PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2011, Cilt 2, Sayı 4, 17 - 28, 21.02.2014

Öz

-

Kaynakça

 • ALAVI, Maryam ve LEIDNER, Dorothy E. (2001), "Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues",MIS Quarterly, Vol. 25, No.1, ss.107–136.
 • ALLARD, Suzie ve Clyde W.HOLSAPPLE.(2002), “Knowledge Management As A Key For E-Business Competitiveness: From The Knowledge Chain To KM Audits”, Journal of Computer Information Systems,Vol. 42, Issue:5, ss.19-25.
 • ARGOTE, Linda ve INGRAM, Paul. (2000), “Knowledge Transfer: A Basis For Competitive Advantage Of Firms”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 82, ss.150–169.
 • BOUDREAU, John W. (2002), “Strategic Knowledge Measurement and Management”, Chars Working Paper Series, Cornell University, http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1057& context=cahrswp (16.10.2007)
 • CHATZOGLOU, Prodromos- VANEZIS, Pavlos ve CHRISTOFORIDIS, Sofoklis. (2005), “Knowledge Management in the Financial Sector: The Case of the Greek Bank Loan System”, International Scientific Conference- Knowledge Based Economy, CECIOS, The European Management Association, Kaunas, Lithuania, 22-23 September.
 • CHIRAN, Jayasundara Chaminda. (2008), “Knowledge Management In Banking Industries: Uses And Opportunities”, Journal of the University Librarians Association of Sri Lanka,Vol. 12, ss.73-78.
 • CHOI, Yong S, COMMURI, Chandra ve KIM, Ben B. (2005), “Comparative Study Of Knowledge Management Success”, Journal of Academy of Business and Economics. [Elektronik Versiyon] http://findarticles.com/p/articles/mi_m0OGT/is_3_5/ai_n16619668/ (11.11.2008)
 • CLAESSENS, Stijn ve VAN HOREN, Neeltje. (2007), “Location Decisions of Foreign Banks and Competitive Advantage, World Bank Policy Research Working Paper, No: 4113.
 • CURADO, Carla. (2008), “Perceptions of Knowledge Management and Intellectual Capital in The Banking Industry”, Journal of Knowledge Management,Vol.12, Issue:3, ss.141-155.
 • ÇİVİ, Emin.(2000), “Knowledge Management as a Competitive Asset”, Marketing Intelligence and Planning, Vol.18, No:4, ss.166-174.
 • DeTIENNE, Kristen Bell ve Lisa Ann JACKSON (2001), “Knowledge Management: Understanding Theory and Developing Strategy”,Competitiveness Review,Vol:11, No:1, ss.1-11.
 • DETLOR, Brian- RUHI Umar- TUREL, Ofir- BERGERON, Pierrette- CHOO, Chun Wei- HEATON, Lorna ve PAQUETTE, Scott. (2006), “The Effect of Knowledge Management Context on Knowledge Management Practices: An Empirical Investigation”, Electronic Journal of Knowledge Management Vol. 4, No.2, ss.117-128.
 • FAHEY, Liam ve PRUSAK, Laurence. (1998), “The Eleven Deadliest Sins of Knowledge Management”, California Management Review,Vol. 40, No. 3, ss.265-276.
 • GRANT, ROBERT M. (1996), “Toward A Knowledge-Based Theory of The Firm”, Strategic Management Journal, Vol.17, ss.109-122.
 • GRANT, Kenneth ve GRANT, Candice.(2005), “The Knowledge Management Capabilities of the Major Canadian Financial Institutions”, International Conference on Knowledge Management (ICKM), Malaysia, http://ickm.upm.edu.my/presenter4.html (16.01.2009)
 • HALAWI, Leila A. ve Diğerleri.(2005), “Resource-Based View of Knowledge Management for Competitive Advantage”, The Electronic Journal of Knowledge Management, Vol.3, Issue 2, ss.75-86.
 • HAVENS, Charnell ve Ellen KNAPP. (1999), “Easing Into Knowledge Management”, Strategy & Leadership, Vol.27, No: 2, ss.4-9.
 • JORDAN, Judith.(1997), “Competing Through Knowledge: An Introduction”, Technology Analysis & Strategic Management, Vol: 9, No:4, ss.379-381.
 • KARABAY, Melisa.(2010), “Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Finans Sektöründe Stratejik Rekabet Olgusu: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • KLIMIKOVÁ, Mária. (2006), “Banking in the Context of Knowledge Economy”, BIATEC, Vol.14.
 • KROGH, Georg Von ve Johan ROSS.(1995), “A Perspective On Knowledge, Competence and Strategy”, Personel Review, No:24, ss.56-76.
 • LLUSAR, Juan Carlos-Bou ve MERCEDES Segarra-Cipre´s (2006), “Strategic Knowledge Transfer And Its Implications For Competitive Advantage: An Integrative Conceptual Framework”, Journal Of Knowledge Management, Vol.10, No:4, ss.100-112.
 • NONAKA, Ikujiro (1991), “The Knowledge Creating Company”, Harvard Business Review, Vol.69, No.6, ss.96– 104.
 • NICKOLS, Fred. (2010), The Knowledge in KM, Knowledge Management Yearbook.
 • O'DONOGHUE, Ray. (2007), “Strategic Direction”,Works Management,Vol.60, April, ss.1-4.
 • PEREZ, Jesus Rodriguez ve Patricia Ordonez DE PABLOS.(2003), “Knowledge Management And Organizational Competitiveness: A Framework For Human Capital Analysis”, Journal of Knowledge Management, Vol: No.7, ss.82-91.
 • SHARKIE, Rob. (2003), “Knowledge Creation And Its Place In The Development Of Sustainable Competitive Advantage”, Journal of Knowledge Management, Vol:7, No:1, ss.20-31.
 • SILVI, Riccardo ve Suresh CUGANESAN. (2006), “Investigating The Management Of Knowledge For Competitive Advantage A Strategic Cost Management Perspective”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 3, ss.309-323.
 • WHITEHILL, Martin (1997), “Knowledge-based Strategy to Deliver Sustained Competitive Advantage”, Long Range Planning, Vol. 30, No. 4, ss.621-627.
 • YILMAZ, İlker (2006),“Verilerin Çözümlenmesi-İlişki-Korelasyon”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Mayıs.
 • YILMAZ, Yücel ve YILMAZ, Sibel. (2005), “Finansal Kurumlarda Bilgi Yönetimi”, Uluslararası Finans Sempozyumu, Marmara Üniversitesi B.S.Y.O ve B.S.E , 9-10 Haziran.
 • ZACK, Michael H. (1999), “Managing Codified Knowledge”, Sloan Management Review, Vol.40, No.4, ss.45-58.
 • ZACK, Michael H. (2002), “A Strategic Pretext for Knowledge Management”, Third European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities, Athens, Greece, April 5.
 • ZACK, Michael H. (1999), “Developing a Knowledge Strategy”, California Management Review, Vol. 41, No. 3, ss.125 -145

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Yıl 2011, Cilt 2, Sayı 4, 17 - 28, 21.02.2014

Öz

Günümüzde işletmeler sağladığı rekabet avantajlarından faydalanmak amacıyla yönlerini bilgi yönetimine doğru çevirmiş durumdadırlar. Finansal hizmetler sektöründe bu durum daha da dikkat çekicidir. Gerek enformasyon teknolojisi sağlayıcıları olmaları gerekse finansal sistemin motoru olmaları bakımından özellikle bankalararası rekabetin şekillenmesinde bilgi yönetimi çok önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Bu bağlamda küresel piyasalarda, birçok banka bilgi-tabanlı bir organizasyon olmaya yönelik stratejilerini belirlemektedir. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için bankaların, doğru seçilmiş bilgi yönetim sistemleri vasıtasıyla maddi olmayan varlıklarını yönetebilmesi ve banka stratejik yönetiminin algısı önem kazanmaktadır. Çalışmanın amacı, bilgi yönetim uygulamalarının Türk bankacılık sektöründeki genel görünümünü yansıtmak ve sektördeki stratejik yönetimin bilgi yönetimine olan algısını ölçmektir. Bu bağlamda çalışma, bilgi yönetiminin kavramsal çerçevesinin yanı sıra finans sektöründeki konumunu da belirginleştirmeyi kapsamaktadır. Bu argümandan yola çıkarak sektöre yönelik örgütsel bir model oluşturulmuş ve tepe yönetimin yaklaşımı sektör geneline uygulanan bir anket vasıtasıyla değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • ALAVI, Maryam ve LEIDNER, Dorothy E. (2001), "Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues",MIS Quarterly, Vol. 25, No.1, ss.107–136.
 • ALLARD, Suzie ve Clyde W.HOLSAPPLE.(2002), “Knowledge Management As A Key For E-Business Competitiveness: From The Knowledge Chain To KM Audits”, Journal of Computer Information Systems,Vol. 42, Issue:5, ss.19-25.
 • ARGOTE, Linda ve INGRAM, Paul. (2000), “Knowledge Transfer: A Basis For Competitive Advantage Of Firms”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 82, ss.150–169.
 • BOUDREAU, John W. (2002), “Strategic Knowledge Measurement and Management”, Chars Working Paper Series, Cornell University, http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1057& context=cahrswp (16.10.2007)
 • CHATZOGLOU, Prodromos- VANEZIS, Pavlos ve CHRISTOFORIDIS, Sofoklis. (2005), “Knowledge Management in the Financial Sector: The Case of the Greek Bank Loan System”, International Scientific Conference- Knowledge Based Economy, CECIOS, The European Management Association, Kaunas, Lithuania, 22-23 September.
 • CHIRAN, Jayasundara Chaminda. (2008), “Knowledge Management In Banking Industries: Uses And Opportunities”, Journal of the University Librarians Association of Sri Lanka,Vol. 12, ss.73-78.
 • CHOI, Yong S, COMMURI, Chandra ve KIM, Ben B. (2005), “Comparative Study Of Knowledge Management Success”, Journal of Academy of Business and Economics. [Elektronik Versiyon] http://findarticles.com/p/articles/mi_m0OGT/is_3_5/ai_n16619668/ (11.11.2008)
 • CLAESSENS, Stijn ve VAN HOREN, Neeltje. (2007), “Location Decisions of Foreign Banks and Competitive Advantage, World Bank Policy Research Working Paper, No: 4113.
 • CURADO, Carla. (2008), “Perceptions of Knowledge Management and Intellectual Capital in The Banking Industry”, Journal of Knowledge Management,Vol.12, Issue:3, ss.141-155.
 • ÇİVİ, Emin.(2000), “Knowledge Management as a Competitive Asset”, Marketing Intelligence and Planning, Vol.18, No:4, ss.166-174.
 • DeTIENNE, Kristen Bell ve Lisa Ann JACKSON (2001), “Knowledge Management: Understanding Theory and Developing Strategy”,Competitiveness Review,Vol:11, No:1, ss.1-11.
 • DETLOR, Brian- RUHI Umar- TUREL, Ofir- BERGERON, Pierrette- CHOO, Chun Wei- HEATON, Lorna ve PAQUETTE, Scott. (2006), “The Effect of Knowledge Management Context on Knowledge Management Practices: An Empirical Investigation”, Electronic Journal of Knowledge Management Vol. 4, No.2, ss.117-128.
 • FAHEY, Liam ve PRUSAK, Laurence. (1998), “The Eleven Deadliest Sins of Knowledge Management”, California Management Review,Vol. 40, No. 3, ss.265-276.
 • GRANT, ROBERT M. (1996), “Toward A Knowledge-Based Theory of The Firm”, Strategic Management Journal, Vol.17, ss.109-122.
 • GRANT, Kenneth ve GRANT, Candice.(2005), “The Knowledge Management Capabilities of the Major Canadian Financial Institutions”, International Conference on Knowledge Management (ICKM), Malaysia, http://ickm.upm.edu.my/presenter4.html (16.01.2009)
 • HALAWI, Leila A. ve Diğerleri.(2005), “Resource-Based View of Knowledge Management for Competitive Advantage”, The Electronic Journal of Knowledge Management, Vol.3, Issue 2, ss.75-86.
 • HAVENS, Charnell ve Ellen KNAPP. (1999), “Easing Into Knowledge Management”, Strategy & Leadership, Vol.27, No: 2, ss.4-9.
 • JORDAN, Judith.(1997), “Competing Through Knowledge: An Introduction”, Technology Analysis & Strategic Management, Vol: 9, No:4, ss.379-381.
 • KARABAY, Melisa.(2010), “Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Finans Sektöründe Stratejik Rekabet Olgusu: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • KLIMIKOVÁ, Mária. (2006), “Banking in the Context of Knowledge Economy”, BIATEC, Vol.14.
 • KROGH, Georg Von ve Johan ROSS.(1995), “A Perspective On Knowledge, Competence and Strategy”, Personel Review, No:24, ss.56-76.
 • LLUSAR, Juan Carlos-Bou ve MERCEDES Segarra-Cipre´s (2006), “Strategic Knowledge Transfer And Its Implications For Competitive Advantage: An Integrative Conceptual Framework”, Journal Of Knowledge Management, Vol.10, No:4, ss.100-112.
 • NONAKA, Ikujiro (1991), “The Knowledge Creating Company”, Harvard Business Review, Vol.69, No.6, ss.96– 104.
 • NICKOLS, Fred. (2010), The Knowledge in KM, Knowledge Management Yearbook.
 • O'DONOGHUE, Ray. (2007), “Strategic Direction”,Works Management,Vol.60, April, ss.1-4.
 • PEREZ, Jesus Rodriguez ve Patricia Ordonez DE PABLOS.(2003), “Knowledge Management And Organizational Competitiveness: A Framework For Human Capital Analysis”, Journal of Knowledge Management, Vol: No.7, ss.82-91.
 • SHARKIE, Rob. (2003), “Knowledge Creation And Its Place In The Development Of Sustainable Competitive Advantage”, Journal of Knowledge Management, Vol:7, No:1, ss.20-31.
 • SILVI, Riccardo ve Suresh CUGANESAN. (2006), “Investigating The Management Of Knowledge For Competitive Advantage A Strategic Cost Management Perspective”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 3, ss.309-323.
 • WHITEHILL, Martin (1997), “Knowledge-based Strategy to Deliver Sustained Competitive Advantage”, Long Range Planning, Vol. 30, No. 4, ss.621-627.
 • YILMAZ, İlker (2006),“Verilerin Çözümlenmesi-İlişki-Korelasyon”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Mayıs.
 • YILMAZ, Yücel ve YILMAZ, Sibel. (2005), “Finansal Kurumlarda Bilgi Yönetimi”, Uluslararası Finans Sempozyumu, Marmara Üniversitesi B.S.Y.O ve B.S.E , 9-10 Haziran.
 • ZACK, Michael H. (1999), “Managing Codified Knowledge”, Sloan Management Review, Vol.40, No.4, ss.45-58.
 • ZACK, Michael H. (2002), “A Strategic Pretext for Knowledge Management”, Third European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities, Athens, Greece, April 5.
 • ZACK, Michael H. (1999), “Developing a Knowledge Strategy”, California Management Review, Vol. 41, No. 3, ss.125 -145

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melisa ERDİLEK KARABAY>

Yayımlanma Tarihi 21 Şubat 2014
Başvuru Tarihi 21 Şubat 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { marufacd4591, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2}, number = {4}, pages = {17 - 28}, title = {TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Erdilek Karabay, Melisa} }
APA Erdilek Karabay, M. (2014). TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 2 (4) , 17-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/506/4591
MLA Erdilek Karabay, M. "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA" . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 2 (2014 ): 17-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/506/4591>
Chicago Erdilek Karabay, M. "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 2 (2014 ): 17-28
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA AU - MelisaErdilek Karabay Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 28 VL - 2 IS - 4 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA %A Melisa Erdilek Karabay %T TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Erdilek Karabay, Melisa . "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 2 / 4 (Şubat 2014): 17-28 .
AMA Erdilek Karabay M. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. JFRS. 2014; 2(4): 17-28.
Vancouver Erdilek Karabay M. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2014; 2(4): 17-28.
IEEE M. Erdilek Karabay , "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, c. 2, sayı. 4, ss. 17-28, Şub. 2014