e-ISSN: 2757-6779
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Journal of Agricultural Biottechnology (JOINABT) dergisi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü (BİYAK) SUBÜ tarafından yayınlanan hakemli, online ve açık erişimli uluslararası dergi kategorisindedir. Dergi alanında araştırma ve derleme makaleleri kabul etmekte olup, yayın ücreti almamaktadır. 2020 yılı Aralık ayında ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan dergimiz, yılda 2 sayı (Haziran/Aralık) çıkarmaktadır. JOINABT, Türkçe veya İngilizce olarak yayın kabul etmektedir. Gönderilen tüm makalelerde, çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Bu sebeple ilk gönderim aşamasında “makale içerisinde veya dosya adında yazarları çağrıştıracak hiçbir şey yazılmamalıdır”. “Makale gönderimi sırasında aşağıdaki 3 belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin herhangi birinin eksik olması durumunda makale REDDEDİLECEKTİR.

* Makale Dosyası (Word formatında Türkçe şablon, English template)
* Telif Hakkı Devir Formu
* Benzerlik Raporu