Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması

Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 1, 143 - 152, 15.01.2018
https://doi.org/10.24106/kefdergi.375691

Öz

Bu araştırma öğrenme-öğretme etkinliklerini videoya dayalı sistematik bir şekilde analiz etme ve yansıtma fırsatı sunan Öğretmenlik Uygulaması dersinin, matematik öğretmen adaylarının öğrenciyi tanıma bilgisinin gelişimini nasıl etkilediğini ortaya koyma amacıyla yürütülmüştür. Öğretmenlik Uygulaması dersi, 12 öğretmen adayından oluşan ilk grupta alışageldik şekilde, gönüllülük esasına göre oluşturulan diğer 12 kişilik ikinci grubunda ise ders analizi çatısı entegre edilerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında adayların öğrenciyi tanıma bilgilerini değerlendirmek için açık uçlu sorulardan oluşan toplam 8 maddelik bir testten faydalanılmıştır. Çalışmanın sonucunda ders analizi destekli Öğretmenlik Uygulaması dersine katılan öğretmen adaylarının öğrencilerin öğrenme güçlüklerinin nedenini yorumlama ve öğrencileri bu güçlükten kurtarmak için öneri vermede diğer gruba kıyasla daha iyi performans gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç neticesinde Öğretmenlik Uygulaması dersinin adayların kendi pratikleri üzerine ders analizi yapma etkinliklerini içerecek şekilde düzenlenebileceği


Kaynakça

 • An, S., Kulm, G., & Wu, Z. (2004). The pedagogical content knowledge of middle school mathematics teachers in China and the U.S. Journal of Mathematics Teacher Education, 7, 145-172.
 • Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407.
 • Ball, D. L., & Forzani. F. (2009). The work of teaching and challenge for teacher education. Journal of Teacher Education, 60(5), 497-511.
 • Barnhart, T., & van Es, E. (2015). Studying teacher noticing: Examining the relationship among pre-service science teachers’ ability to attend, analyse and respond to student thinking. Teaching and Teacher Education, 45, 83-93.
 • Baş, S. (2013). An investigation of teachers noticing of students’ mathematical thinking in the context of a professional development program. (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara.
 • Driel, J. H., & Berry, A. (2010). The Teacher education knowledge base: Pedagogical content knowledge. In B. McGraw, P. L. Peterson, E. Baker, (Eds.). International encyclopaedia of education (pp. 656-661). Elsevier, Oxford.
 • Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretim adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159-178.
 • Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers College Record, 103, 1013-1055.
 • Goodrich-Andrade,H.(2001). The effects of insructional rubrics on learning to write. Current Issuesin Education, 4(4).
 • Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öğretmen eğitiminde yenilikçi yaklaşım mı yoksa geleneksel bir anlayış mı? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 187-195.
 • Görgen, İ., Çokçalışkan, H. ve Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 56-72.
 • Hiebert, J., & Morris, A. K. (2012). Teaching, rather than teachers, as a path toward improving classroom instruction. Journal of Teacher Education, 63, 92-102.
 • Hiebert, J., Morris, A. K., Berk, D., & Jansen, A. (2007). Preparing teachers to learn from teaching. Journal of Teacher Education, 58(1), 47-61.
 • Jacobs, V. R., Lamb, L. L. C., & Philipp, R. A. (2010). Professional noticing of children’s mathematical thinking. Journal of Research in Mathematics Education, 41(2), 169-202.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). Ortaokul matematik dersi öğretim programı, Ankara: MEB.
 • Mcdonald, M., Kazemi, E., & Kavanagh, S. S. (2013). Core practices and pedagogies of teacher education: A call for a common language and collective activity. Journal of Teacher Education, 64(5), 378-386.
 • Osmanoğlu, A. (2010). Preparing prospective teachers for reform-minded teaching through online video case discussions: Change in noticing. (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara.
 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elamanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 132-139.
 • Santagata, R. (2011). From teacher noticing to a framework for analzing and improving classroom lessons. In M.G. Sherin, V. R. Jacobs, ve R. A. Philipp, (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers’ eyes (pp. 152-168). New York, NY: Routledge.
 • Santagata, R., & Guarino, J. (2011). Using video to teach future teachers to learn from teaching ZDM The International Journal of Mathematics Education, 43(1), 133-145.
 • Santagata, R. Zannoni, C., & Stigler, J. W. (2007). The Role lesson analysis in pre-service teacher education. An emprical investgitaion of teacher learning from a virtual video-based field expperience. Journal of Mathematics Teacher Education, 10, 123-140.
 • Santagata, R., & Yeh, C. (2014). Learning to teach mathematics and to analyze teaching effectiveness: Evidence from a video- and practice-based approach. Journal of Mathematics Teacher Education, 17, 491-514.
 • Schoenfeld, A. H. (2011). Noticing matters. A lot. Now what? In M. G. Sherin, V. Jacobs ve R. Philipp (Eds), Mathematics Teacher Noticing: Seeing through teachers’ eyes, 223-238. New York: Routledge.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Sun, J., & van Es, E. A. (2015). An exploratory study of the influence that analyzing teaching has on pre service teachers‘classroom practice. Journal of Teacher Education, 66(3), 201-214.
 • Taylan, R. D. (2016). Characterizing a highly accomplished teacher’s noticing of third- grade student’s mathematical thinking. Journal of Mathematics Teacher Education, onlinefirst.

Investigation on Mathematics Teacher Candidates’ Knowledge of Student: A Lesson Analysis Process

Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 1, 143 - 152, 15.01.2018
https://doi.org/10.24106/kefdergi.375691

Öz

The purpose of this study is to reveal how the development of teacher candidates’ knowledge of student is affected by the Teaching Practice course, which presents the opportunity to systematically analyze and reflect learning-teaching activities based on video recordings. The classes were conducted in the usual way with the first group of 12, whereas with the second group of 12 – formed voluntarily – the lesson analysis framework was integrated. A test consisted of 8 open-ended items was used to evaluate teacher candidates’ knowledge of learner. In conclusion, teacher candidates participated in lesson analysis integrated Teaching Practice course performed much better in both identifying learning difficulties and putting forward suggestions. It could be proposed that the Teaching Practice course should be organized with the teacher candidates doing lesson analysis on their own practices.


Kaynakça

 • An, S., Kulm, G., & Wu, Z. (2004). The pedagogical content knowledge of middle school mathematics teachers in China and the U.S. Journal of Mathematics Teacher Education, 7, 145-172.
 • Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407.
 • Ball, D. L., & Forzani. F. (2009). The work of teaching and challenge for teacher education. Journal of Teacher Education, 60(5), 497-511.
 • Barnhart, T., & van Es, E. (2015). Studying teacher noticing: Examining the relationship among pre-service science teachers’ ability to attend, analyse and respond to student thinking. Teaching and Teacher Education, 45, 83-93.
 • Baş, S. (2013). An investigation of teachers noticing of students’ mathematical thinking in the context of a professional development program. (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara.
 • Driel, J. H., & Berry, A. (2010). The Teacher education knowledge base: Pedagogical content knowledge. In B. McGraw, P. L. Peterson, E. Baker, (Eds.). International encyclopaedia of education (pp. 656-661). Elsevier, Oxford.
 • Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretim adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159-178.
 • Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers College Record, 103, 1013-1055.
 • Goodrich-Andrade,H.(2001). The effects of insructional rubrics on learning to write. Current Issuesin Education, 4(4).
 • Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öğretmen eğitiminde yenilikçi yaklaşım mı yoksa geleneksel bir anlayış mı? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 187-195.
 • Görgen, İ., Çokçalışkan, H. ve Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 56-72.
 • Hiebert, J., & Morris, A. K. (2012). Teaching, rather than teachers, as a path toward improving classroom instruction. Journal of Teacher Education, 63, 92-102.
 • Hiebert, J., Morris, A. K., Berk, D., & Jansen, A. (2007). Preparing teachers to learn from teaching. Journal of Teacher Education, 58(1), 47-61.
 • Jacobs, V. R., Lamb, L. L. C., & Philipp, R. A. (2010). Professional noticing of children’s mathematical thinking. Journal of Research in Mathematics Education, 41(2), 169-202.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). Ortaokul matematik dersi öğretim programı, Ankara: MEB.
 • Mcdonald, M., Kazemi, E., & Kavanagh, S. S. (2013). Core practices and pedagogies of teacher education: A call for a common language and collective activity. Journal of Teacher Education, 64(5), 378-386.
 • Osmanoğlu, A. (2010). Preparing prospective teachers for reform-minded teaching through online video case discussions: Change in noticing. (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara.
 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elamanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 132-139.
 • Santagata, R. (2011). From teacher noticing to a framework for analzing and improving classroom lessons. In M.G. Sherin, V. R. Jacobs, ve R. A. Philipp, (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers’ eyes (pp. 152-168). New York, NY: Routledge.
 • Santagata, R., & Guarino, J. (2011). Using video to teach future teachers to learn from teaching ZDM The International Journal of Mathematics Education, 43(1), 133-145.
 • Santagata, R. Zannoni, C., & Stigler, J. W. (2007). The Role lesson analysis in pre-service teacher education. An emprical investgitaion of teacher learning from a virtual video-based field expperience. Journal of Mathematics Teacher Education, 10, 123-140.
 • Santagata, R., & Yeh, C. (2014). Learning to teach mathematics and to analyze teaching effectiveness: Evidence from a video- and practice-based approach. Journal of Mathematics Teacher Education, 17, 491-514.
 • Schoenfeld, A. H. (2011). Noticing matters. A lot. Now what? In M. G. Sherin, V. Jacobs ve R. Philipp (Eds), Mathematics Teacher Noticing: Seeing through teachers’ eyes, 223-238. New York: Routledge.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Sun, J., & van Es, E. A. (2015). An exploratory study of the influence that analyzing teaching has on pre service teachers‘classroom practice. Journal of Teacher Education, 66(3), 201-214.
 • Taylan, R. D. (2016). Characterizing a highly accomplished teacher’s noticing of third- grade student’s mathematical thinking. Journal of Mathematics Teacher Education, onlinefirst.

Ayrıntılar

Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1724
Yayınlanma Tarihi Ocak-2018
Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

Müjgan BAKİ>
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


Derya ÇELİK>
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Türkiye


Mustafa GÜLER>
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Türkiye


Neslihan SÖNMEZ Bu kişi benim
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi375691, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, number = {1}, pages = {143 - 152}, doi = {10.24106/kefdergi.375691}, title = {Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması}, key = {cite}, author = {Baki, Müjgan and Çelik, Derya and Güler, Mustafa and Sönmez, Neslihan} }
APA Baki, M. , Çelik, D. , Güler, M. & Sönmez, N. (2018). Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması . Kastamonu Eğitim Dergisi , 26 (1) , 143-152 . DOI: 10.24106/kefdergi.375691
MLA Baki, M. , Çelik, D. , Güler, M. , Sönmez, N. "Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması" . Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018 ): 143-152 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/31578/375691>
Chicago Baki, M. , Çelik, D. , Güler, M. , Sönmez, N. "Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018 ): 143-152
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması AU - MüjganBaki, DeryaÇelik, MustafaGüler, NeslihanSönmez Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.375691 DO - 10.24106/kefdergi.375691 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 152 VL - 26 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.375691 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.375691 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması %A Müjgan Baki , Derya Çelik , Mustafa Güler , Neslihan Sönmez %T Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.375691 %U 10.24106/kefdergi.375691
ISNAD Baki, Müjgan , Çelik, Derya , Güler, Mustafa , Sönmez, Neslihan . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 1 (Ocak 2018): 143-152 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.375691
AMA Baki M. , Çelik D. , Güler M. , Sönmez N. Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(1): 143-152.
Vancouver Baki M. , Çelik D. , Güler M. , Sönmez N. Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(1): 143-152.
IEEE M. Baki , D. Çelik , M. Güler ve N. Sönmez , "Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması", Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 26, sayı. 1, ss. 143-152, Oca. 2018, doi:10.24106/kefdergi.375691

10037