Yazım Kuralları

Sayfa Düzeni: A4
Kelime Sayısı:
-Dipnotlar ve referanslar dâhil, özet hariç en az 6500, en fazla 9000. Yayın kurulu, uygun gördüğü durumlarda kelime sayısı bu sınırın üzerinde olan metinleri kabul etme hakkını saklı tutar.
-Özet en fazla 250 kelime olmalıdır.
-Tablo ve şekiller için sözcük sayımı kapladıkları yere göre belirlenecektir; tablo kaldırıldığındaki sözcük sayımı göz önünde bulundurulmaksızın yarım sayfalık tablo 250 kelime olarak sayılacaktır.-3000 kelimeden az metinler yayın kurulu tarafından uygun görülürse Yorum olarak basılmak için değerlendirilir.
-Dava incelemeleri 3000 kelimeden fazla olmamalıdır. Dava incelemeleri hakem sürecine tabidir. -Kitap incelemeleri 2000 kelimeyi aşmamalıdır. Kitap incelemeleri yayın kurulunun kararıyla basılır.

Tablo/Grafik/Resim Genişliği: 12 cm.

Paragraf Düzeni

Satır aralığı: 1
Alıntı Paragraflar: Sağ ve soldan 1 cm. içeride

Yazı Şekli

- Font: Times New Roman (12)
Alıntı paragraf: Times New Roman (10)
Başlıklar dışında kalın (bold) karakter kullanılmamalıdır.
Sadece makalenin adında bütün karakterler büyük kullanılmalıdır.
- Bölümlerde numaralandırma yapılmamalıdır.
Bölümlerde takip edilecek sıralama aşağıdaki gibidir (tüm başlıklarda kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır):
Ana bölüm (kalın)

Alt Bölüm (italik)

Alt bölümün altında bölüm (kalın+italik)

Alıntılar

-Bibliyografik referanslar yazar-tarih sistemine göre –gerekli olduğu yerde sayfa numaralarıyla birlikte – verilmelidir. Örneğin: (Cini, 2000) ve (Cini, 2000: 21).
-
Referanslar makalenin sonunda alfabetik olarak sıralanmalıdır (Röportajlar aşağıda gösterildiği gibi referansların sonunda ayrı bir şekilde verilmelidir).

-Yazarlar bütün referansların tam olduğundan (tekrar eden yazar isimleri de dâhil) ve metin içinde var olduğundan emin olmalıdır. Bibliyografik referanslar için aşağıdaki örneklere bakınız.
-Yazar ismi mevcut değilse: (Makale başlığı; yıl: sayfa)

Dipnotlar

-Satır aralığı tek olmalı (10pt), ardıl olarak numaralandırılmalı ve referans yerine kullanılmamalıdır.-Dipnotlar çok uzun olmamalı ve sayıları minimumda tutulmalıdır.
-Yazar son not kullanmamalıdır.

Daha detaylı bilgi için: Yazım Klavuzu / Note for Contributors