Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 38, Sayfalar 131 - 142 2019-12-31

İBN HALDUN’DA ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ÜÇ TEMEL KAVRAMIN İNCELENMESİ ÇALIŞMA, EMEK DEĞER VE İŞ BÖLÜMÜ

Melih KURAN [1] , Mustafa ÇÖPOĞLU [2]


Çalışma hayatına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri çağlar boyunca tartışılmış ve incelenmiş, sosyal politikanın en temel konulardan biridir. Çalışma hayatı gibi temel konulardan birini, ölümünden yedi asır sonra dahi kendinden söz ettiren İbn Haldun’un görüşleri bağlamında incelemek, hem bilim adamı hem de devlet adamı olarak görev yapmış birinin teori ile pratiğin birleştiği yerde oldukça önem atfetmektedir. Çalışmanın temel amacı teori ile pratiği birleştirmiş olan İbn Haldun’un “Mukaddime” adlı eserinde çalışma hayatına yönelik ortaya koyduğu görüşlerini sosyal politika açısından incelemektir. İlk önce çalışmanın İbn Haldun açısından önemine ve anlamına değinilecektir. Devamında çalışmanın temelleri üzerinden doğan emek değer teorisinin İbn Haldun tarafından nasıl anlamlandırıldığı anlatılacaktır. Son olarak ise çalışma hayatının en önemli konusu olan iş bölümü ele alınacaktır.
İbn Haldun, Çalışma, İş Bölümü
 • Bocutoğlu, E. (2015). İbn-i Haldun Ve Adam Smıth’in İşbölümü Konusundaki Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme. Emek ve Toplum, 8-25.
 • Bodur, H. E. (1990). Modern Kapitalizmin doğmasında dinin rolü (Kapitalizmin ruhu ile Protestan ahlâkı arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 80-108.
 • Budd, J. W. (2016). Çalışma Düşüncesi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Eroğlu , İ., & Çelik,
 • F. (2018). İktisadi ve Sosyal Boyutuyla İslam'da Çalışma. International Congress of Islamıc Economy, Finance and Ethics, (s. 124-134). İstanbul
 • Esen, A. (2012).Sosyal siyaset Açısından İslam'da Ücret. Ankara: Türkiye Diyanet Yayınları.
 • Falay, N. (1978). İbn Haldun'un İktisadi Görüşleri. İstanbul: İstanbul Ünüversitesi Yayınları.
 • Haldun, İ. (2015). Mukaddime. (S. Uludağ, Çev.) İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Hasan, Z. (2007). Labour as a Source of Value and Capital Formation: Ibn Khaldun, Ricardo, and Marx – A Comparison. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 39-50.
 • Hassan, Ü. (2015). İbn Haldun Metodu ve Sİyaset Teorisi. İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Hassan, Ü., & Dursun, T. (2008). İbn Haldun'da Uygarlıkların Yükselişi ve Çöküşü. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Kurtuluş, B. (2005). İŞ AHLAKI: GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 737 - 759.
 • Marx, K. (2010). Yabancılaşma. Ankara: Sol Yayınları.
 • Meda, D. (2012). Emek: Kaybolma Yolunda Bir Değer Mİ ? İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Muhammad, M. (1980). Ibn Khaldunand Vico: A comparative study. Islamic Studies, 195-211.
 • Özel, M. (2006). Bir iktisat klasiği olarak İbn Haldun’un Mukaddime’si. DÎVÂN İlmî Araştırmalar, 1-8.
 • Qadir, M. A. (1941). The Social and Political İdeas of İbn Khaldun. The Indian Journal of Political Science, 117-126.
 • Sezgin, Y. E. (2016). İslam İktisadı ve Emek. İstanbul: İGİAD Yayınları.
 • Smith, A. (1984). Milletlerin Zenginliği. İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Spengler, J. J. (1964). Economic Thought of Islam: Ibn Khaldun. Comparative Studies in Society and History, 268-306.
 • Sun, G.-Z. (2005). Readings in the Economics of the Division of Labor: The Classical Tradition. Singapur: World Scientific Publishing.
 • Şenkal, A. (2017). Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika. İstanbul: Umuttepe Yayınları.
 • Uludağ, S. (2015). İbn Haldun HayatI,Eserleri,Fikirleri. Ankara: Harf Yayınları.
 • Weiss, D. (1995). Ibn Khaldun on Economic Transformation. International Journal of Middle East Studies, 29-37.
 • Yıldırım, M., & Kılıç, R. (2019). Yakınçağ Osmanlı Toplum Düşünürlerinde Servete Bakış. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 103-113.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5809-5802
Yazar: Melih KURAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3320-0845
Yazar: Mustafa ÇÖPOĞLU (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @derleme { kosbed651296, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {131 - 142}, doi = {10.35343/kosbed.651296}, title = {İBN HALDUN’DA ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ÜÇ TEMEL KAVRAMIN İNCELENMESİ ÇALIŞMA, EMEK DEĞER VE İŞ BÖLÜMÜ}, key = {cite}, author = {Kuran, Melih and Çöpoğlu, Mustafa} }
APA Kuran, M , Çöpoğlu, M . (2019). İBN HALDUN’DA ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ÜÇ TEMEL KAVRAMIN İNCELENMESİ ÇALIŞMA, EMEK DEĞER VE İŞ BÖLÜMÜ . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (38) , 131-142 . DOI: 10.35343/kosbed.651296
MLA Kuran, M , Çöpoğlu, M . "İBN HALDUN’DA ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ÜÇ TEMEL KAVRAMIN İNCELENMESİ ÇALIŞMA, EMEK DEĞER VE İŞ BÖLÜMÜ" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 131-142 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/51799/651296>
Chicago Kuran, M , Çöpoğlu, M . "İBN HALDUN’DA ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ÜÇ TEMEL KAVRAMIN İNCELENMESİ ÇALIŞMA, EMEK DEĞER VE İŞ BÖLÜMÜ". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 131-142
RIS TY - JOUR T1 - İBN HALDUN’DA ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ÜÇ TEMEL KAVRAMIN İNCELENMESİ ÇALIŞMA, EMEK DEĞER VE İŞ BÖLÜMÜ AU - Melih Kuran , Mustafa Çöpoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35343/kosbed.651296 DO - 10.35343/kosbed.651296 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 142 VL - 2 IS - 38 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.651296 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.651296 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İBN HALDUN’DA ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ÜÇ TEMEL KAVRAMIN İNCELENMESİ ÇALIŞMA, EMEK DEĞER VE İŞ BÖLÜMÜ %A Melih Kuran , Mustafa Çöpoğlu %T İBN HALDUN’DA ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ÜÇ TEMEL KAVRAMIN İNCELENMESİ ÇALIŞMA, EMEK DEĞER VE İŞ BÖLÜMÜ %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V 2 %N 38 %R doi: 10.35343/kosbed.651296 %U 10.35343/kosbed.651296
ISNAD Kuran, Melih , Çöpoğlu, Mustafa . "İBN HALDUN’DA ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ÜÇ TEMEL KAVRAMIN İNCELENMESİ ÇALIŞMA, EMEK DEĞER VE İŞ BÖLÜMÜ". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 38 (Aralık 2020): 131-142 . https://doi.org/10.35343/kosbed.651296
AMA Kuran M , Çöpoğlu M . İBN HALDUN’DA ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ÜÇ TEMEL KAVRAMIN İNCELENMESİ ÇALIŞMA, EMEK DEĞER VE İŞ BÖLÜMÜ. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 2(38): 131-142.
Vancouver Kuran M , Çöpoğlu M . İBN HALDUN’DA ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ÜÇ TEMEL KAVRAMIN İNCELENMESİ ÇALIŞMA, EMEK DEĞER VE İŞ BÖLÜMÜ. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 2(38): 131-142.