Dergi Hakkında

Amaç ve Kapsam

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim teorilerine ve pratiklerine katkıda bulunmayı amaçlayan, ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer vermektedir. Daha özel olarak, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi eğitimin tüm alanlarında güncel konularda yapılan nicel ve nitel araştırmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Ayrıca eğitimle ilgili önemli ve güncel bazı konuları kuramsal açıdan ele alıp irdeleyen ve uygulamaya dönük doğurgular üzerinde duran çalışmalara da yer verilmektedir. Bu çerçevede dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen ve matematik bilimleri eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır. Dergide yayına kabul edilecek çalışmaların eğitimle ilgili alanlarda kuramsal ve uygulama yönünden yeni ve özgün katkılar sunuyor olmaları beklenmektedir. Dergi 2010 1. sayısından başlayarak e-dergi olarak yayınlanmaktadır.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DergiPark sistemi üzerinden açık erişimde olduğundan, makale yollama, değerlendirme ve yayınlama süreçlerinde yazarlardan hiçbir ücret talep etmemektedir.

 

Değerlendirme Süreci

Derginin değerlendirme süreci elektronik olarak yapıldığından yazarlar, makale önerilerini, ÖRNEK ŞABLONA uygun düzenleyerek, yine DergiPark (OJS) üzerinden elektronik olarak göndermelidirler. Makale önerisi öncelikle alan uzmanı editöre yönlendirilir. Bu aşamada Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi intihali engellemek için bu aşamaya gelen bütün çalışmaları iThenticate yazılımı ile kontrol eder. Buradan çıkan sonuç %20 ve üzeri benzerlik taşırsa yazar bilgilendirilir ve çalışması reddedilir. Yazarların, makalelerini göndermeden iThenticate yazılımı veya benzeri programlar aracılığı ile kontrollerini yapması, olası sorunları önleyecektir. Alan editörü makale önerisini biçim ve içerik yönünden ön değerlendirmeye aldıktan sonra, dergi sisteminde kayıtlı, doktora (PhD) derecesine sahip en az iki hakeme yönlendirir. Makale önerisi, yazar isimleri ve kimlik bilgileri olmayacak halde, 'Hakem Değerlendirme Formu' eklenerek değerlendirme sürecine alınır. Bu süreçte hakemlere en az 20 gün süre verilir. Hakemler makale önerisini olduğu haliyle kabul edebilir; küçük veya ayrıntılı düzeltme isteyebilir veya reddedebilirler. Değerlendirme sonunda düzeltme alan çalışmalar hakem yorumları ile birlikte yazara yönlendirilir. Makale önerisi, iki hakemden 'yayınlanabilir' sonucunu aldığı taktirde yayınlanabilir duruma gelir; hakemlerden biri olumlu, biri olumsuz olduğunda, üçüncü hakeme yönlendirilir. Hakemlerin değerlendirmeleri çerçevesinde nihai karar yayın kurulu başkanına aittir. Yayın aşamasına gelen çalışmalar Yayın Kurulunca tekrar gözden geçirilir. Telif Hakkı Düzenlemesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yayınlarda telif hakkı ihlali, intihal ya da ihlalleri çok ciddiye alır. Dergide yazarların haklarını korumak amacıyla telif hakkı ihlali veya makalelerin akademik amaçlar dışında kullanımı konusundaki iddialar dikkate alınır. Makale önerileri başka kaynaklarda yayınlanıp yayınlanmadıkları kontrol edilir. Bu bakımdan MEÜi Eğitim Fakültesi Dergisi tüm makaleleri İThenticate programı ile telif hakkı ihlallerine karşı gözden geçirmektedir. Farklı kaynaklardan yapılan alıntıların % 20’yi aşması durumunda yazarlar makalenin reddedildiği konusunda bilgilendirilir.   

  • Yazarlar çalışmalarında kullandıkları materyallerin izinlerini almalıdırlar ve bu konuda editörü bilgilendirmelidirler.  Makale dergide yayınlandıktan sonra yayım hakları dergiye ait olur. 

  • Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

  • Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.

  • Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

  • Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).


Gizlilik beyanı

Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları süresiz olarak Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir. Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılamayacaktır.