BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Multiple Intelligences Theory Based Mathematics Instruction on the Mathematics Achievement and Retentıon Levels In Grade 6 Fractions Unit

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 163 - 177, 30.10.2013

Öz

This research aims to instruct "fractions" to 6th graders in a learning environments
based on "Multiple Intelligences Theory" and investigate the effect of such an
environment on the mathematics achievement and retention levels of 6th graders. The
research was conducted in a school in the İzmit Kocaeli area in two Grade 6 sections with
a total of 70 students. At the beginning of the study, the experimental groups and control
groups were given a Preliminary Mathematics Test, "Multiple Intelligences Poll" and 

"Personal Information Poll". In the experimental group, "Fractions" was instructed using
activities designed according to "Multiple Intelligences Theory" while in the control
group "Fractions" was instructed using traditional teaching methods. . At the end of the
study, both groups were given a "Mathematics Achievement Test" post test. Two months
later, the post test was used again as a retention test. The findings from the research
indicated a significant difference in the students' achievement and retention levels in favor
of the group experimental group, which was instructed according to the "Multiple
Intelligences Theory".
Key words: Multiple intelligences theory, math instruction, fraction, retention level

Kaynakça

  • Wahl, M.(1999 ). “Math for Humans Teaching Math Through 8 Intelligences, Washington”: LivnLern Press,.
  • Yavuz, K E.(2004). Öğrenen ve Gelișen Eğitimciler için Çoklu Zeka Teorisi Uygulama Rehberi. Ankara: Ceceli Yayınları.

İlköğretim 6. Sınıf Kesirler Ünitesinde Çoklu Zeka Kuramına Uygun Öğretimin Matematik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 163 - 177, 30.10.2013

Öz

Bu çalıșmada Çoklu Zekâ Kuramına göre hazırlanmıș öğrenme ortamlarının 6. sınıf öğrencilerinin matematik bașarıları ve kalıcılık düzeylerine etkisinin araștırılması amaçlanmıștır. Araștırma, Kocaeli ili İzmit ilçesindeki bir ilköğretim okulunun 6. sınıflarında okuyan 70 öğrenci üzerinde yürütülmüștür. Araștırma bașlamadan önce deney ve kontrol gruplarına “ Matematik Testi ” ön test “Çoklu Zekâ Belirleme” anketi ile
“Kișisel Bilgiler” anketi uygulanmıștır. Deney grubun da “ Kesirler” konusu Çoklu Zekâ Kuramı doğrultusunda planlanan ders etkinlikleri ile, kontrol grubunda ise dersler geleneksel
yöntemle ișlenmiștir. Çalıșmanın sonucun da her iki gruba da kesirler konusunu içeren son test, çalıșmanın bitiminden iki ay sonra kalıcılık testi olarak yeniden uygulanmıștır. Elde edilen
bulgular doğrultusun da öğrencilerin “Kesirler” ünitesindeki bașarıları ve kalıcılık düzeyleri bakımından deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuștur.

Kaynakça

  • Wahl, M.(1999 ). “Math for Humans Teaching Math Through 8 Intelligences, Washington”: LivnLern Press,.
  • Yavuz, K E.(2004). Öğrenen ve Gelișen Eğitimciler için Çoklu Zeka Teorisi Uygulama Rehberi. Ankara: Ceceli Yayınları.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sare Şengül Bu kişi benim

Caner Öz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 24 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Şengül, S., & Öz, C. (2013). İlköğretim 6. Sınıf Kesirler Ünitesinde Çoklu Zeka Kuramına Uygun Öğretimin Matematik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24(24), 163-177.