Hakemlik Süreci ve İntihal Denetimi

Hakem değerlendirme sisteminin titizliği, bir araştırma makalesinin kalitesini garanti eder. Dergi, titiz bir hakem değerlendirme sistemi kullanır. Gönderilen tüm makaleler, yayınlanmadan önce en az 2 hakem incelemesine tabi tutulur. Dergi, çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanır.

Çift kör hakem değerlendirme sistemi, bir makalenin yazar (lar) ının kimliğinin seçilen hakemlerden gizlendiği anonim bir değerlendirme sistemidir. Bir gözden geçirenin bir makalenin yazarını / yazarlarını tanımlamasını sağlayabilecek tüm ayrıntılar, makale hakeme gönderilmeden önce makaleden kaldırılır. Benzer şekilde, gözden geçirenlerin yorumlarını yazar (lar) a gönderirken gözden geçirenlerin kimlikleri de yazarlardan gizlenir.

Dergi, çift kör hakem sistemini en etkili inceleme sistemi olarak görür, çünkü seçilen hakemlerden veya yazarlardan olası önyargıyı sınırlar. Yazarların makalelerini geliştirmelerini sağlar ve editörlere makaleler hakkında karar vermede yardımcı olur.

Journal of Agricultural Biotechnology Dergisi yayın etiği gereği "Çift Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışmanın Türkçe (veya gönderim diline göre İngilizce) nüshaları yayın kurulunun intihal denetiminden geçirilir.

Gönderdikleri makalenin içeriğinden, dilinden ve özgünlüğünden yazarlar sorumludur. Yazarlar, orijinal eserlerini tamamen oluşturduğunu ve yazarlar çalışmayı ve / veya diğer yazarların sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun bir şekilde alıntılandığını veya alıntı yapıldığını atıf yaparak temin etmelidir.

İntihal denetimi İntihal.net yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.