Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2331 - 2346 2019-09-15

A Young View on the Curriculum of Arabic Preparatory Program: The Case of Karamanoğlu Mehmetbey University
Arapça Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Genç Bir Bakış: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği

Orhan OĞUZ [1] , Mehmet ÇAKIR [2]


In this study, the attitudes were examined in terms of several variables towards to Arabic of the preparatory students of Karamanoğlu Mehmetbey University, Faculty of Letters, Department of (Arabic) Translation and Interpreting. The aim of this study is to introduce the attitudes of preparatory class students towards Arabic language. “Mix method” was used in this research. The population of this research was formed students who got into university in the academic year 2017-2018 the (Arabic) Department of Translation and Interpretation at Karamanoğlu Mehmetbey University. Research data were analyzed by using SPSS 21 program. At the end of the research, by taking into consideration the Chi-square test results; were obtained students have a positive meaning against the Arabic language, that the type of high school graduated is an important factor in learning a language the same time although the language was difficult to learn, lecturer had a enabling effect.

      Bu araştırmada Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arapça Mütercim tercümanlık Bölümü hazırlık sınıfı öğrencilerinin Arapça’ya yönelik tutumları farklı değişkenler açısından ele alınmıştır.  Araştırmada, hazırlık sınıfı öğrencilerinin Arapça diline yönelik tutumlarının ortaya konulması temel amaç olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri elde edilirken veri toplama yöntemi olarak “karma metod” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim yılından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümünü kazanan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verileri SPSS 21 programı kullanılarak analiz edilmiştir.  Araştırmanın sonunda yapılan Ki-kare test sonuçları da dikkate alınarak; Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümü hazırlık sınıfı öğrencilerinin Arapça diline karşı olumlu bir anlam yükledikleri, mezun olunan lisenin türünün bir dili öğrenmede önemli bir etken olduğu, dilin öğrenilmesinin zor olmasına karşın dersin yürütücüsünün kolaylaştırıcı bir etkisinin bulunduğu gibi sonuçlar elde edilmiştir. 

 • Creswell, J., & Plano C. V. L. (2011). Designing and conducting mixed method research (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Creswell, J.W. (2006). Understanding mixed methods research, (Chapter 1). Erişim Tar: 10 Ocak, 2019, http://www.sagepub.com/upm-data/10981_Chapter_1.pdf
 • De Saussure, F. (1998). Cours de linguistique generale. (Prof. Dr. Berke Vardar, Çev.). İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Doğan, Candemir (2008). Arapça öğrenmeyi öğrenmek ya da iyi bir arapça öğrencisi olmak. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:19, 103-123.
 • Ekmekçi, Ö. (1983).Ortaöğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve sorunları. Türk Eğitim Derneği Bilimsel Toplantısı. 20-21 Haziran 1983. Ankara: Şafak Matbaası.
 • Genç, G. & Aksu M. B. (2004). İnönü Üniversitesi öğrencilerinin ingilizce derslerine ilişkin tutumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz, Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Hogg, M.A., & Graham M.V. (2006).Sosyal psikoloji. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Ives, P. (2011). Gramsci’de dil ve hegemonya (Ekrem Ekici, Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Karakoç, F. Y. ve Dönmez, L. (2014). Ölçek geliştı̇rme çalışmalarında temel ilkeler. Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, 40, 39-49.
 • Mead, G. H. (2017). Zihin, benlik ve toplum (Y. Erdem Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Özcan, Y., & Yapıcı, A. (2016). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin arapça dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi : Ç.Ü. ilahiyat fakültesi örneği. ÇÜİFD, 113-142.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (1.Baskı). Eskişehir: Kaan Kitabevi. Özer, B. & Korkmaz, C. (2016). Yabancı dil öğretiminde öğrenci başarısını etkileyen unsurlar. Ekev Akademi Dergisi,67, 59-84.
 • Soysaldı, M. (2010). Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde arapça öğretiminde karşılaşılan problemler ve çözüm yolları. EKEV Akademi Dergisi 14/45, 247-279.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5467-3671
Yazar: Orhan OĞUZ
Kurum: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Karaman
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1917-3070
Yazar: Mehmet ÇAKIR
Kurum: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Karaman

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 18 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616842, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2331 - 2346}, doi = {10.24106/kefdergi.3603}, title = {Arapça Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Genç Bir Bakış: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Oğuz, Orhan and Çakır, Mehmet} }
APA Oğuz, O , Çakır, M . (2019). Arapça Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Genç Bir Bakış: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2331-2346 . DOI: 10.24106/kefdergi.3603
MLA Oğuz, O , Çakır, M . "Arapça Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Genç Bir Bakış: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2331-2346 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616842>
Chicago Oğuz, O , Çakır, M . "Arapça Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Genç Bir Bakış: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2331-2346
RIS TY - JOUR T1 - Arapça Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Genç Bir Bakış: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği AU - Orhan Oğuz , Mehmet Çakır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3603 DO - 10.24106/kefdergi.3603 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2331 EP - 2346 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3603 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3603 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Arapça Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Genç Bir Bakış: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği %A Orhan Oğuz , Mehmet Çakır %T Arapça Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Genç Bir Bakış: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3603 %U 10.24106/kefdergi.3603
ISNAD Oğuz, Orhan , Çakır, Mehmet . "Arapça Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Genç Bir Bakış: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2331-2346 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3603
AMA Oğuz O , Çakır M . Arapça Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Genç Bir Bakış: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2331-2346.
Vancouver Oğuz O , Çakır M . Arapça Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Genç Bir Bakış: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2331-2346.