İletişim Bilgileri

Editör

Pro.f Dr. Yılmaz YILDIRIM
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
yilmaz.yildirim@beun.edu.tr

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Doç. Dr. İbrahim ALIŞKAN
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
ialıskan@yildiz.edu.tr

Editör Yardımcısı

Salih Erdem
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
s_erdem67@hotmail.com

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Hazer
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
yasin_hzr@hotmail.com

Teknik İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Salih Erdem
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
s_erdem67@hotmail.com