Konular

• Sosyal Politika
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
• Sosyal Adalet
• Sosyal Dışlanma
• Yoksulluk Çalışmaları