Yazım Kuralları

JOINABT dergisine ait Türkçe şablona ve İngilizce şablona erişim sağlayabilirsiniz. JOINABT, Türkçe veya İngilizce olarak yayın kabul etmektedir. Gönderilen tüm makalelerde, çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Bu sebeple ilk gönderim aşamasında şablon içindeki yazar bilgilerinin şablondan kaldırılması ve yazar bilgileri olmadan gönderim yapılması gerekmektedir. Makalenin yazar(lar)ı tarafından benzerlik taraması yapılarak benzerlik oranını gösteren raporun makale ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir.

Makaleler elektronik ortamda MS Word dosyası olarak sunulmalıdır. Makalede kullanılacak sayfa düzeni, font ve punto büyüklüğü şablon içerisinde ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanmıştır. Şekil, grafik, resim, formül ve tablolar; orijinal veya net bir şekilde bilgisayardan baskıya hazır halde üretilmiş olmalı ve metnin içerisine yerleştirilmelidir. Dergi Editörü ve Yayın Kurulu, bunları elektronik ortama aktarmaktan sorumlu değildir.

SUBU E-Dergileri, Açık Erişimli dergilerdir. SUBÜ tarafından yayınlanan tüm makalelerin özetleri ve tam metinleri, yayınlandıktan hemen sonra herkes tarafından ücretsiz olarak erişilebilir. Ayrıntılı bilgi için Etik İlkeler ve Yayın Polikası başlığına tıklayınız.


MAKALE DÜZENİ
Çalışmanızda aşağıdaki bölümlerin yer alması gerekmektedir:
Başlık
Özet
Anahtar Kelimeler
İngilizce Başlık
Abstract
Keywords
1. Giriş
2. Metodoloji
3. Teori, Matematiksel İfadeler ve Hesaplamalar
4. Bulgular ve Tartışma
5. Sonuçlar
6. Beyanname
7. İnsan ve Hayvanlarla İlgili Çalışmalar (varsa)
Kaynakça
Ekler