Dergi Kurulları

Editörler

Baş Editör

MEHMET FATİH KÖKSAL, m.koksal@iku.edu.tr, İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Editörler

EMRE BERKAN YENİ, e.yeni@iku.edu.tr, İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

HARUN COŞKUN, h.coskun@iku.edu.tr, İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ


Dil Editörleri

İngilizce Dil Editörü

PROF. DR. IŞIL BAŞ, ı.bas@iku.edu.tr, İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Arapça Dil Editörü

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET TÜRKMEN, m.turkmen@iku.edu.tr, İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Farsça Dil Editörü

DR. ÖĞR. ÜYESİ ILGAR BAHURLU, ibahurlu@nevsehir.edu.tr, NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

*Yukarıda belirtilen dil editörlerinin ilgilendikleri dillerin dışındaki dil ve lehçelerde yazılmış metinler içeren makalelerin kabulü durumunda bu dil ve lehçeler için sayıya özel dil editörü atanacaktır.

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Ahmet Buran, Fırat Üniversitesi, Türkiye

Fırat University, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Kartal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
Eskişehir Osmangazi University, Türkiye

Prof. Dr. Alfiya Yusupova, Kazan Devlet Üniversitesi, Tataristan
Kazan State University, Tatarstan

Prof. Dr. Benedek Péri, Eötvös Lorand Üniversitesi, Macaristan
Eötvös Lorand Üniversity, Hungary

Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Hacı Bayram Veli University, Turkey

Prof. Dr. Kadırali Konkoboev, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,
Kırgızistan/Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan


Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
İstanbul Kültür University, Turkey

Prof. Dr. Muharrem Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey

Prof. Dr. Ömür Ceylan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
İzmir Katip Çelebi University, Turkey

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Hacettepe University, Turkey

Prof. Dr. Şuayip Karakaş, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye
İstanbul Aydin University, Turkey

Prof. Dr. Vahit Türk, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
İstanbul Kültür University, Turkey

Prof. Dr. Yakup Çelik, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
İstanbul Kültür University, Turkey

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahat Üstüner, Fırat Üniversitesi, Türkiye
Fırat University, Turkey

Prof. Dr. Ali İhsan Öbek, Trakya Üniversitesi, Türkiye
Trakya University, Turkey

Prof. Dr. Aynur Koçak, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Yıldız Teknical University, Turkey

Prof. Dr. Beyhan Kesik, Giresun Üniversitesi, Türkiye
Giresun University, Turkey

Prof. Dr. Edith Gülçin Ambros, Viyana Üniversitesi, Avusturya
University of Vienna, Austria

Prof. Dr. Funda Kara, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Atatürk University, Turkey

Prof. Dr. Hanife Koncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey

Prof. Dr. Hülya Argunşah, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Erciyes University, Turkey

Prof. Dr. Hülya Arslan Erol, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
Gaziantep University, Turkey

Prof. Dr. Mariya Çertikova, Katanov Hakas Devlet Üniversitesi, Hakasya
Katanov Hakas State University, Khakassia

Prof. Dr. Marufjan Yoldoshev, Ali Şir Nevayi Üniversitesi, Özbekistan
Ali Şir Nevayi University, Uzbekistan

Prof. Dr. Mehmet Aça, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Marmara University, Turkey

Prof. Dr. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Yıldız Teknik Ünıversity, Turkey

Prof. Dr. Mesut Şen, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Marmara University, Turkey

Prof. Dr. Murat Ceritoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
İzmir Katip Çelebi University, Turkey

Prof. Dr. Mustafa Kurt, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Gazi University, Turkey

Prof. Dr. Mustafa Öner, Ege Üniversitesi, Türkiye
Ege University, Turkey

Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Erciyes University, Turkey

Prof. Dr. Mücahit Kaçar, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
İstanbul University, Turkey

Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara
Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara

Prof. Dr. Nevzat Özkan, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Erciyes University, Turkey

Prof. Dr. Nihayet Arslan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Yıldız Tecnical University, Turkey

Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Ankara Hacı Bayram Veli University, Turkey

Prof. Dr. Osman Horata, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Hacettepe University, Turkey

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Maltepe Üniversitesi, Turkey
Maltepe University, Turkey

Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Kırşehir Ahi Evran University, Turkey

Prof. Dr. Seysenbay Kudasov, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan
Ahmet Yesevi University, Kazakhistan

Prof. Dr. Şaban Doğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
İzmir Katip Çelebi University, Turkey

Prof. Dr. Ülkü Eliuz, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Karadeniz Tecnical University, Turkey


KÜLTÜRK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ