Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt , Sayı 56, 1 - 22, 25.10.2020
https://doi.org/10.21764/maeuefd.651764

Öz

Bu araştırmanın problemini “Öğretmenlerin devamsızlık nedenlerine ilişkin algıları nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. Ayrıca, araştırmada öğretmenlerin devamsızlık nedenlerinin cinsiyete, medeni duruma, kıdeme, görev yaptıkları öğretim kademesine ve ailesinin aylık gelir düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla, araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırma araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Burdur il merkezinde görev yapan öğretmenler arasından kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle çalışma grubu oluşturulmuştur. Yapılan analizlere göre, öğretmenlerin devamsızlık nedenleri cinsiyet, medeni durum, kıdem, öğretim kademesi ve ailenin aylık gelir düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Ayrıca, öğretmenlerin devamsızlık nedenlerine ilişkin algı düzeyleri içsel boyutunda, dışsal boyutunda ve ölçeğin genelinde orta düzeydedir.

Kaynakça

  • Abeles, L. R. (2009). Absenteeism among teachers: Excused absence and unexcused absence. Internatiomal Journal of Education Administration, 1(1), 31-49. Ak, B. (2010). Parametrik hipotez testleri. Ş. Kalaycı (Ed.), Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (s. 73-82). Ankara: Asil Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ. Akhtar, M. (2013). A comparative study of government and private school teachers to explore the causes of absenteeism at secondary level in district Bahawalnagar, Punjab, Pakistan. Journal of Education and Vocational Research, 4(8), 225-229. Retrieved from https://www.researchgate.net/ Albrecht, G. W. (2011). A study of the relationship between teacher absenteeism and organizational health in a large South Texas school district (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index Ayala, L. (2016). Leadership and the influences of teacher absenteeism (Doctoral Dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index. Bakay, M. E. (2014). Öğretmen devamsızlığının incelenmesi: Menderes ilçesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 233-250. Brouillette, C. M. (2012). The relationship between teacher absenteeism and fourth grade student mathematical achievement (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index Brown, S. L. & Arnell, A. T. (2012). Measuring the effect teacher absenteeism has on student achievement at a “Urban but not too urban:” Title I elementary school. International Journal of Humanities and Social Science, 2(17), 172-183. Brown, Z. A. & Uehara, D. L. (1999). Coping with teacher stress: A research synthesis for Pasific educators (#RS9901). Honolulu, HI: Pasific Research for Education and Learning. Office of Educational Research and Improvement. (November), 22. Bruno, J. (2002). The geographical distribution of teacher absenteeism in large urban school district settings: Implications for school reform efforts aimed at promoting equity and excellence in education. Education Policy Analysis, 10(32), 1-21. Retrieved from http://epaa.asu.edu/ojs/article/viewFile/311/437 Büyüköztürk, Ş., Akbaba-Altun, S. ve Yıldırım, K. (2010). TALIS: Uluslararası öğretme ve öğrenme araştırması. Ankara: MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Büyüköztürk, Ş. (2012). Örnekleme yöntemleri [Powerpoint sunuları] http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf sayfasından erişilmiştir. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. baskı). Ankara: Pegem Akademi. Can, A. (2016). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (4. baskı). Ankara: A Pegem Akademi. Calvert, D. M. (2001). Teacher absenteeism in a rural school district (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index Clotfelter, C. T, Ladd, H. F. & Vigdor, J. L. (2007). Are teacher absences worth worrying about in the U.S.? (NBER Working Paper No. 13648). Retrieved from www.nber.org/papers/w13648.pdf Clotfelter, C., Ladd, H. & Vigdor, J. (2009). Are teacher absences worth worrying about in the U.S.? (Working Paper No. 24). Retrieved from www.caldercenter.org Compton, P. (2001). Teacher absenteeism in a Mississippi city school district 1998-1999 (Unpublished Doctoral Dissertation). Mississippi State University, Mississippi. Davis. C. (1997). An analysis of selected variables regarding teacher absenteeism in selected urban elementary schools (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index. Demirbaş, M. (2015). Bilimsel araştırma ve özellikleri. M. Metin (Ed.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (s. 4-19). Ankara: A Pegem Akademi. Erdemli, Ö. ve Güner-Demir, T. (2015). Eğitim kalitesinde önemli bir engel: Öğretmen devamsızlığı. İ. Aydın ve Ş. Çınkır (Eds.), Prof. Dr. Ethem Başaran’a armağan, eğitimde 52 yıl (s. 420-436). Ankara: Anı Yayıncılık. Gaziel, H. H. (2004). Predictors of absenteeism among primary school teachers. Social Psychology of Education, 7(4), 421-434. Green, G. R. (2014). Study to investigate self-reported teacher absenteeism and desire to leave teaching as they related to teacher reported teaching satisfaction, job related stress,syptoms of depression, irrational beliefs and self-efficacy (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index Hackett, R. S. (2009). Teacher absenteeism. Rertieved from http://hdl.handle.net/2139/8983. Holefelder, G. W. (1982). The relationship of selected variables to teacher absenteeism and an analysis of its monetory cost as well as teacher perception of its instructional cost (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index Hovey, M. R. (1999). Analysis and management of teacher absenteeism in selected school districts of varying sizes in San Bernardino county (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index Imants, J. & Van Zoelen, A. (1995). Teachers’ sickness absence in primary schools, school climate and teachers’ sense of efficacy. School Organization, 15(1), 77-86. Jacobs, K. D. & Kritsonis, W. A. (2007). An analysis of teacher and student absenteeism in urban schools: What the research says and recommendations for educational leaders. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED499647.pdf. Kight, L. A. C. (2007). The relationship between principals leadership style and teacher absenteeism (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index. Mampane, K. B. (2013). Educators’ experiences and perceptions of teacher absenteeism (Master’s thesis). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index Martin, L. A. (1984). A study of teacher absenteeism and its relationship to personal and organizational factors as well as teacher perceived leadership style of the building principal, in selected schools of Adams county school district twelve (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index Mc Kenzie, P., Nugroho, D., Ozolins, C., Mc Millan, J., Sumarto, S., Toyamah, N., Febriany, V., Sodo, R. J., Bima, L. & Sim, A. A. (2014). Study on teacher absenteeism in Indonesia 2014. Retrieved from https://research.acer.edu.au/policy_reform/4 Miller, R. T., Murname, R. J. & Willett, J. B. (2008). Do teacher absences impact student achievement? Longitudinal evidence from one urban school district? Educational Evaluation and Policy Analysis, 30(2), 181-200. Nielsen, A. K. L. (2008). Determinants of absenteeeism in Public Organizations: A unit level analysis of work absence in a large Danish municipality. The International Journal of Human Resource Management, 19(7), 1330-1348. Norton, M. S. (1998). Teacher absenteeism: A growing dilemma in education. Contemporary Education, 69(2), 95-99. Pitts, K. L. (2010). Teacher absenteeism: An examination of patterns and predictors (Unpublished doctoral dissertation). Virginia Commonwealth University, Virginia. Porres, A. (2016). The impact of teacher absenteeism on student achievement: A study on U.S. Public schools, using results of the 2011-2012 civil rights data collection (Master’s thesis). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index Reddy, V., Prinsloo, C. H., Netshitangani, T., Moletsane, R., Juan, A. & Van Rensburg, J. (2010). An investigation into educator leave in the South African ordinary public schooling system. Unicef report. Retrieved from http://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/ Rosenblatt, Z. & Shirom, A. (2005). Predicting teacher absenteeism by personal background factors. Journal of Educational Administration, 43(2), 209-225. Rosenblatt, Z. & Shirom, A. (2006). School ethnicity and governance influences on work absence of teachers and school administrators. Educational Administration Quarterly, 42(3), 361-384 Scott, K. & Mc Clellan, E. (1990). Gender differences in absenteeism. Public Personnel Management, 19(2), 229-253. Seferoğlu, S. S. (2003, Mayıs). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitiminde yeni yaklaşımlar. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. Seibert, J. C. (2013). Study of the perceptions of middle school principals on teacher absenteeism within an urban school district (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index Sezgin F., Koşar S., Kılınç, A. Ç. ve Öğdem, Z. (2014). Teacher absenteeism in Turkish Primary schools: A qualitative perspective from school principals. International Online Journal of Educational Sciences, 6(3), 612-625. Sims, T. Y. (2016). Teachers’ perspectives of teacher voluntary absences (Doctoral dissertation).Retrievedfromhttp://search.proquest.com/pqdtglobal/index. Smith, G. G. (2000). Increasing teacher attendance: Substitute Teaching Institute. Subjournal, 2(1), 8-17. Speas, C. M. (2010). Teacher absences: Types, frequency and impact on student achievement, Wake County Public School System 2007-08 (Research Report No. 09. 37). Retrieved from https://webarchive.wcpss.net/results/reports/2010/0937teacher-absece08.pdf Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde spss uygulamalı nicel veri analizi. Ankara: A Pegem Akademi. The World Bank (2011). Improving the quality and equity of basic education in Turkey challenges and options (Report No. 54131-TR). Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/105971468338992381/pdf/541310SR0P107700Quality0Report02011.pdf Usman, S., Akhmadi & Suryadarma, D. (2004). When teachers are absent: Where do they go and what is the impact on student? (SMERU field report). Rerieved from http://smeru.or.id/sites/default/files/publication/ketikaguruabsen-eng.pdf. Van Tonder, C. L. & Williams, C. (2009). Exploring the origin of burnout among secondary educators. SA Journal of Industrial Psychology, 35(1), 204-218. Winkler, D. R. (1980). The effects of sick leave policy on teacher absenteeism. ILR Review, 33(2), 232-240. Winters, D. K. (2014). The relationship between job satisfaction, teacher absenteeism and intermediate school achievement in math and language arts: A correlational study (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/pqdtglobal/index

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Temmuz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Öznur TULUNAY ATEŞ (Sorumlu Yazar)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Şerife TÜRKKAN Bu kişi benim
Burdur-MEB
0000-0003-1845-998X
Türkiye

Destekleyen Kurum MAKÜ-BAP
Proje Numarası 0457-YL-17
Yayımlanma Tarihi 25 Ekim 2020
Başvuru Tarihi 27 Kasım 2019
Kabul Tarihi 8 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 56

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maeuefd651764, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2020}, number = {56}, pages = {1 - 22}, doi = {10.21764/maeuefd.651764}, title = {ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Türkkan, Şerife} }
APA Tulunay Ateş, Ö. & Türkkan, Ş. (2020). ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (56) , 1-22 . DOI: 10.21764/maeuefd.651764
MLA Tulunay Ateş, Ö. , Türkkan, Ş. "ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2020 ): 1-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/57315/651764>
Chicago Tulunay Ateş, Ö. , Türkkan, Ş. "ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2020 ): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ AU - Öznur Tulunay Ateş , Şerife Türkkan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21764/maeuefd.651764 DO - 10.21764/maeuefd.651764 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - IS - 56 SN - -1302-8944 M3 - doi: 10.21764/maeuefd.651764 UR - https://doi.org/10.21764/maeuefd.651764 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ %A Öznur Tulunay Ateş , Şerife Türkkan %T ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ %D 2020 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 56 %R doi: 10.21764/maeuefd.651764 %U 10.21764/maeuefd.651764
ISNAD Tulunay Ateş, Öznur , Türkkan, Şerife . "ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 56 (Ekim 2020): 1-22 . https://doi.org/10.21764/maeuefd.651764
AMA Tulunay Ateş Ö. , Türkkan Ş. ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; (56): 1-22.
Vancouver Tulunay Ateş Ö. , Türkkan Ş. ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; (56): 1-22.
IEEE Ö. Tulunay Ateş ve Ş. Türkkan , "ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 56, ss. 1-22, Eki. 2020, doi:10.21764/maeuefd.651764