ISSN: 2757-6795
Başlangıç: 2020
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kapak Resmi
       

21104akademik_logo.png

Journal of Innovative Healthcare Practices (JOINIHP) dergisi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü (BİYAK) SUBÜ tarafından yayınlanan hakemli, online, ücretsiz ve açık erişimli uluslararası dergi kategorisindedir. 2020 yılı Aralık ayında ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan dergimiz, yılda 3 sayı (Mart/Ağustos/Aralık) çıkarmaktadır. JOINIHP, Türkçe veya İngilizce olarak yayın kabul etmektedir. Gönderilen tüm makalelerde, çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Bu sebeple ilk gönderim aşamasında “makale içerisinde veya dosya adında yazarları çağrıştıracak hiçbir şey yazılmamalıdır”. Makale gönderimi sırasında başlık sayfası, tam metin dosyası ve benzerlik raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin herhangi birinin eksik olması durumunda makale REDDEDİLECEKTİR.  

2023 - Cilt: 4 Sayı: 1

Bilgilendirme

1200px-CC-BY_icon.svg.png   This work is licensed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.