Yıl 2017, Cilt , Sayı 108, Sayfalar 123 - 142 2017-10-01

Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki

SELİM GÜNGÖR [1] , ÖZGE KORKMAZ [2] , SÜLEYMAN SERDAR KARACA [3] , Yasemin KESKİN BENLİ [4]


Bu çalışmada Arjantin, Çin, Güney Kore, İsrail, Malezya, Meksika ve Türkiye’nin 1985-2015 dönemi için birincil enerji tüketimiyle finansal gelişme arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada birincil enerji tüketimi ile mevduat bankalarının varlıklarının GSYİH'ye oranı arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca birincil enerji tüketiminden mevduat banka varlıklarının GSYİH’ya oranı ile özel sektöre sağlanan kredilerin GSYİH’ya oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir.  

Birincil Enerji Tüketimi, Finansal Gelişme, Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi, Holtz-Eakin
  • REFERANS 1: FİNANS
  • REFERANS 2: FİNANSAL TAHMİN VE MODELLEME
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: SELİM GÜNGÖR
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: ÖZGE KORKMAZ
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: SÜLEYMAN SERDAR KARACA
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Yasemin KESKİN BENLİ
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2017

APA Güngör, S , Korkmaz, Ö , Karaca, S , Keskin Benli, Y . (2017). Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki . Maliye ve Finans Yazıları , (108) , 123-142 . DOI: 10.33203/mfy.311742