Amaç ve Kapsam

Derginin amacı, temel bilimler , temel tıp bilimleri ve mühendislik alanları olmak üzere aşağıdaki alanlarda orijinal makaleler, derlemeler, kısa bildirimler, teknik notlar ve bilimsel editoryal mektuplar yayınlayan bilimsel bir dergi olmaktır .

Bu dergiye gönderilen makaleler, bir danışma komitesi tarafından çift kör hakemli bir şekilde değerlendirilir. Makaleler temel olarak altı kategoride yayınlanmaktadır: (1) "Araştırma makaleleri", (2) "Derleme Makaleleri", (3) "Kısa Bildiriler", (4) "Teknik Notlar ve Olgu Raporları", (5) " Editör ”ve (6)“ Kitap / Yazılım İncelemeleri ”. Tüm makaleler Türkçe veya İngilizce yazılabilir ve İngilizce ve Türkçe özet ve anahtar kelimeleri içermelidir.

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır.

ISSN: 2146-4987, E-ISSN: 2146-7277.Derginin kapsamı, aşağıdaki alanlarda orijinal makaleler, incelemeler, kısa iletişim, teknik notlar ve bilimsel yayın mektupları yayımlayan bilimsel dergi olmaktır : temel bilimler , temel tıp bilimi ve mühendislik alanları .