İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof.Dr. Muzaffer Dartan
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
mjes@marmara.edu.tr
+90216 777 18 08

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Ebru Dalğakıran
Marmara Üniversitesi
mjes@marmara.edu.tr
0216 777 18 17