Amaç ve Kapsam

Türkiye'de "Avrupa Bütünleşme Süreci" ne yönelik çıkarılmış ilk süreli dergi olan Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi’nin amacı, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacıların hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi çalışmalarını Avrupa Birliği perspektifinde sunmaktır.

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında Türkçe ve İngilizce yayın yapan kapalı çift hakem sürecine tabi uluslararası bir dergidir. 

Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarına aittir. Dergide yayınlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Yayımlanan yazılar, grafik ve tablolar izin olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve belli bir sistemde arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir. Gelir elde etmek amacı ile yapılan basım, çoğaltma ve/veya satışlar 5846 sayılı FİSEK hükümleri uyarınca hukuki yaptırıma tabi tutulacaktır. Daha önce başka bir dergide, kitapta vb. bir kaynakta yayınlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.