İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Dijital Kütüphaneler ve Sosyal Medyanın Sentezi: Bilgi Paylaşımında Yenilikçi Güç

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 185 - 200, 29.07.2023
https://doi.org/10.59116/lamre.1328838

Öz

Amaç: Çalışma, kütüphanelerin sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanarak kullanıcılarla etkileşim kurma, içerik paylaşma ve pazarlama stratejilerini güçlendirme sürecini ele almaktadır. Çalışmanın genel amacı, dijital kütüphaneler ile sosyal medya arasındaki etkileşimi ve iletişimi inceleyerek bilgi paylaşımı ve erişiminde yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına katkıda bulunarak dijital kütüphaneler ve sosyal medya etkileşimi hakkında farkındalık oluşturmak ve bu alanda daha fazla araştırmanın yapılmasını teşvik etmektir.
Yöntem: Çeşitli dijital kütüphaneler örnek alınarak, sosyal medyanın kütüphaneler üzerindeki etkisi ve iletişim aracı olarak kullanımı incelenmiştir. Bu örnekler, sosyal medyanın kütüphanelerin erişimini artırma, bilgi paylaşımını kolaylaştırma ve kullanıcı deneyimini zenginleştirme potansiyelini göstermektedir.
Bulgular: Sosyal medyanın kütüphaneler için önemli bir iletişim ve etkileşim aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, sosyal medya ve dijital kütüphaneler arasındaki sentezin, bilgiye erişimi daha hızlı, kolay ve etkileşimli hale getirdiği görülmektedir.
Sonuç: Çalışma dijital kütüphaneler ile sosyal medya arasındaki ilişkiyi, dönüşüm sürecini ve yenilikçi yaklaşımları ele alarak bu alanda önemli bir tartışma noktası sunmaktadır. Sosyal medyanın kütüphaneler üzerindeki etkisi, bilgi paylaşımında yeni stratejilerin geliştirilmesini teşvik etmekte ve kullanıcı deneyimini zenginleştirmektedir.
Özgünlük: Dijital kütüphaneler ile sosyal medya arasındaki ilişkinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve bu alanda farkındalık yaratan bu çalışma, ayrıca, yenilikçi yaklaşımların vurgulanması ve bu alanda daha fazla araştırma yapılmasını teşvik etme amacıyla örneklerle desteklenmiş alanında ilk çalışma özelliği taşımaktadır.

Kaynakça

 • Bezirci, P. & Biçen Aras, B. (2022). COVID-19 ve Üniversite kütüphanelerinin twitter kullanımı. Library Archive and Museum Research Journal, 3 (1) , 1-26. doi: 10.29228/lamre.55065
 • Collins, G. ve Quan-Haase, A. (2012). Social media and academic libraries: Current trends and future challenges. Proceedings of the ASIST Annual Meeting, 49(1), 1-4. doi:10.1002/meet.14504901272
 • Göçoğlu, V. , Babaoğlu, C. & Öktem, M. K. (2017). Dijital kütüphanelerin üniversite akademik performansına etkisi: Kamu yönetimi disiplini bağlamında bir inceleme. Yasama Dergisi , (36) , 93-120. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasamadergisi/issue/54463/741332 31 Mayıs 2023 tarihinde erişildi.
 • Gökkurt Demirtel, Ö. , Yıldırım, B. F. , Can, Ş. F. (2023). Kültürel miras taşıyıcısı olarak dijital kütüphaneler: Dede Korkut Kitabı’nın Dresden dijital nüshası". Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (10) 333-350 DOI: 10.20322/littera.378019
 • Gençer, M. Tunalıoğlu, V. S. ve Köksal, M. F. (2007). Merkezsiz bir dünyada bilgi paylaşımı: Açık kaynak, sayısal kütüphaneler ve üniversite inisiyatifleri. Erişim adresi: http://www.researchgate.net/publication/242658944
 • Koç, O. (2023). Türkiye'deki kütüphane ve bilgi profesyonelleri arasında sosyal medya farkındalığı. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (33), 512-529. DOI: 10.29000/rumelide.1285331
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü: 2022 yılı istatistikleri. Erişim adresi: https://kygm.ktb.gov.tr/TR-339758/2022-yili-istatistikleri.html 31 Mayıs 2023 tarihinde erişildi.
 • Macgregor, George. (2008). Introduction To A Special Issue On Digital Libraries And The Semantic Web: Context, Applications and Research, Library Review, s. 173-177.
 • Milli Kütüphane. Erişim adresi: https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/ 31 Mayıs 2023 tarihinde erişildi.
 • Sarıtaş, A. , Korkmaz, İ. & Tunca, M. Z. (2017). Pazarlama iletişiminde inovatif bir kanal olarak sosyal medyanın kullanımı: Otomotiv sektörü üzerine bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 22. UPK Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU Özel Sayısı, 95-108. DOI: 10.18092/ulikidince.351610
 • Tarım ve Orman Bakanlığı (2023). Tarım ve Orman Bakanlığı Kütüphanesi. Erişim adresi https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/baslik/33/K%C3%BCt%C3%BCphane 31 Mayıs 2023 tarihinde erişildi.
 • Wright Joe, J. (2015). Assessment of social media in the library: Guidelines for administrators. Journal of Library Administration, 55(8), 667-680. doi: 10.1080/01930826.2015.1085251

The Synthesis of Digital Libraries and Social Media: Innovative Power in Knowledge Sharing

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 185 - 200, 29.07.2023
https://doi.org/10.59116/lamre.1328838

Öz

Purpose: The study addresses the scope of libraries to interact with users who actively use social media platforms, to share content and to cover their marketing strategies. The overall aim of the study is to examine the interaction and interaction between digital libraries and social media and to encourage the expansion and further distribution of digital libraries and social media interaction, taking advantage of the emergence of new approaches in information transfer and access.
Method: Sample structure of various digital libraries, the effect of social media on libraries and their use as a communication tool. This social media makes it possible to increase the reach of libraries, facilitate information sharing and enrich the user experience.
Findings: It reveals that social media is an important communication and interaction tool for libraries. It is also seen that the synthesis between social media and digital libraries makes access to information faster, easier and more interactive.
Implications: The study presents an important point in this field by addressing the relationship between digital libraries discussion and social media, recycling and usage approaches. The impact of social media on libraries encourages new distance boundaries in information transfer and enriches the user experience.
Originality: A detailed examination of the relationship between digital libraries and social media, and this energy-intensive study also features a first-of-its-kind study with consumers to highlight user approaches and encourage further research in this area.

Kaynakça

 • Bezirci, P. & Biçen Aras, B. (2022). COVID-19 ve Üniversite kütüphanelerinin twitter kullanımı. Library Archive and Museum Research Journal, 3 (1) , 1-26. doi: 10.29228/lamre.55065
 • Collins, G. ve Quan-Haase, A. (2012). Social media and academic libraries: Current trends and future challenges. Proceedings of the ASIST Annual Meeting, 49(1), 1-4. doi:10.1002/meet.14504901272
 • Göçoğlu, V. , Babaoğlu, C. & Öktem, M. K. (2017). Dijital kütüphanelerin üniversite akademik performansına etkisi: Kamu yönetimi disiplini bağlamında bir inceleme. Yasama Dergisi , (36) , 93-120. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasamadergisi/issue/54463/741332 31 Mayıs 2023 tarihinde erişildi.
 • Gökkurt Demirtel, Ö. , Yıldırım, B. F. , Can, Ş. F. (2023). Kültürel miras taşıyıcısı olarak dijital kütüphaneler: Dede Korkut Kitabı’nın Dresden dijital nüshası". Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (10) 333-350 DOI: 10.20322/littera.378019
 • Gençer, M. Tunalıoğlu, V. S. ve Köksal, M. F. (2007). Merkezsiz bir dünyada bilgi paylaşımı: Açık kaynak, sayısal kütüphaneler ve üniversite inisiyatifleri. Erişim adresi: http://www.researchgate.net/publication/242658944
 • Koç, O. (2023). Türkiye'deki kütüphane ve bilgi profesyonelleri arasında sosyal medya farkındalığı. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (33), 512-529. DOI: 10.29000/rumelide.1285331
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü: 2022 yılı istatistikleri. Erişim adresi: https://kygm.ktb.gov.tr/TR-339758/2022-yili-istatistikleri.html 31 Mayıs 2023 tarihinde erişildi.
 • Macgregor, George. (2008). Introduction To A Special Issue On Digital Libraries And The Semantic Web: Context, Applications and Research, Library Review, s. 173-177.
 • Milli Kütüphane. Erişim adresi: https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/ 31 Mayıs 2023 tarihinde erişildi.
 • Sarıtaş, A. , Korkmaz, İ. & Tunca, M. Z. (2017). Pazarlama iletişiminde inovatif bir kanal olarak sosyal medyanın kullanımı: Otomotiv sektörü üzerine bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 22. UPK Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU Özel Sayısı, 95-108. DOI: 10.18092/ulikidince.351610
 • Tarım ve Orman Bakanlığı (2023). Tarım ve Orman Bakanlığı Kütüphanesi. Erişim adresi https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/baslik/33/K%C3%BCt%C3%BCphane 31 Mayıs 2023 tarihinde erişildi.
 • Wright Joe, J. (2015). Assessment of social media in the library: Guidelines for administrators. Journal of Library Administration, 55(8), 667-680. doi: 10.1080/01930826.2015.1085251
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilgi Arama Davranışı
Bölüm İnceleme Makalesi
Yazarlar

Mustafa Bayter 0000-0002-2906-2104

Kübra Yıldırım 0009-0006-8178-4995

Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bayter, M., & Yıldırım, K. (2023). Dijital Kütüphaneler ve Sosyal Medyanın Sentezi: Bilgi Paylaşımında Yenilikçi Güç. Library Archive and Museum Research Journal, 4(2), 185-200. https://doi.org/10.59116/lamre.1328838