2020 Eylül Sayısına Makale ve Kitap Tahlili Çağrısı

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nin 2020 Eylül ayında yayınlanacak gelecek sayısında herhangi bir konu sınırlaması olmadan Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi sosyal bilimlerin farklı disiplinleri çerçevesinde yapılan çalışmalara yer verilecektir. Bu çerçevede, akademisyenleri ve araştırmacıları özgün-orijinal çalışmalarıyla dergimizin önümüzdeki sayısına katkı yapmaya davet ediyoruz. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, senede iki defa yayınlanan disiplinlerarası, uluslararası  hakemli  ve uluslararası endekslerde taranan bir dergidir. Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Özet-Abstract 100 kelimeyi aşmamalıdır. Detaylar yazım kılavuzumuzda ve Etik Beyanı sayfamızda yer almaktadır.

Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Eylül 2020 sayımız için yeterli makale sayısına ulaşıldığından göndereceğiniz çalışmalarınız sonraki sayılarımız için değerlendirmeye alınacaktır.