Amaç ve Kapsam

Dergimiz tarımsal üretim yöntemleri ve sistemleri üzerinde yenilikçi vizyona sahiptir. Tarımsal biyoteknoloji ve benzer alanlarda yeni yöntem ve metotları akademik camiaya kazandırmayı amaçlamaktadır.

Biyoteknolojinin ve özellikle tarım ile ilgili çeşitli alanları kapsayan orijinal makaleler:

- Tarımsal Biyoteknoloji
- Bitki bilimi (Bitki üretimi, Fizyoloji, Bitki Islahı ve Genetik, Agronomi, Bahçecilik, Bitki koruma vb.)
- Bitki Biyoteknolojisi
- Zooloji (Hayvansal ıslahı, genetik ve biyoteknoloji vb.)
- Biyometri ve Genetik
- Biyoçeşitlilik
- Biyoinformatik ve sistem biyolojisi
- Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Moleküler genetik
- Botanik
- Evrim ve populasyon Genetiği
- Gıda Biyoteknolojisi
- Genetik mühendisliği ve klonlama
- Toprak ve su ürünleri