Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanına yönelik akademik başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması*

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 3, 1984 - 2004, 31.12.2021

Öz

Bu çalışmada 6. Sınıf öğrencilerine yönelik, 6. Sınıf öğretim programında 5. Öğrenme alanı olarak yer alan Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanında bir başarı testi geliştirmek hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda test planının hazırlanması, madde havuzunun oluşumu, maddelerin gözden geçirilmesi, deneme formunun uygulanması ve madde analizi (Başol, 2018) basamaklarına uygun olacak şekilde başarı testi geliştirilmesi süreci yürütülmüştür. Öğretim programına bakıldığında bu öğrenme alanının 6 tane kazanımdan oluştuğu, her bir kazanımın ise kendi içinde oldukça kapsamlı olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla her bir kazanımı kapsayan, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir başarı testinin geliştirilmesi için detaylı bir araştırma ve geliştirme süreci yürütülmüştür. Yenilenmiş Bloom taksonomisine uygun olacak sorular hazırlamak için sınavlarda çıkmış örnek sorular, ders kitapları ve soru örnekleri incelenerek bir madde havuzu oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu noktada hiçbir soru doğrudan alınmamış, tüm soruların araştırmacı tarafından özgün şekilde hazırlanması sağlanmaya çalışılmıştır. Samsun ilinde ortaokul seviyesinde öğrenim görmekte olan 379 öğrenci ile başarı testinin geçerlik ve güvenirlik çalışması yürütülmüştür. Çalışmadan elde edilen verilere göre geçerli ve güvenilir bir başarı testi elde edilmiştir. Geliştirilen başarı testinin eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin ön bilgilerinin ve öğrenme çıktılarının tespit edilmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akgün, İ. H. & Arıkan, İ. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanına yönelik akademik başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of International Social Research, 8(40). 511-518.
 • Atılgan, H. (2019). Test geliştirme. İçinde Atılgan, H. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss. 281-314). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydın, B. (2019). Çoktan seçmeli testler. İçinde Atılgan, H. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss.201-232). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Başol, G. (2018). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bayrakçeken, S. (2014). Test geliştirme. İçinde Karip, E.(Ed.), Ölçme ve değerlendirme (ss.291-322). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakan, M. (2017). Eğitim sistemimizde yaygın olarak kullanılan sınav türleri. İçinde Tekindal, S. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss. 87-122). Ankara: Pegem Akademi.
 • Güler, N. (2019). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. İlhan, M. (2019). Madde analizi ve madde ile test istatistikleri arasındaki ilişki. İçinde Çetin, B. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss.269-298). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kan, A. (2017). Ölçme aracı geliştirme. İçinde Tekindal, S. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss.241-277). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kan, A. (2019). Ölçmenin temel kavramları. İçinde Atılgan, H. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss. 19-42). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kilmen, S. (2019). Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar. İçinde Çıkrıkçı, R. N. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss.25-56). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özer Özkan, Y. (2019). Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar. İçinde Çetin, B. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (s.1-22). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Semerci, Ç. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. İçinde Karip, E.(Ed.), Ölçme ve değerlendirme (ss.1-15). Ankara: Pegem Akademi.
 • Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2019). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • URL1: Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). (2018). Retrieved from http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354
 • Yaşar, M. (2017). Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar. İçinde Tekindal, S. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (s.9-40). Ankara: Pegem Akademi.
 • 13. soru için kullanılan harita: Retrieved from http://cografyaharita.com/turkiye-dilsiz-haritalari.html
 • 7. soru için kullanılan harita: Retrieved from https://www.karar.com/turkiyede-kac-deprem-fay-hatti-var-iste-fay-hatti-sorgulama-ekrani-1592339

Developing an academic achievement test for learning area of Production, Distribution and Consumption: Validity and Reliability Study

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 3, 1984 - 2004, 31.12.2021

Öz

In this study, it is aimed to develop an achievement test for 6th grade students in the learning area of Production, Distribution and Consumption, which is the 5th learning area in the 6th grade curriculum. In line with this goal, the process of developing an achievement test was carried out in accordance with the steps of preparation of the test plan, formation of the item pool, review of the items, application of the trial form and item analysis (Başol, 2018). When the curriculum is examined, it has been determined that this learning area consists of 6 acquisitions, and each acquisition is quite comprehensive in itself. Therefore, a detailed research and development process was carried out to develop an achievement test consisting of multiple choice questions covering each acquisition. In order to prepare questions suitable for the revised Bloom taxonomy, an item pool was tried to be created by examining sample questions, textbooks and question examples in exams. At this point, no questions were taken directly, and it was tried to ensure that all questions were prepared in an original way by the researcher. The validity and reliability study of the achievement test was carried out with 379 students studying at secondary school level in Samsun. According to the data obtained from the study, a valid and reliable achievement test was obtained. It is thought that the developed achievement test can be used to determine students' prior knowledge and learning outcomes in the education process.

Kaynakça

 • Akgün, İ. H. & Arıkan, İ. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanına yönelik akademik başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of International Social Research, 8(40). 511-518.
 • Atılgan, H. (2019). Test geliştirme. İçinde Atılgan, H. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss. 281-314). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydın, B. (2019). Çoktan seçmeli testler. İçinde Atılgan, H. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss.201-232). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Başol, G. (2018). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bayrakçeken, S. (2014). Test geliştirme. İçinde Karip, E.(Ed.), Ölçme ve değerlendirme (ss.291-322). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakan, M. (2017). Eğitim sistemimizde yaygın olarak kullanılan sınav türleri. İçinde Tekindal, S. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss. 87-122). Ankara: Pegem Akademi.
 • Güler, N. (2019). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. İlhan, M. (2019). Madde analizi ve madde ile test istatistikleri arasındaki ilişki. İçinde Çetin, B. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss.269-298). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kan, A. (2017). Ölçme aracı geliştirme. İçinde Tekindal, S. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss.241-277). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kan, A. (2019). Ölçmenin temel kavramları. İçinde Atılgan, H. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss. 19-42). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kilmen, S. (2019). Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar. İçinde Çıkrıkçı, R. N. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss.25-56). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özer Özkan, Y. (2019). Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar. İçinde Çetin, B. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (s.1-22). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Semerci, Ç. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. İçinde Karip, E.(Ed.), Ölçme ve değerlendirme (ss.1-15). Ankara: Pegem Akademi.
 • Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2019). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • URL1: Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). (2018). Retrieved from http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354
 • Yaşar, M. (2017). Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar. İçinde Tekindal, S. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (s.9-40). Ankara: Pegem Akademi.
 • 13. soru için kullanılan harita: Retrieved from http://cografyaharita.com/turkiye-dilsiz-haritalari.html
 • 7. soru için kullanılan harita: Retrieved from https://www.karar.com/turkiyede-kac-deprem-fay-hatti-var-iste-fay-hatti-sorgulama-ekrani-1592339

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Pınar TAĞRİKULU (Sorumlu Yazar)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5221-6888
Türkiye


Ünsal BEKDEMİR
Giresun Üniversitesi
0000-0002-7767-9088
Türkiye


Elif Omca ÇOBANOĞLU
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3691-8273
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 21 Eylül 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 17 Haziran 2021
Kabul Tarihi 20 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Tağrikulu, P. , Bekdemir, Ü. & Çobanoğlu, E. O. (2021). Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanına yönelik akademik başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması* . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (3) , 1984-2004 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/64975/953899

19122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124