Son Sayı

Cilt: 15 - Sayı: 1

Yıl: 2022

ARAŞTIRMA MAKALESİ

OLGU SUNUMU

Kocatepe Veteriner Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesinin bir yayını olup, yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak çıkmaktadır. 

Dergimiz; Veteriner Hekimlik alanında Temel Bilimler, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimler, Zootekni ve Hayvan Besleme ve Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümlerinde ve yanı sıra Halk Sağlığı bilim alanında ve yine Tek Tıp-Tek Sağlık konsepti çerçevesinde olmak üzere hayvan, çevre ve insan sağlığını ilgilendiren konularda Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış orjinal araştırmalara, kısa araştırmalara, olgu sunumlarına ve editöre mektup türü yayınlara ve ayrıca spesifik bir alanda daha önce yayınlanmış çalışmaları olmak kaydıyla bu kapsamda hazırlanan derlemelere yer vermektedir.

Kocatepe Veteriner Dergisi bir yılda 4 sayı yayınlamaktadır. Yayımlama ücreti alınmamaktadır.

Gönderilen çalışmalar Editör ve/veya editör kurulunun ön kontrolünden geçtikten sonra uygun görülür ise çift taraflı kör hakem sistemine göre hakem değerlendirmesine tabi tutulur.

Her bir yazar makale ile ilgili sorumluluğu kabul eder ve makale gönderimlerinde tüm yazarların imzalı onayları alınmaktadır. Makale gönderim esnasında Yazar Onay Formu ve Telif Hakkı Devir Sözleşmelerinin tüm yazarlara tarafından imzalı olarak sisteme yüklenmesi gereklidir.

Dergiye gönderilen tüm makaleler profesyonel bir intihal programından (iThenticate®) taranarak kontrol edilir. Kontrol sonrasında Editor kurulu makaleyi red edebilir veya revizyon isteyebilir.

Dergiye gönderilen çalışmalrda hayvan materyali kullanılmış ise “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu”ndan alınmış onay belge veya bilgileri de makale ile birlikte gönderilmelidir. Gerekli olan çalışmalarda Etik Kurul Onay Belgesi bulunmuyor ise makale değerlendirmeye alınmaz.

İnsanlar üzerinde anket gözlem vs içeren çalışmalarda ise ilgili birimlerin Etik Kurullarından onay alınması ve belge veya bilgilerin de makale ile birlikte gönderilmesi gereklidir.

Resmi kurumları veya bu kuruluşları bağlı kuruluları kapsayan veya buralarda yapılan çalışmalarda (bilgi, veri alınması, deneysel çalışmanın ilgili birimde yapılması gibi durumlar) izin-onay bilgilerinin veya yazar(lar) olarak verilen taahhütnamenin makale ile birlikte gönderilmesi gereklidir.

Makale Gönderimi;

Dergimize makale gönderimi sadece DergiPark üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır.

Gönderim Esnasında aşağıdaki belgelerin eksiksiz yüklenmesi gereklidir;

1. Kapak Dosyası: Türkçe ve İngilizce başlık, yazar(lar), kurum bilgileri, proje, kongre, etik vs bilgiler (Sadece İngilizce Yazılmalı) verilmelidir.

2. Ana metin Dosyası: makaleye ait Türkçe ve İngilizce başlık, öz, abstract, giriş, materyal metot, bulgular, tartışma ve sonuç verilmelidir. Yazar(lar) ve kurum bilgileri Bulunmamalıdır.

3. Yazar Onay Formu: Tüm yazarlar tarafından imzalı

4. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi:  Tüm yazarlar tarafından imzalı

Makale Türleri:

Araştırma makalesi, kısa araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu, editöre mektup.

* Makale kabullerinde Araştırma Makalesi, Kısa Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu ve Editöre Mektup türünden yayınlarda  İngilizce yazılmış yayınlara öncelik verilmekteDerleme türünden yayınlarda ise davetli, spesifik alanlarda sadece İngilizce olarak yazılanlar değerlendirilmektedir.

 

Makale Bölümleri:

Öz: 200 kelimeden fazla olmamalı, tek paragraf halinde yazılmalı.

Anahtar Kelimeler: En fazla 5 anahtar kelime verilmelidir. Alfabetik olarak sıralanmalıdır. Anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimlerinden seçilmelidir (www.bilimterimleri.com)

Giriş:

Materyal ve Metot:

Bulgular ve Tartışma:

Sonuç:

Kaynaklar:  Makale içerinde kaynak gösterimi örnekleri; …… Kara (2012)…… / …… (Zemheri 2015, Eryavuz and Yeni 2015, Eryavuz et al. 2015). Aynı tarihli kaynaklarda 2011a, 2011b şeklinde olmalıdır.

Dergi: Ince S, Kucukkurt I, Cigerci IH, Fidan AF, Eryavuz A. The effects of dietary boric acid and borax supplementation on lipid peroxidation, antioxidant activity, and DNA damage in rats. J Trace Elem Med Biol. 2010; 24(3):161-164.

Kitap (Bölüm): Juneja R, Koide SS.Molecular Biology of Reproduction, In: Reproduction in Farm Animals, Ed; HafezB, Hafez ESE, 7th Ed., LippincottWilliams and Wilkins, Philadelphia, USA. 2000; pp. 354-361.

Web sayfası: Anonymous. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=46&ust_id=13;Accessien date: 02.01.2012.

Tez: Yeni D. Some andrological parameters and biochemical properties in relation toseason in rams. PhD thesis, Afyon Kocatepe University Health Science Institute, Afyonkarahisar,2010.

 

 

Tablo, Resim, Şekil:  Makale içesinde son sayfada verilmelidir. Resim kalitesi açısından resimler ayrıca ek dosya olarak yüklenmelidir.

Gönderilen makale Türkçe yazılmış ise Tablo Tablo, Resim, Şekil açıklamaları Hem Türkçe hem de İngilizce yazılmalıdır.

Gönderilen Makaleler; yalnızca KVJ'de yayımlanmak üzere oldukları ve başka bir yerde yayımlanmadıkları veya yayımlanmak üzere değerlendirilmedikleri bildirilerek değerlendirmeye alınır.

Gönderilen Makalede tüm yazarların makalenin yayınlanmasını onayladığını ve içeriği ile ilgili olduğunu beyan eder. Makalenin gönderilmesi esnasında yazar(lar)dan makalenin telif hakkı devir formunu göndermeleri istenmektedir.
Her yazar makalenin tüm etik sorumluluğunu kabul eder ve tüm yazarlar çalışmanın içeriği konusunda hemfikirdir. Makale, Profesyonel İntihal Önleme programı tarafından kontrol edildikten sonra hakemlere gönderilecektir. Makaleler iThenticate® programı tarafından kontrol edilir, intihal veya kendi kendine intihal tespit edildiğinde yayın için değerlendirilmez.
Çalışmalarda hayvanlar kullanılıyorsa, çalışma bir Etik Kurul tarafından onaylanmalı, Etik Kurul Adı ve Onaylanan Numara Gereç ve Yöntem bölümünde belirtilmelidir. Belirli bir etik kurul onayı gerekli değil ise yazarlar bunu beyan eder. Gerekli hallerde sunulmayan Etik Kurul Onayı durumunda Editör Makaleyi değerlendirmeye almadan ret kararı verir.

Makale gönderim/süreç işlemleri Ücretsizdir.

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108