Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of Aflatoxin Presence in Herbal Teas Used For Weight Loss

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 94 - 100, 31.03.2022
https://doi.org/10.30607/kvj.1016244

Öz

In this study, the presence of Aflatoxin B1(AFB1) and Aflatoxin B2 (AFB2) were investigated in 10 green tea, 10 fennel, 10 rosemary and 10 senna samples from 14 different sales points in Konya Akşehir. (AFB2) was investigated. Analyses were made by HPLC method. While AFB2 was not detected in any of the 40 herbal tea samples, AFB1 was detected in 65,0% (n=26). According to the results of the analysis, the average amounts of AFB1 in green tea, rosemary, fennel and senna samples were found to be 0,0084, 0,0235, 0,0178, 0,0187 ng/g respectively. Although there was no regulation on herbal teas in the Turkish Food Codex Contaminants Regulation, the legal limit for AFB1 in dried fruits in the same regulation was 8 μg/kg, and in spices 5 μg/kg. It was observed that the aflatoxin levels of green tea, rosemary, fennel and senna samples examined in the study did not exceed the legal limits set for fruits and spices. While an average of 0,01085 ng/g AFB1 was detected in unpackaged a level of 0,02651 ng/g was detected in packaged teas. There was no significant difference between tea types in terms of amount (p>0,05). A significant difference was found in the presence of aflatoxin according to how the herbal teas were sold (packaged or unpackaged) (p<0,05). It was determined that the amount of AFB1 was higher in packaged herbal teas.

Kaynakça

 • Arslan R. Türkiye’de üretilen bazı organik baharat ve bitkisel çayların Aflatoksin B1 düzeyleri ve mikrobiyolojik kalitesinin araştırılması. [Yüksek Lisans Tezi]. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa, 2013.
 • Asghar MA, Zahir E, Shaid SM, Khan, MN, Asghar MA, Iqbal J, Walker G. Iron, copper and silver nanoparticles: Green synthesis using green and black tea leaves extracts and evaluation of antibacterial, antifungal and aflatoxin B1 adsorption activity. LWT. 2018; 90:98-107.
 • Aslan M, Orhan N. Obezite tedavisine yardımcı olarak kullanılan doğal ürünler. Mised. 2010;23:91-105.
 • Can N, Velioğlu SD. Bitki çaylarında mikrobiyal kalite ve mikotoksin varlığı. Erzincan Üniv Fen Bilim Enst Derg. 2018;1: 362-380.
 • Chan K. Some aspects of toxic contaminants in herbal medicines. Chemosphere. 2003;52:1361-1371.
 • Çoksöyler N. Farklı yöntemlerle kurutulan kırmızı biberlerde Aspergillus flavus gelişimi ve aflatoksin oluşumunun incelenmesi. Gıda. 1999;24(5):297-306.
 • Dağdelen AF, Aşyemez AÜ, Tokat İE, Cumbul D, Dağdelen A. Mikrobiyolojik ve aflatoksin yönünden bazı tıbbi ve aromatik bitkiler ve çaylarının incelenmesi. II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 23-25 Eylül, 2014, Yalova, Türkiye. Kongre kitabı 20144; pp.191-196.
 • Demirel M, Yıldırım A. Van yöresinde yetiştirici şartlarında depolanan kaba yemlerde aflatoksin oluşumunun saptanması. Yüzüncü Yıl Üniv, Ziraat Fak, Tarım Bilim Derg. 2000;10(1):77-83.
 • Erzurum K. Gıdalarda mikotoksin oluşumunu etkileyen faktörler. Gıda. 2001;26(4): 289-293.
 • Faydaoğlu E, Sürücüoğlu MS. Geçmişten günümüze tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması ve ekonomik önemi. Kastamonu Üniv Orman Fak Derg. 2011;11(1):52-67.
 • Galvano F, Pıva A, Ritieni A, Galvano G. Dietary Strategies to Counteract the Effects of Mycotoxins: J Food Protect. 2001;64(1): 120-131.
 • Hacıbekiroğlu I, Kolak U. Aflatoxins in various food from Istanbul, Turkey. Food Addit Contam B. 2013;6(4):260-264.
 • Heperkan D. Detecting and controlling mycotoxin contamination of herbs and spices. Handbook Herbs Spices. 2006;3: 3-40.
 • Hussein HS, Brasel JM. Toxicity, metabolism and ımpact of mycotoxins on humans and animals. Toxicol. 2001;167:101-134.
 • Mannani N, Tabarani A, Zinedine A. Assessment of aflatoxin levels in herbal green tea available on the Moroccan market. Food Control. 2020;108(11):106882.
 • Omurtag GZ, Yazıcıoğlu D. Determination of Fumonisins B1 and B2 in herbal tea and medicinal plants in Turkey by High-Performance Liquid Chromatography. J Food Protect. 2004;67:1782-1786.
 • Ongan D. Kayseri’de yaşayan yetişkin bireylerde bitkisel ürün kullanım alışkanlığı. Sağ Bil Derg. 2018;27(2):125-131.
 • Öner EK, Yeşil M, Güveli G. Ordu aktarlarında satılan tıbbi bitkiler. Ordu Üniv Bilim Teknol Derg. 2017;7(2):378-383.
 • Özbek H. Cinsel ve jinekolojik sorunların tedavisinde bitkilerin kullanımı. Van Tıp Derg. 2005;12(2):170-174.
 • Pallares N, Font G, Mañes J, Ferrer E. Multimycotoxin LC–MS/MS analysis in tea beverages after dispersive liquid–liquid Microextraction (DLLME). J Agri Food Chem. 2017;65(47):10282-10289.
 • Peraica M, Radić B, Lucić A, Pavlović M. Toxic effects of mycotoxins in humans. Bull World Health Org. 1999;77(9):754-766.
 • Pouretedal Z, Mazaheri M. Aflatoxins in black tea in Iran. Food Addit Contam. 2013; 6(2):127-129.
 • Reinholds I, Bogdanova E, Pugajeva I, Bartkevics V Mycotoxins in herbal teas marketed in Latvia and dietary exposure assessment. Food Addit Contam: Part B. 2019;12(3):199-208.
 • Romagnoli B, Menna V, Gruppioni N, Bergamini C. Aflatoxins in spices, aromatic herbs, herb-teas and medicinal plants marketed in Italy. Food Control. 2007;16(6):697-701
 • Santos L, Marín S, Sanchis V, Ramos AJ. Screening of mycotoxin multicontamination in medicinal and aromatic herbs sampled in Spain. J Sci Food Agri. 2009;89(10):1802-1807.
 • Saraçoğlu A, Ergun B. Türkiye'de satılan bazı bitkisel zayıflama çaylarının içerikleri ve bu çayların kullanımına bağlı ortaya çıkabilecek istenmeyen etkiler. Turkiye Clin J Med Sci. 2006;26(4):355-363.
 • Scolari G, Zacconi C, Vescovo M. Microbial contamination of tea and aromatic herb-tea products. Italian J Food Sci. 2001;4(13):429-433.
 • Stević T, Pavlovic S, Stankovic S, Savikin S. Pathogenic microorganisms of medicinal herbal drugs. Archiv Biol Sci. 2012;64(1):49-58.
 • Steyn PS. Mycotoxins, general view, chemistry and structure. Toxicol Lett. 1995;82(83):843-851.
 • Van Breemen RB, Fong HH, Farnsworth NR. Ensuring the safety of botanical dietary supplements. Am J Clin Nutri. 2008;87:509-513.
 • Vial J, Jardy A. Experimental comparison of the different approaches to estimate LOD and LOQ of an HPLC method. Anal Chem. 1999;71:2672-2677.
 • Yentür G, Er B. Gıdalarda aflatoksin varlığının değerlendirilmesi. Türk Hij Deney Biyol Derg. 2012;69(1):41-52.

Zayıflama Amacıyla Kullanılan Bitkisel Çaylarda Aflatoksin Varlığının Araştırılması

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 94 - 100, 31.03.2022
https://doi.org/10.30607/kvj.1016244

Öz

Bu çalışmada, Konya Akşehir’de bulunan 14 farklı satış noktasından 10 adet yeşil çay, 10 adet rezene, 10 adet biberiye ve 10 adet sinameki örneğinde Aflatoksin B1(AFB1) ve Aflatoksin B2 (AFB2) varlığı araştırıldı. Analizler HPLC yöntemi ile yapıldı. Toplam 40 bitkisel çay örneğinin hiçbirinde AFB2 tespit edilmezken, %65,0’inde (n=26) AFB1 tespit edildi. Analiz sonuçlarına göre, AFB1 ortalama miktarları yeşil çay, biberiye, rezene ve sinameki örneklerinde sırasıyla; 0,0084, 0,0235, 0,0178, 0,0187 ng/g olarak bulundu. Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde bitki çaylarına ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte aynı yönetmelikte yer alan kurutulmuş meyvelerde AFB1 için yasal sınır limit 8 μg/kg, baharatlarda ise 5 μg/kg olarak belirtilmiştir. Çalışmada incelenen yeşil çay, biberiye, rezene ve sinameki numunelerine ait aflatoksin düzeylerinin meyveler ve baharatlar için belirlenen yasal limitleri aşmadığı görülmektedir. Ambalajsız çaylarda ortalama 0,01085 ng/g AFB1 tespit edilirken, ambalajlı olanlarda 0,02651 ng/g düzeyinde tespit edildi. Miktar açısından çay türleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Bitkisel çayların ne şekilde satıldığına göre (ambalajlı ya da ambalajsız) aflatoksin varlığına ilişkin anlamlı bir farklılık bulundu (p<0,05). Ambalajlı satılan bitkisel çaylarda aflatoksin miktarının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Kaynakça

 • Arslan R. Türkiye’de üretilen bazı organik baharat ve bitkisel çayların Aflatoksin B1 düzeyleri ve mikrobiyolojik kalitesinin araştırılması. [Yüksek Lisans Tezi]. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa, 2013.
 • Asghar MA, Zahir E, Shaid SM, Khan, MN, Asghar MA, Iqbal J, Walker G. Iron, copper and silver nanoparticles: Green synthesis using green and black tea leaves extracts and evaluation of antibacterial, antifungal and aflatoxin B1 adsorption activity. LWT. 2018; 90:98-107.
 • Aslan M, Orhan N. Obezite tedavisine yardımcı olarak kullanılan doğal ürünler. Mised. 2010;23:91-105.
 • Can N, Velioğlu SD. Bitki çaylarında mikrobiyal kalite ve mikotoksin varlığı. Erzincan Üniv Fen Bilim Enst Derg. 2018;1: 362-380.
 • Chan K. Some aspects of toxic contaminants in herbal medicines. Chemosphere. 2003;52:1361-1371.
 • Çoksöyler N. Farklı yöntemlerle kurutulan kırmızı biberlerde Aspergillus flavus gelişimi ve aflatoksin oluşumunun incelenmesi. Gıda. 1999;24(5):297-306.
 • Dağdelen AF, Aşyemez AÜ, Tokat İE, Cumbul D, Dağdelen A. Mikrobiyolojik ve aflatoksin yönünden bazı tıbbi ve aromatik bitkiler ve çaylarının incelenmesi. II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 23-25 Eylül, 2014, Yalova, Türkiye. Kongre kitabı 20144; pp.191-196.
 • Demirel M, Yıldırım A. Van yöresinde yetiştirici şartlarında depolanan kaba yemlerde aflatoksin oluşumunun saptanması. Yüzüncü Yıl Üniv, Ziraat Fak, Tarım Bilim Derg. 2000;10(1):77-83.
 • Erzurum K. Gıdalarda mikotoksin oluşumunu etkileyen faktörler. Gıda. 2001;26(4): 289-293.
 • Faydaoğlu E, Sürücüoğlu MS. Geçmişten günümüze tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması ve ekonomik önemi. Kastamonu Üniv Orman Fak Derg. 2011;11(1):52-67.
 • Galvano F, Pıva A, Ritieni A, Galvano G. Dietary Strategies to Counteract the Effects of Mycotoxins: J Food Protect. 2001;64(1): 120-131.
 • Hacıbekiroğlu I, Kolak U. Aflatoxins in various food from Istanbul, Turkey. Food Addit Contam B. 2013;6(4):260-264.
 • Heperkan D. Detecting and controlling mycotoxin contamination of herbs and spices. Handbook Herbs Spices. 2006;3: 3-40.
 • Hussein HS, Brasel JM. Toxicity, metabolism and ımpact of mycotoxins on humans and animals. Toxicol. 2001;167:101-134.
 • Mannani N, Tabarani A, Zinedine A. Assessment of aflatoxin levels in herbal green tea available on the Moroccan market. Food Control. 2020;108(11):106882.
 • Omurtag GZ, Yazıcıoğlu D. Determination of Fumonisins B1 and B2 in herbal tea and medicinal plants in Turkey by High-Performance Liquid Chromatography. J Food Protect. 2004;67:1782-1786.
 • Ongan D. Kayseri’de yaşayan yetişkin bireylerde bitkisel ürün kullanım alışkanlığı. Sağ Bil Derg. 2018;27(2):125-131.
 • Öner EK, Yeşil M, Güveli G. Ordu aktarlarında satılan tıbbi bitkiler. Ordu Üniv Bilim Teknol Derg. 2017;7(2):378-383.
 • Özbek H. Cinsel ve jinekolojik sorunların tedavisinde bitkilerin kullanımı. Van Tıp Derg. 2005;12(2):170-174.
 • Pallares N, Font G, Mañes J, Ferrer E. Multimycotoxin LC–MS/MS analysis in tea beverages after dispersive liquid–liquid Microextraction (DLLME). J Agri Food Chem. 2017;65(47):10282-10289.
 • Peraica M, Radić B, Lucić A, Pavlović M. Toxic effects of mycotoxins in humans. Bull World Health Org. 1999;77(9):754-766.
 • Pouretedal Z, Mazaheri M. Aflatoxins in black tea in Iran. Food Addit Contam. 2013; 6(2):127-129.
 • Reinholds I, Bogdanova E, Pugajeva I, Bartkevics V Mycotoxins in herbal teas marketed in Latvia and dietary exposure assessment. Food Addit Contam: Part B. 2019;12(3):199-208.
 • Romagnoli B, Menna V, Gruppioni N, Bergamini C. Aflatoxins in spices, aromatic herbs, herb-teas and medicinal plants marketed in Italy. Food Control. 2007;16(6):697-701
 • Santos L, Marín S, Sanchis V, Ramos AJ. Screening of mycotoxin multicontamination in medicinal and aromatic herbs sampled in Spain. J Sci Food Agri. 2009;89(10):1802-1807.
 • Saraçoğlu A, Ergun B. Türkiye'de satılan bazı bitkisel zayıflama çaylarının içerikleri ve bu çayların kullanımına bağlı ortaya çıkabilecek istenmeyen etkiler. Turkiye Clin J Med Sci. 2006;26(4):355-363.
 • Scolari G, Zacconi C, Vescovo M. Microbial contamination of tea and aromatic herb-tea products. Italian J Food Sci. 2001;4(13):429-433.
 • Stević T, Pavlovic S, Stankovic S, Savikin S. Pathogenic microorganisms of medicinal herbal drugs. Archiv Biol Sci. 2012;64(1):49-58.
 • Steyn PS. Mycotoxins, general view, chemistry and structure. Toxicol Lett. 1995;82(83):843-851.
 • Van Breemen RB, Fong HH, Farnsworth NR. Ensuring the safety of botanical dietary supplements. Am J Clin Nutri. 2008;87:509-513.
 • Vial J, Jardy A. Experimental comparison of the different approaches to estimate LOD and LOQ of an HPLC method. Anal Chem. 1999;71:2672-2677.
 • Yentür G, Er B. Gıdalarda aflatoksin varlığının değerlendirilmesi. Türk Hij Deney Biyol Derg. 2012;69(1):41-52.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Şebnem PAMUK (Sorumlu Yazar)
Afyon Kocatepe Üniversitesi
0000-0001-7227-3364
Türkiye


Ebrar BİÇER Bu kişi benim
Akşehir Belediyesi, Sanat ve Eğitim Merkezi
0000-0001-8708-8022
Türkiye

Destekleyen Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi
Proje Numarası 20.SAĞ.BİL.02
Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kvj1016244, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {15}, number = {1}, pages = {94 - 100}, doi = {10.30607/kvj.1016244}, title = {Zayıflama Amacıyla Kullanılan Bitkisel Çaylarda Aflatoksin Varlığının Araştırılması}, key = {cite}, author = {Pamuk, Şebnem and Biçer, Ebrar} }
APA Pamuk, Ş. & Biçer, E. (2022). Zayıflama Amacıyla Kullanılan Bitkisel Çaylarda Aflatoksin Varlığının Araştırılması . Kocatepe Veterinary Journal , 15 (1) , 94-100 . DOI: 10.30607/kvj.1016244
MLA Pamuk, Ş. , Biçer, E. "Zayıflama Amacıyla Kullanılan Bitkisel Çaylarda Aflatoksin Varlığının Araştırılması" . Kocatepe Veterinary Journal 15 (2022 ): 94-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/67858/1016244>
Chicago Pamuk, Ş. , Biçer, E. "Zayıflama Amacıyla Kullanılan Bitkisel Çaylarda Aflatoksin Varlığının Araştırılması". Kocatepe Veterinary Journal 15 (2022 ): 94-100
RIS TY - JOUR T1 - Zayıflama Amacıyla Kullanılan Bitkisel Çaylarda Aflatoksin Varlığının Araştırılması AU - Şebnem Pamuk , Ebrar Biçer Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.30607/kvj.1016244 DO - 10.30607/kvj.1016244 T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 100 VL - 15 IS - 1 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - doi: 10.30607/kvj.1016244 UR - https://doi.org/10.30607/kvj.1016244 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Zayıflama Amacıyla Kullanılan Bitkisel Çaylarda Aflatoksin Varlığının Araştırılması %A Şebnem Pamuk , Ebrar Biçer %T Zayıflama Amacıyla Kullanılan Bitkisel Çaylarda Aflatoksin Varlığının Araştırılması %D 2022 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 15 %N 1 %R doi: 10.30607/kvj.1016244 %U 10.30607/kvj.1016244
ISNAD Pamuk, Şebnem , Biçer, Ebrar . "Zayıflama Amacıyla Kullanılan Bitkisel Çaylarda Aflatoksin Varlığının Araştırılması". Kocatepe Veterinary Journal 15 / 1 (Mart 2022): 94-100 . https://doi.org/10.30607/kvj.1016244
AMA Pamuk Ş. , Biçer E. Zayıflama Amacıyla Kullanılan Bitkisel Çaylarda Aflatoksin Varlığının Araştırılması. Kocatepe Veterinary Journal. 2022; 15(1): 94-100.
Vancouver Pamuk Ş. , Biçer E. Zayıflama Amacıyla Kullanılan Bitkisel Çaylarda Aflatoksin Varlığının Araştırılması. Kocatepe Veterinary Journal. 2022; 15(1): 94-100.
IEEE Ş. Pamuk ve E. Biçer , "Zayıflama Amacıyla Kullanılan Bitkisel Çaylarda Aflatoksin Varlığının Araştırılması", Kocatepe Veterinary Journal, c. 15, sayı. 1, ss. 94-100, Mar. 2022, doi:10.30607/kvj.1016244

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108