Güncel Sayı

Cilt: 9 Sayı: 1, 30.04.2024

Yıl: 2024

Contents

Journal of Multidisipliner Academic Tourism (JOMAT), 2016 yılında kurulmuş, açıkça uluslararası ve multidisipliner ve disiplinlerarası, hakemli bir bilimsel dergidir. JOMAT, turizm bilgisini üreten ve geliştiren hem ampirik hem de teorik temelli makaleler yayınlamayı amaçlamaktadır. Turizm ve ilgili konuların sosyal, kültürel, politik, organizasyonel, pazarlama, yönetim veya çevresel yönlerine daha çok odaklanmaktadır. Turizmle ilgili faaliyetlere de yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Dergi, kısa yorumları ve cevapları teşvik eder ve gönderilerin hızlı bir şekilde geri dönüşünü sağlar. Dergi ayrıca ayrıntılı literatür incelemelerini önemli ampirik araştırma ve politika analizi ile birleştiren tek bir konu hakkında genişletilmiş hakemli makaleleri de memnuniyetle karşılamaktadır. Ayrıca video, ses, fotoğraf biçimindeki ek materyalleri ve kağıda dahil edilmeyen verilerle ilgili ek ekleri de memnuniyetle karşılıyoruz. Dergi, araştırma makaleleri, Kitap İncelemeleri, teorik ve kavramsal çalışmaları ve ara sıra Fikir Yazıları yayınlar. Kitap incelemeleri ve Görüş Parçaları yalnızca davetiyeyle verilir.

Dergi, aşağıdaki konularla ve bunların turizm ve otelcilikteki uygulamalarıyla ilgili katkıları davet eder:

pazarlama yönetimi;

yenilikler;

küresel Sorunlar;

ekonomi;

tüketici davranışları;

Örgütsel davranış;

kültür; metodoloji;

Sürdürülebilirlik;

içecek yönetimi;

planlama ve geliştirme;

finansal Yönetim;

cinsiyet sorunları;

etik; girişimcilik;

eğitim; 

gelecekteki trendler.

Ayrıca Özel/Ek Sayıları da görevlendiriyoruz - Özel Sayı veya Görüş Yazısı için bir öneriniz varsa lütfen editörlerle iletişime geçin.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N9zWVg7e8y2JI8XcKK-NmZWsOkVOrrhV/edit?usp=sharing&ouid=106374540014558016259&rtpof=true&sd=true

YAZARLAR İÇİN GENEL YÖNERGELER
Yazılar elektronik ortamda gönderilmelidir. Başvuru için Dergipark sisteminde hesap oluşturulması gerekmektedir. Kayıt olmak için tıklayın. (https://dergipark.org.tr/en/register). Tercihen yazarların bir Microsoft Word veya pdf dosyası göndermeleri beklenir. Lütfen makaleyi Journal of Multidisipliner Academic Tourism (Jomat) için hazırlanan şablona uygun olarak hazırlayın. Şablonu indirmek için lütfen buraya tıklayın. Sisteme gönderilen yazıda yazar bilgisi bulunmadığından emin olunuz. Makale dosyasıyla birlikte yazarlardan bir Meta Veri dosyası yüklemeleri istenecektir. Metadata excel dosyasını indirmek için lütfen buraya tıklayın. İndirdiğiniz excel dosyasını doldurmanız gereken iki sayfa bulunmaktadır. Sırasıyla “Meta Veri” ve “Yazar Katkıları” sayfalarını doldurun ve kaydedin. Gönderim aşamasında bu dosyayı makale ile birlikte ek dosya olarak yükleyiniz. Metadata excel dosyası excel makroları içerir. Bu nedenle lütfen aktivasyon işleminizi doldurmaya başlamadan önce yapınız. Makale ve metadata dışında yazarların bir "Başlık Sayfası" yüklemeleri önerilir. Deneysel çalışmalar için veri setinin yüklenmesi de önerilir.
Makale Düzeni
1) Ana belge başlığı (başlık cümle formatında yazılmalıdır. Yani cümlenin sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır), özet, 3 ila 7 anahtar kelime, metin, ekler içermelidir. , notlar, referanslar, her tablo ve şekil. Tablolar ve şekiller yazıya uygun şekilde yerleştirilmelidir. Bildiri içindeki dipnotlar ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
2) Özet 150 - 300 kelime olacaktır. Kısa ve gerçek bir özet gereklidir. Özet, araştırmanın amacını, metodolojisini, temel sonuçları ve ana sonuçları kısaca belirtmelidir.
3) Mutlak kelime sayısı şartı yoktur, ancak araştırma notları için hedef uzunluklar her şey dahil 3.000 ila 5.000 kelimedir. Tipik bir el yazması 12.000 kelimeyi geçmeyecektir.
Gönderilen yazıların veya önemli bölümlerinin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Toplantıda sunulmak üzere içeriğin kısaltılmış hali yayın olarak kabul edilmez.
Tüm yazarlar, makaleye önemli bir katkı sağladıklarından ve makalenin şekil ve içeriği ile uyumlu olduklarından emin olurlar. Sorumlu yazarlar, makalelerinin yanı sıra yazarların sözleşmesinde yer alan metin ve resimlerin telif haklarının kendilerine ait olduğunu onaylarlar. Başka kaynaklardan alınan materyaller (örn. çizimler veya tablolar) kullanılıyorsa, yazarlar bu materyali jomat'ta yayınlamak için izin aldıklarını belirten telif hakkı sahibi/sahiplerinden/sahiplerinden yazılı bir beyan göndermelidir. jomat tarafından yayınlanan makalelerin yazarları, jomat'a makaleleri kendi veri tabanlarında sınırsız bir süre boyunca saklama ve makaleleri elektronik ortamda dağıtma ve çoğaltma hakkı verir. Yazarlar, makalelerin başka herhangi bir şekilde kullanılması durumunda orijinal yayınlarına atıfta bulunulması koşuluna bağlı olarak, makalelerinin kalan tüm kullanım haklarını elinde tutar ("orijinal olarak JOMAT'ta yayınlanmıştır").
Yazarlar, makalelerinde rapor edilen araştırmanın ücretli bir danışmanlık ilişkisinin sonucu olup olmadığını veya kendilerinin veya işverenlerinin makalenin konusuyla ilgili finansal çıkarlarının olup olmadığını kapak mektubunda veya başlık sayfasında belirtmelidir. çıkar çatışması oluşturur.
Genel olarak, makaleler herhangi bir uzunlukta olabilir, ancak bağımsız olmalıdır. Ayrıca, yeni bulgular sağlamalı veya yeni yöntemlerle uğraşmalıdırlar.
Veri setleri vb. gibi ek materyaller makale ile birlikte sunulmalıdır.
Gönderim ve yayın ücreti veya sayfa ücreti yoktur.


Gönderme

Yazılar elektronik ortamda gönderilmelidir. Başvuru için Dergipark sisteminde hesap oluşturulması gerekmektedir. Kayıt olmak için tıklayın. (https://dergipark.org.tr/en/register). Tercihen yazarların bir Microsoft Word veya pdf dosyası göndermeleri beklenir. Lütfen makaleyi Journal of Multidisipliner Academic Tourism (Jomat) için hazırlanan şablona uygun olarak hazırlayın. Şablonu indirmek için lütfen buraya tıklayın. Sisteme gönderilen yazıda yazar bilgisi bulunmadığından emin olunuz. Makale dosyasıyla birlikte yazarlardan bir Meta Veri dosyası yüklemeleri istenecektir. Metadata excel dosyasını indirmek için lütfen buraya tıklayın. İndirdiğiniz excel dosyasını doldurmanız gereken iki sayfa bulunmaktadır. Sırasıyla “Meta Veri” ve “Yazar Katkıları” sayfalarını doldurun ve kaydedin. Gönderim aşamasında bu dosyayı makale ile birlikte ek dosya olarak yükleyiniz. Metadata excel dosyası excel makroları içerir. Bu nedenle lütfen aktivasyon işleminizi doldurmaya başlamadan önce yapınız. Makale ve metadata dışında yazarların bir "Başlık Sayfası" yüklemeleri önerilir. Deneysel çalışmalar için veri setinin yüklenmesi de önerilir.

Makale Düzeni
1) Ana belge başlığı (başlık cümle formatında yazılmalıdır. Yani cümlenin sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır), özet, 3 ila 7 anahtar kelime, metin, ekler içermelidir. , notlar, referanslar, her tablo ve şekil. Tablolar ve şekiller yazıya uygun şekilde yerleştirilmelidir. Bildiri içindeki dipnotlar ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
2) Özet 150 - 300 kelime olacaktır. Kısa ve gerçek bir özet gereklidir. Özet, araştırmanın amacını, metodolojisini, temel sonuçları ve ana sonuçları kısaca belirtmelidir.
3) Mutlak kelime sayısı şartı yoktur, ancak araştırma notları için hedef uzunluklar her şey dahil 3.000 ila 5.000 kelimedir. Tipik bir el yazması 12.000 kelimeyi geçmeyecektir.

Referanslar
Referans listesi, Web'deki tam metin makalelere köprülerle birlikte metnin sonunda görünmeli ve yeni bir sayfadan başlamalıdır. Kaynaklarda atıfta bulunulan tüm dergiler için sayı numaraları ve sayfalar verilmeli ve APA 7 Stili olmalıdır. APA 7 üzerinden doğru referans için, daha fazla bilgi için aşağıdaki linkler önerilebilir; https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

formüller
Görüntülenen formüller sağda (1), (2) vb. şeklinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tüm karakterler açık bir şekilde tanımlanmalı ve kullanılmalıdır. Standart italik yazı kullanılmalıdır. Metin içindeki formüllere atıfta bulunurken sadece parantez içindeki sayılar kullanılmalıdır, örneğin (1). Cümlelerin başında, parantez içindeki rakamlardan önce "denklem" kelimesi gelmelidir, örneğin Denklem (1).
Tablolar
Tablolar makul sayıda ve boyutta olmalıdır. Sütunlar anlaşılır bir şekilde tasarlanmalı ve açıklamalar tablo gövdesinin altında harfler kullanılarak dipnotlarda verilmelidir. Her sütun başlığındaki ve saplama sütununun her girişindeki yalnızca ilk kelime büyük harfle yazılmalıdır. Başlıklar tabloların üzerinde aşağıdaki gibi biçimlendirilmelidir:
Tablo 1: Ölçüm modelinin sonucu
Not: Kaynak her tablonun altında belirtilmelidir. Tablo yazar(lar) tarafından oluşturulmuşsa aşağıdaki gibi belirtilmelidir:
Kaynak: Yazarların detaylandırılması

Şekiller
Şekiller eksiksiz ve net bir şekilde çizilmiş olmalıdır. Harflerin ve simgelerin karşılaştırılabilir boyutta ve okunabilir olmasını sağlamak için özel dikkat gösterilmelidir. Şekiller bilgi ile aşırı yüklenmemelidir. Rakamların vektörel (ölçeklenebilir ve düzenlenebilir) grafikler olarak sağlanması tercih edilir. Mümkün değilse yüksek çözünürlüklü ve boyutlu bir görüntü sağlanmalıdır. Resmin en az 300 dpi olması önerilir. Ancak görsel içeriğe bağlı olarak daha iyi bir çözünürlük gerekebilir. Etiketleme yapılırken ilk büyük harf kullanılmalıdır. Etiket şeklin altında olmalı ve şöyle görünmelidir:
Şekil: Çalışma bölgesi
Not: Kaynak her Şekil altında belirtilmelidir. Şekil yazar(lar) tarafından oluşturulmuşsa aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:
Kaynak: Yazarların detaylandırılması

YAZARIN SÖZLEŞMESİ
Jomat'a makale gönderirken yazarlar şunları onaylar:
Bir makaleye katkıda bulunan tüm yazarlar, ilgili yazarın dergi ile iletişim kurmasına izin verir. Sorumlu yazar, tüm yazarlar adına iletişimden sorumludur ve bu iki taraf arasında herhangi bir onay ve sözleşme yapılacaktır. Yazarlar Jomat'a bildiri göndermekle bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
Bir makale için en fazla 7 yazar olması tavsiye edilir.
Sorumlu yazarlar, kendileri ve ortak yazarları adına, makalenin orijinal olduğunu, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmadığını, başka bir dergi tarafından değerlendirilmediğini ve mevcut herhangi bir telif hakkını  (veya diğer üçüncü taraf hakları) ihlal etmediğini garanti eder.;
Makalenin tek yazarları onlar ve bu sözleşmeyi imzalama konusunda tam yetkiye sahipler ve Jomat'a hak verme konusunda başka herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmiyorlar. Yasa, makalenin kamu malı olarak yayınlanmasını gerektiriyorsa, gönderim anında Jomat'a bildireceklerdir.
Makalede yasa dışı, iftira niteliğinde veya yayınlandığında sözleşmenin veya güvenin veya gizliliğe verilen taahhüdün ihlali teşkil edecek hiçbir şey içermemesi; makalenin bütünlüğünü sağlamak için gerekli özeni göstermişlerdir. Ellerinden gelenin en iyisini - ve şu anda kabul edilen bilimsel - bilgisine göre, içinde yer alan ve gerçek olduğu iddia edilen tüm ifadeler doğrudur ve makalede yer alan herhangi bir formül veya talimat, doğru bir şekilde takip edildiği takdirde, kullanıcıda herhangi bir yaralanma, hastalık veya hasara neden olmaz.
Makaledeki her içerikten yazar(lar) sorumludur. Bildiri göndererek Jomat'ın tüm kural ve politikalarını kabul etmiş sayılırlar.

Yazarlar, makalelerinin JOMAT tarafından Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY) kapsamında yayınlanabileceğini kabul eder.

Etik ilkeler
Editoryal kriterler ve Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) değerlendirme ilkeleri uyarınca, tüm makaleler alana önemli katkı, kavramsal kalite, uygun metodoloji ve ifadenin netliği açısından ilk taramaya dayalı çift kör bir hakemlik sürecinden geçmektedir. Bir makalenin "çift-kör hakemli" bir dergide yayınlanması, tutarlı ve güvenilir bir bilgi ağının geliştirilmesi için çok önemlidir. Çift-kör hakem değerlendirmesinde, yazarın itibarından ziyade 'prestijli' veya tanınmış yazarlar tarafından yazılan makalelerin içeriği değerlendirilir. Bu nedenle, yayıncılık sürecine dahil olan tüm tarafların -yazarlar, dergi editörleri, hakemler ve yayıncılar- beklenen etik davranış standartları üzerinde mutabık kalması hayati önem taşımaktadır. Yazarlar, çalışmalarının tamamen orijinal olduğundan ve başkalarının çalışmalarını veya sözlerini kullandıklarında uygun şekilde atıfta bulunulduğundan emin olmalıdır.Yayın Etiği Komitesi Hakkında (COPE, https://publicationethics.org/)
COPE, editörlere ve yayıncılara, araştırma ve yayın suiistimali vakalarının nasıl yönetileceği de dahil olmak üzere yayın etiğinin tüm yönleri hakkında rehberlik sağlar. Buna ek olarak, üyelerin belirli vakaları tartışmaları için bir forum sağlar. COPE bireysel vakaları soruşturmaz, ancak editörler vakaların uygun makamlar (genellikle araştırma kurumları veya işverenler) tarafından soruşturulmasını garanti etmeye teşvik edilir. COPE üyelerinin, temel uygulamalarda özetlenen yayın etiği ilkelerine bağlı kalmaları beklenmektedir.Editörlerin sorumlulukları

1- Yayın kararları
Editör, gönderilen makalelerden hangilerinin dergide yayınlanacağını belirlemekten sorumludur. Editör, yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık veya siyasi ideolojilerine bakmaksızın makaleleri değerlendirecektir. Karar, makalenin önemi, özgünlüğü ve anlaşılırlığının yanı sıra çalışmanın derginin kapsamıyla ilgisine göre verilecektir. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.
2-Akran Hakem seçimi
Editör tarafından makaleyi değerlendirmek üzere en az iki hakem görevlendirilir. Bu noktada editör, makalenin konusunu göz önünde bulundurarak alanında uzman bir hakem seçer. Böylece editör, makalenin anonimliğini tehlikeye atacak uygulamalardan kaçınır. Yazarın etkileşim içinde olduğu hakemleri atamaktan kaçınır. Mümkünse, makalenin gönderildiği ülkeden başka bir ülkeden bir hakem belirler. Hakemlerin değerlendirmelerinin objektifliğini ve kalitesini göz önünde bulundurur ve gerekirse ek hakemlerle süreci devam ettirir.
3- Gizlilik
Editör ve herhangi bir editoryal personel, gönderilen bir makale hakkındaki herhangi bir bilgiyi sorumlu yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editoryal danışmanlar ve uygun olduğu şekilde yayıncı dışında kimseye açıklamamalıdır.
4- Açıklama ve çıkar çatışmaları
Editör ve yayın kurulu üyeleri, gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyali, yazarın açık yazılı izni olmadan kendi araştırmaları için kullanmayacaktır.

Gözden geçirenlerin sorumlulukları
1- Editoryal Kararlara Katkı:
Bir makaleyi değerlendirmek için gerekli uzmanlığa sahip olmadığını düşünen veya inceleme sürecinde bir gecikme öngören hakemler, editörü derhal bilgilendirmeli ve kendilerini geri çekmelidir.
2- İvedilik:
Gönderilen tüm makaleler gizli belgeler olarak kabul edilmelidir. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe, hakemler bunları başkalarıyla paylaşamaz veya tartışamaz.
3- Gizlilik:
İncelenmek üzere sunulan tüm makaleler gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Hakemler, editör tarafından yetkilendirilmedikçe bunları başkalarıyla paylaşmamalı veya tartışmamalıdır.
4- Nesnellik Standartları:
Değerlendirmeler objektif olarak yapılmalıdır. Yazara yönelik kişisel saldırılar uygun değildir. Hakemler görüşlerini açıklıkla ve iyi gerekçelendirilmiş destekle aktarmalıdır.
5- Kaynaklara Teşekkür:
Hakemler, makalede atıfta bulunulan ilgili yayınlanmış çalışmaların referans bölümünde yer almadığı durumları tespit etmelidir. Ayrıca, diğer kaynaklardan elde edilen gözlem veya argümanlara uygun şekilde atıfta bulunulup bulunulmadığını da belirtmelidirler. Hakemlerin, değerlendirilmekte olan makale ile yayınlanmış diğer çalışmalar arasındaki önemli benzerlikler veya örtüşmeler konusunda editörü uyarması gerekmektedir.
6- İfşa ve Çıkar Çatışması:
Hakem değerlendirme sürecinde elde edilen bilgi veya kavramlar kesinlikle gizli tutulmalı ve kişisel çıkarlar için kullanılmamalıdır. Hakemler, yazarlarla, şirketlerle veya ilgili kurumlarla rekabet, işbirliği veya başka bağlantıları olan makaleleri değerlendirmemelidir.

Yazarların Sorumlulukları:

1- Raporlama Standartlarına Uygunluk:
Orijinal araştırma yazarları, çalışmalarını doğru bir şekilde aktarmalı ve önemine ilişkin objektif bir analiz sunmalıdır. Altta yatan veriler tam olarak temsil edilmeli ve makale, çoğaltmaya izin verecek kadar ayrıntı ve referans sağlamalıdır. Yanlış veya kasıtlı olarak yanlış ifadeler kabul edilemez ve kınanabilir.
2- Veri Erişimi ve Depolama:
Editoryal inceleme için, yazarların makaleleriyle birlikte ham verileri de sunmaları gerekebilir. Ayrıca, bu bilgileri mümkün olduğunca kamuya açık hale getirmeye istekli olmalıdırlar. Yazarlar, katılımcıların anonimliğini koruyarak ve yasal hakları gözeterek, bu verilerin yayınlandıktan sonra en az on yıl boyunca, tercihen kurumsal veya konu bazlı bir veri havuzu aracılığıyla nitelikli profesyoneller tarafından erişilebilir olmasını sağlamalıdır.
3- Özgünlük, İntihal ve Kaynaklara Atıf:
Yazarların yalnızca özgün çalışmalar sunmaları ve başkalarının çalışmalarına ve sözlerine uygun şekilde atıfta bulunmaları gerekmektedir. Raporlanan çalışmaya katkıda bulunan tüm etkili yayınlara atıfta bulunulmalıdır.
4- Çoklu, Mükerrer ve Eşzamanlı Yayından Kaçınma:
Genel olarak, benzer araştırmalar birden fazla dergide yayınlanmamalıdır. Aynı makalenin birden fazla dergiye gönderilmesi yayıncılıkta etik olmayan ve kabul edilemez bir davranıştır. Daha önce yayınlanmış ve telif hakkı korumalı makaleler gönderilemez. Ayrıca, başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler tekrar yayınlanmak üzere gönderilmemelidir.
5- Sorumluluk ve Katkılar:
Yazarlık, çalışmanın tasarlanmasına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunanlar için ayrılmalıdır. Her önemli katkı sahibi ortak yazar olarak listelenmelidir. Sorumlu yazar, katkıda bulunan tüm ortak yazarların yazar bildiriminde doğru bir şekilde listelenmesini ve çalışmaya dahil olmayan tarafların atlanmasını sağlamaktan sorumludur. Buna ek olarak, sorumlu yazar, tüm ortak yazarların makalenin son halini gözden geçirip onayladığını ve yayınlanmak üzere gönderildiğini teyit etmelidir.
6- İfşa ve Çıkar Çatışması Yönetimi:
Tüm yazarlar, makalenin sonuçlarını veya yorumunu etkileyebilecek her türlü mali veya maddi çıkar çatışmasını açıklamalıdır. Ayrıca, tüm finansal destek kaynakları açıklanmalıdır.
7- Yayımlanmış Çalışmalardaki Temel Hataların Düzeltilmesi:
Yazarlar kendi yayınlanmış çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar tespit ederlerse, derhal dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirmelidirler. Editörle birlikte, bir geri çekme veya düzeltmeyi erratum olarak yayınlamalıdırlar.

Etik Kurul Onayı gerektiren makaleler için
Tüm disiplinlerde yürütülen çalışmalarda etik kurul kararı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alınmalıdır.
Etik Kurul onayı gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
1- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma.
2- İnsan ve hayvanların (materyal/veri dahil) deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
3- İnsanlar üzerinde klinik deneyler,
4- Hayvanlar üzerinde araştırma,
5- Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca geriye dönük çalışmalar.


Telif Hakkı ve Lisanslama Politikası

JOMAT içeriğinin telif hakkı yazara ait olmakla birlikte, ilk yayının orijinal yayın hakkı ve yayma hakkı JOMAT'a aittir ve CC-BY lisansı (Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)) altında lisanslanmıştır. Üçüncü taraflar, uygun atıf, lisansa bir bağlantı ve herhangi bir değişikliğin belirtilmesi koşuluyla, materyali herhangi bir ortam veya formatta çoğaltabilir ve yeniden dağıtabilir, ayrıca ticari olarak bile herhangi bir amaçla materyali yeniden karıştırabilir, dönüştürebilir ve üzerine inşa edebilir. CC-BY lisansı altında, yazarlar telif hakkıyla korunan çalışmalarını özgürce kullanabilirler. Lisans koşulları için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakınız.
Creative Commons lisansına https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 adresinden ulaşılabilir.
JOMAT'ta yayınlanan makalelerin içeriğiyle ilgili tüm yasal ve bilimsel sorumluluk yazarlara aittir. Makalelerin yazarlarına herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri, tüm kullanıcıların kısıtlama olmaksızın erişim hakkına sahip olduğu konusunda mutabıktır. Yazarlar, belirli bilimsel kullanım haklarına ek olarak, makalelerini geçerli kullanıcı lisansı kapsamında üçüncü taraflara izin verildiği şekilde dağıtma hakkına sahip olacaktır. JOMAT'a makale gönderenler, derginin politikalarını kabul etmiş sayılırlar.


Açık Erişim Politikası

JOMAT, yazar ücreti, makale gönderim ücreti veya makale işlem ücreti talep etmeyen, ücretsiz, açık erişimli, elektronik bir dergidir. Bu, kurumun kurucu akademisyen ve araştırmacılarının desteği sayesinde gerçekleşmektedir. JOMAT, araştırmaların kamuoyu tarafından kolayca erişilebilir hale getirilmesinin daha büyük bir küresel bilgi alışverişini teşvik ettiği varsayımından hareketle, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
JOMAT tamamen açık erişimli bir yayındır, yani literatür, herhangi bir kullanıcıya bu makalelerin tam metinlerini okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama veya bağlantı verme, indeksleme için tarama, yazılıma veri olarak aktarma veya internet erişiminin kendisine özgü olanlar dışında finansal, yasal veya teknik engeller olmaksızın başka herhangi bir yasal amaç için kullanma yetkisi veren okuyucular için hiçbir ücret ödemeden halka açık internet üzerinden serbestçe erişilebilir.
Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read) tarafından sağlanan tanıma uygun olarak, JOMAT bir Açık Erişim politikasını benimser ve destekler. Bu nedenle, kullanıcıların bu makalelerin tam metnini okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama ve bağlantı oluşturma hakkına sahip olduğunu kabul ediyoruz (lisans koşullarının izin verdiği şekilde).

İntihal Tespiti
Bilimsel ve akademik bütünlüğü sağlamak için intihalin önlenmesi son derece önemlidir. JOMAT'a gönderilen her makale bir intihal tespit programı (Turnitin, iThenticate veya Intihal.Net gibi) tarafından analiz edilir. Değerlendirmeden önce, kaynakça hariç olmak üzere tek kelimelik bir analiz yapılır. Analiz sonucunda toplam benzerlik oranı yüzde yirmiyi, belirli bir çalışma için benzerlik oranı ise yüzde beşi geçmemelidir. Çalışmanın benzerlik derecesi yukarıda belirtilen eşiği aşarsa reddedilir. Benzerlik sınırları içinde kalsa bile, bu çalışmaların benzerlik raporları manuel olarak analiz edilir. Değerlendirme ve revizyonlardan sonra editör tarafından gerekli görüldüğü takdirde intihal analizi yapılabilir. Bir makalenin intihal nedeniyle reddedilip reddedilmeyeceğine veya hakem değerlendirme sürecine devam edip etmeyeceğine makaleden sorumlu editör karar verir.


Depo Politikası
Ön Basım olarak:
Yazarlar ön baskılarını istedikleri zaman ve istedikleri yerde paylaşabilirler.
Yayına kabul edilmesi halinde, yazarları ön baskıdan resmi yayınlarına bir Dijital Nesne Tanımlayıcı (DOI) bağlantısı eklemeye teşvik ediyoruz. Çok sayıda araştırmacı DergiPark'taki resmi yayınlara erişebilir; bu nedenle bağlantılar, kullanıcılarınızın en iyi sürümü bulmasına, erişmesine, alıntı yapmasına ve kullanmasına yardımcı olacaktır.
Yazarlar arXiv veya RePEc ön baskılarını kabul edilen makalelerle güncelleyebilirler.


Kabul Edildi ve Yayınlandı:
Yayınlandıktan sonra JOMAT, yazarların bir makalenin veya düzenlenmiş koleksiyon bölümünün yayınlanmış son sürümünü (yayıncı pdf'si) kendi kendine arşivleme (yazarın kişisel web sitesi) ve/veya kurumsal arşivleme (kar amacı gütmeyen bir sunucuda) için kullanmalarına izin verir.
Yayının kaynağı belirtilmelidir. Makaleler için derginin ana sayfasına veya makalenin DOI'sine bir bağlantı verilmelidir. Yazarlar makalelerini konu bazlı kamu arşivlerinde ve ticari olmayan arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler. Yayınlandıktan hemen sonra, tüm ciltler (yayıncı pdf) kurumsal arşivlere sunulabilir. Yayınlanan kaynağa atıfta bulunulmalı ve cildin web sayfasına bir bağlantı eklenmelidir.


Arşivleme Politikası
Multidisipliner Akademik Turizm Dergisi'nde yayınlanan her içerik hem Dergipark platformunda hem de LOCKSS'de arşivleniyor. Dergi 2018 yılında isim değişikliğine gitmiştir. Bu nedenle LOCKSS öncesi ve sonrası linkleri aşağıda verilmiştir:
2018'den önce LOCKSS
2018'den sonra LOCKSS
Ayrıca içerikler cabdirect.org adresinde tam metin olarak mevcuttur.
Dergi, açık atıflar için I4OC standartlarına uygundur. Dergi meta verileri, isim değişikliği nedeniyle eski başlıkla crossref olarak mevcuttur. Lütfen aşağıdaki bağlantıyı kontrol ediniz:
https://www.crossref.org/members/prep/17058

 Çekme Politikası
Dergimize yüklenen her makale ekibimiz tarafından ciddi bir ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu aşamada makalelerin hakem değerlendirmesine hazır hale gelmesi için çok fazla emek harcanmakta ve maddi kaynak kullanılmaktadır (intihal raporu ve çapraz kontrol ve atıf stili raporu için). Bu nedenle, gönderilen çalışmalar için bir karar verilene kadar yazarlar makalelerini geri çekemezler. Makale için karar verildikten sonra yazarlar geri çekme taleplerini editöre iletebilirler. Ancak bu aşamaya kadar yazarların çalışmalarını başka bir dergiye göndermemeleri gerekmektedir. Derginin etik politikası gereği, dergiye gönderilen bir makale aynı anda başka bir dergiye gönderilemez. Yazarlar çalışmalarını dergiye göndermekle bu koşulları kabul etmiş sayılırlar. Yazarlardan herhangi birinin yukarıda belirtilen kurallara uymayarak etik ihlali yaptığı tespit edilirse, dergi ekibimiz bu konuda gerekli adımları atacaktır.

JOMAT, açık erişim politikası kapsamında makalenin kabulü ve yayımlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmez. Derginin masrafları tamamen yayıncı tarafından karşılanır. Dergi, faaliyetlerini tamamen bilimsel kaygılarla yürütmekte ve bilimsel bilginin ücretsiz olarak yayılabilmesi için abonelik ücreti gerektirmeden tam açık erişim olarak yayınlanmaktadır.88x31.png   All the contents of this journal are licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License (From September 2022) and available as full open access.

© Copyrights of all contents published in this journal are retained by their author(s).