BibTex RIS Kaynak Göster

Empathy Through Drawings as a Teaching Activity Used in Primary School Social Studies Courses

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 85 - 100, 10.10.2013

Öz

Empathy is of great importance in developing better relationships among
individuals and societies. Yet, empathy is not involved in the national curriculum as a
skill needs to be developed in the Social Studies and Citizenship courses. Therefore, a
number of empathetic roles were presented to a group of the primary school pupils (aged
7-8). Then they were requested to draw pictures representing their thinking and feelings
concerning the social issue that they chose. The reason for asking them to draw a picture
to express themselves was due to the potential limitations concerning their writing skills.
After drawings were completed, face-to-face interviews were conducted with 15 of them
in order to provide them an opportunity to express their empathetic reasonings and
feelings orally. In the paper, examples from students’ drawings and related interview excerpts are presented in order to describe and evaluate the empathy process in which students were involved.

Keywords : Empathy, drawings, social studies, citizenship, teaching

İLKÖĞRETİMDEKİ HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KULLANILACAK BİR ÖĞRETİM ETKİNLİĞİ OLARAK RESİM ÇİZİMİ YOLUYLA EMPATİ

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 85 - 100, 10.10.2013

Öz

Empati bireyler ve topluluklar arasında daha nitelikli ilişkilerin kurulmasında önemli bir role sahiptir. Buna karşın empati, uzun bir süre boyunca Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri içerisinde geliştirilecek bir beceri olarak ülkemizin müfredat programları içerisinde yer almamıştır. Ancak 2004 yılında ilan edilen müfredat programında “İletişim ve Empati Becerisi” başlığı altında bir beceri alanı olarak kabul edilmiştir. Araştırmada ilköğretim ikinci sınıf öğrencilerinden kendilerine sunulan empati rollerinden birini seçerek, o role ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan bir resim çizmeleri istenmiştir. Resim çizdirme tekniğinin kullanım nedeni, bu yaş grubu öğrencilerinin yazım becerilerindeki sınırlılıktır. Resim çizimlerinin tamamlanmasının ardından, 15 öğrenci ile geliştirdikleri empatik düşünce ve duygulara ilişkin yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin çizdiği resimler ile görüşme metinlerinden bir bölümüne ve empati sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Empati, resim çizme, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, öğretim

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yücel KABAPINAR

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004 Cilt: 20 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA KABAPINAR, Y. (2013). İLKÖĞRETİMDEKİ HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KULLANILACAK BİR ÖĞRETİM ETKİNLİĞİ OLARAK RESİM ÇİZİMİ YOLUYLA EMPATİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20(20), 85-100.