayın haklarını Journal of Global Sport and Education Research'e vermeyi kabul eder.
3. Yazarlar, dergiye gönderilen yazıların Helsinki Bildirgesi'nde insan ve hayvan çalışmaları için önerilen ilkelere uygun olduğunu kabul ederler. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar)a aittir.
4. Gönderilen çalışmanın iThenticate ve Turnitin gibi intihal programlarından alınan intihal raporu ek dosya olarak yüklenmelidir. Rapor yazar(lar) tarafından imzalanmalıdır. Benzerlik oranı alıntılar hariç %20'yi geçmemelidir.
5. Çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş veya doktora/yüksek lisans tezinden hazırlanmışsa ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.
6. Ana metinde yazarların isimleri ve çalıştıkları kurumlar hakkında bilgi verilmemelidir. Bu tür ayrıntılar başlık sayfasında belirtilmelidir. Çalışmanın sorumlu yazarı belirtilmelidir.
7. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra, yazar listesinden hiçbir yazar çıkarılamaz, yazar olarak isim eklenemez ve tüm yazarların yazılı onayı olmaksızın yazar sırası değiştirilemez. 

Yazım Kuralları
Çalışmanın başlığı;
• Kalın olmalı, Times New Roman yazı tipi boyutu 14 olmalı ve her kelimesi büyük harfle yazılmalıdır.
Makaleler;
• Özet, giriş, gereç ve yöntemler, sonuçlar, tartışma, kaynaklar; ekler (uygun olduğu şekilde).
• Her alt başlığın baş harfleri büyük ve kalın olmalı ve Times New Roman 12 punto ile yazılmalıdır.
Özet;
• Yapılandırılmamış olmalı ve 150 ile 250 kelime arasında olmalıdır.
• Virgülle ayrılmış ve baş harfleri büyük olacak şekilde 3 ila 5 anahtar kelime içermelidir.
• Tek aralıklı olmalı ve Times New Roman yazı tipi boyutu 9 olmalıdır.
Ana Metin;
• A4 boyutunda, her iki yanından 2,5 cm boşluk olacak şekilde Times New Roman yazı tipi 12 olmalıdır.
• 1,15 satır aralığı kullanılmalıdır.
• En fazla 40 referans ve en fazla 6 tablo ve şekil (toplam olarak) olmalıdır.
• Kullanım tutarlı olduğu sürece yazım, ABD veya İngiltere İngilizcesi olabilir.

Tüm atıflar, tablolar, şekiller ve raporlama istatistikleri için Amerikan Psikoloji Derneği Yayın Kılavuzu (7. Baskı) takip edilmelidir.
Tablolar tek aralıklı ve 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.
Şekiller yüksek kalitede olmalıdır (hat sanatı için 1200 dpi, gri tonlama için 600 dpi ve renkli için 300 dpi). Şekiller, yüksek kalite gerekçesiyle JPEG olarak kullanılmalıdır.

Birinci düzey başlık (Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça vb.)
Lütfen Tüm Paragraf Başlangıçlarında Bu Stili Kullanın. Times New Roman, 1,15 Satır Aralığı, Yaslanmış.
İkinci Düzey Başlık (Veri Toplama Araçları, Katılımcılar vb.)
Lütfen Tüm Paragraf Başlangıçlarında Bu Stili Kullanın. Times New Roman, 1,15 Satır Aralığı, Yaslanmış.
Üçüncü Düzey Başlık
Lütfen Tüm Paragraf Başlangıçlarında Bu Stili Kullanın. Times New Roman, 1,5 Satır Aralığı, Yaslanmış.

Tablolar
Tablo, grafik ve istatistiksel raporlama APA 7 stiline göre hazırlanmalıdır. Tablo yazı karakteri 10 punto ve tek aralıklı olarak yazılmalıdır.
Örnek Tablo 1
27305
Başlık Times New Roman 12 punto olmalıdır. Yukarıdaki gibi tablo numarası  verilmelidir.

Metin İçi Atıflar;

Yazar bilgileri parantez içinde/dışında verilebilir.
• Parantez içindeki alıntılarda, parantez içinde yazarın soyadı ve yayın tarihi verilir. Cümlelerin sonuna parantez içinde yazar soyadı ve tarih eklenir ve yazar soyadından sonra virgül konur. (Balcı, 2022)
• Parantez dışı alıntılarda (anlatı), yazar soyadı cümle içinde yer alır ve yıl parantez içinde verilir. Balcı (2022)
• Bir eser iki yazarlı ise, kaynağa atıfta bulunurken mutlaka her iki yazarın da soyadını belirtiniz.
(Balcı ve Tannehill, 2022)
Balcı ve Tannehill (2022)
• Bir çalışmada üç veya daha fazla yazar varsa, yalnızca ilk yazarın soyadını ve ardından “ve diğ.”
Tannehill ve diğ. (2022)
(Tannehill vd., 2022)
• Birden fazla kaynak parantez içinde verildiğinde alfabetik sırayla ve noktalı virgülle ayrılarak verilmelidir.


27306

Kaynakça
Kaynakçanın ayrıntılı bir şekilde incelemesi için lütfen dergi yazım kurallarını inceleyiniz. Satır aralığı tek olmalıdır. Önce 0 sonra 8 aralığında olmalıdır. Kaynakçanın ikinci satırı 1 cm girinti ile başlamalıdır.
• Kaynaklar, ilk yazarın soyadı ve baş harfine göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
• Bir veya iki yazarlı çalışmalarda iki yazar arasında "ve" bağlacı kullanılmalıdır.
• Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda son yazardan önce "ve" bağlacı kullanılmalıdır.

27307
*Retrieved from APA7
27308
*Retrieved from APA7
27309
*Retrieved from APA7

 Bildiriler
Yazar, A. A. (Yıl, Ay 1-30). Çalışmanın başlığı. Kongre Adı, (s. 13-23). Şehir ülke.
Tezler
Yazar, A. (2022). Tezin başlığı italik olarak yazılmıştır: yayınlanmamış doktora tezi, Üniversite, Enstitü, Bölüm, Şehir.
Web Sayfası
Yazar Soyadı, Baş harfi veya Grup adı. (Tarih). Çalışmanın başlığı. Web sitesinin adı. URL…. adresi ve Erişim Tarihi:
Dünya Sağlık Örgütü (2020, 13 Kasım). Korona virüs. Dünya Sağlık Örgütü. https://www.who.int/. Erişim Tarihi: 12 Mart 2023.
Resmi Yayınlar ve Basın Bültenleri
Türkiye İstatistik Kurumu. (2020). İstatistikli sporlar (Yayın no. 1313). https://tuik.... Erişim Tarihi: 1 Mart 2023.
Not: Tüm kaynaklar APA 7'ye göre düzenlenmelidir.
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
 

   18798    18800                Flag Counter

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.