Yıl 2017, Cilt 0 , Sayı 3, Sayfalar 74 - 84 2017-09-30

Padovalı Marsilius’da İktidarın Dünyeviliği
The Worldliness of Rulership at the “Marsilius of Padua”

Ahmet Umut Hacıfevzioğlu [1]


Asıl ereği devleti laik temeller üzerine kurmak olan Marsilius’un modern, hatta devrimci olan yanı da budur. Reformcular üzerine büyük etkisi olan Marsilius’un reformculardan ayrıldığı en önemli çizgisi laik bir düşünür olmasıdır. Siyasal düşüncesi ve anlayışı bakımından Aristotelesçi olan Marsilius’un ideali, ortaçağın teokratik toplum yapısı yerine laik bir toplum düzeni kurmaktır. Marsilius’a göre laik bir toplum dünyevi erekler üzerine kuruludur; böyle bir toplum iyi yaşam ereğini öbür dünyada değil, bu dünyada gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Tam da bu nedenle, bir siyasal toplumda dini kurallar ve dogmalara yer yoktur. Dini öğreti yalnızca ruhun esenliğini ilgilendirdiğine göre, bu hakikatlerden sapanlar ancak öbür dünyada bunun cezasını görebilirler. 

The real goal of Marsilius is to establish the state on secular bases rather than all the old worldly powers alone. This is the modern, even revolutionary side of Marsilius. Marsilius, who had a great influence on reformers, was a secular thinker and by being a secular thinker, he was different from other reformers. The ideal of Marsilius, the Aristotelian in political thought and understanding, is to establish a secular society structure instead of the theocratic society structure in the middle ages. According to Marsilius, a secular society is based on earthly goals; such a society should try to achieve good living conditions in this world, not in the other world. That is precisely why there is no religious rule and dogma in a political society. Since religious truths are concerned only with spiritual wellbeing, those who deviate from these truths can only be punished in the other world.

 • Aristotle. (2012). Politics. J. Sachs (Çev.) İndianapolis/Cambridge: Focus Publishing.
 • Batuhan, H. (2007). Semiyotik, Fanatizm ve Tolerans. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Canning, J. (1996). A History of Medieval Political Thought : 300-1450. New York, NY: Routledge.
 • D’Entrèves, A. P. (1959). The Medieval Contribution to Political Thought: Thomas Aquinas, Marsilius of Padua, Richard Hooker. New York, NY: Humanities Press.
 • Gilson, E. (2007). Ortaçağ’da Felsefe. (A. Meral, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Lecler, J. & Westow, T. L. (1960). Toleration and the Reformation. New York, NY: Association Press.
 • Marsilius of Padua. (2005). Defensor Pacis. A. Brett (Ed. ve Çev.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Marsilio Padua’lı, (2012). Barış Savunucusu. M. Tunçay (Der. ve Çev.), Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi (3. Baskı, ss. 469-488), içinde. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Quillet, J. (2011). “Marsilio Padovalı” maddesi. (İ. Yerguz, Çev.), Siyaset Felsefesi Sözlüğü (2. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Russel, Bertrand. (1996). Batı Felsefesi Tarihi, (M. Sencer, Çev.), İstanbul: Say Yayınları.
 • Strauss, L. & Cropsey, J. (1963). History of Political Philosophy. Chicago, IL: Rand McNally.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet Umut Hacıfevzioğlu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2017

Bibtex @araştırma makalesi { kilikya359604, journal = {Kilikya Felsefe Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9327}, address = {}, publisher = {Mersin Universitesi}, year = {2017}, volume = {0}, pages = {74 - 84}, doi = {}, title = {Padovalı Marsilius’da İktidarın Dünyeviliği}, key = {cite}, author = {Hacıfevzioğlu, Ahmet Umut} }
APA Hacıfevzioğlu, A . (2017). Padovalı Marsilius’da İktidarın Dünyeviliği. Kilikya Felsefe Dergisi , 0 (3) , 74-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilikya/issue/31938/359604
MLA Hacıfevzioğlu, A . "Padovalı Marsilius’da İktidarın Dünyeviliği". Kilikya Felsefe Dergisi 0 (2017 ): 74-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilikya/issue/31938/359604>
Chicago Hacıfevzioğlu, A . "Padovalı Marsilius’da İktidarın Dünyeviliği". Kilikya Felsefe Dergisi 0 (2017 ): 74-84
RIS TY - JOUR T1 - Padovalı Marsilius’da İktidarın Dünyeviliği AU - Ahmet Umut Hacıfevzioğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kilikya Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 84 VL - 0 IS - 3 SN - -2148-9327 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kilikya Felsefe Dergisi Padovalı Marsilius’da İktidarın Dünyeviliği %A Ahmet Umut Hacıfevzioğlu %T Padovalı Marsilius’da İktidarın Dünyeviliği %D 2017 %J Kilikya Felsefe Dergisi %P -2148-9327 %V 0 %N 3 %R %U
ISNAD Hacıfevzioğlu, Ahmet Umut . "Padovalı Marsilius’da İktidarın Dünyeviliği". Kilikya Felsefe Dergisi 0 / 3 (Eylül 2017): 74-84 .
AMA Hacıfevzioğlu A . Padovalı Marsilius’da İktidarın Dünyeviliği. Kilikya Felsefe Dergisi. 2017; 0(3): 74-84.
Vancouver Hacıfevzioğlu A . Padovalı Marsilius’da İktidarın Dünyeviliği. Kilikya Felsefe Dergisi. 2017; 0(3): 84-74.