PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DERSLERİNDE KULLANDIKLARI LİMİT KAVRAMINA ÖZGÜ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206, 160 - 186, 01.05.2015

Öz

Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmeni adaylarının derslerinde kullandıkları limit kavramına özgü öğretim stratejilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusundanitel araştırma yöntemlerinden biri olan özel durum çalışması deseninden yararlanılmıştır. Çalışma son sınıf dört ortaöğretim matematik öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, katılımcıların limit kavramına yönelik hazırladıkları ders planlarından, derslerinin video kayıtlarından ve yarı-yapılandırılmış görüşmelerin ses kayıtlarından derlenmiştir. Katılımcıların öğretimlerinde kullandıkları limit kavramına özgüöğretim stratejileri konuya özgü gösterimler ve konuya özgü etkinlikler bağlamındaincelenmiştir. Limit kavramına özgü kullanılan gösterimler (a) şekilsel, (b) sayı doğrusu, (c) tablo, (d) grafiksel, (e) cebirsel ve (f) sözel gösterimler şeklindedir. Konuya özgüetkinlikler ise (a) oyun, (b) günlük yaşam örneği, (c) animasyon, (d) görsellerle desteklenmiş senaryo, (e) analoji, (f) Escher’in resimleri, (g) farklı bilim dalları, (h) polinomfonksiyonlarda limit değerini tartışma ve (i) limite ilişkin özelikleri pekiştirme olarakgruplandırılmıştır. Katılımcıların sıklıkla kullandıkları gösterim şekilleri sözel ve cebirsel gösterimler olmuştur. Katılımcılar limit kavramını ağırlıklı olarak ilk derslerindegünlük yaşamla ilişkilendirmişler ve kendileri ile yapılan görüşmelerde bu stratejiyi tercih etme sebeplerini, öğrencilerin limit kavramını daha iyi anlayabilmelerini sağlamakolarak belirtmişlerdir

Ayrıntılar

Diğer ID JA87TA44AP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Semiha KULA Bu kişi benim


Esra BUKOVA GÜZEL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206

Kaynak Göster

APA Kula, S. & Güzel, E. B. (2015). MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DERSLERİNDE KULLANDIKLARI LİMİT KAVRAMINA ÖZGÜ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ . Milli Eğitim Dergisi , 45 (206) , 160-186 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36144/406116