PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINDAKİ ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ROLLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALANYAZIN TARAMA ÇALIŞMASI

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 83 - 108, 01.01.2014

Öz

Öğretim programlarının amaçlarına ulaşması, büyük ölçüde okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleriniyerine getirmelerine bağlıdır. Bu çalışma, söz konusu rolleri saptayabilmekamacıyla yapılmıştır. Çalışmada sunulan bilgiler alanyazın taramasıyla eldeedilmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle ilgili yayınlar taranmıştır. Yayınlardan eldeedilen bilgilerden, okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerinin kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Konuylailgili araştırmalar da incelenmiş ve bu araştırmalarda üzerinde durulan, okulyöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri saptanmıştır Çalışma sonucunda, okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerinin öğretim liderliğinin genel alanı içinde olduğu ve bu rollerin boyutlarının “rehberlik, bilgi kaynağı olma, uygun fiziksel ortamlar yaratma, öğretim araç ve gereçlerini temin etme, öğretimi yönetme, mesleki gelişim, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlama, planlama, koordine etme, denetleme, değerlendirme, araştırma, yönlendirme, kolaylaştırma, amaçları açıklama, kaynak sağlama ve kullanma, öğretim programı uygulamalarını yönetme, öğrenci gelişimini izleme, olumlu bir okul iklimi yaratma, takım çalışmasını sağlama, çeşitli kişilerle birlikte çalışabilme” olduğu ortaya konmuştur

Ayrıntılar

Diğer ID JA88FC56SV
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bahadır GÜLBAHAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201

Kaynak Göster

APA Gülbahar, B. (2014). OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINDAKİ ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ROLLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALANYAZIN TARAMA ÇALIŞMASI . Milli Eğitim Dergisi , 44 (201) , 83-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36164/406521