PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SUUDİ ARABİSTAN TÜRK OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 125 - 148, 01.01.2014

Öz

Bu araştırmanın amacı Suudi Arabistan Türk okullarında görev yapanöğretmenlerin sorunlarını tespit etmektir. Suudi Arabistan’da Türk vatandaşlarının çabalarıyla kurulmuş, MEB ve Riyad Büyükelçiliği himayelerinde eğitimveren 8 Türk okulu bulunmaktadır. Tümüyle Türk eğitim sisteminin uygulandığı bu okullarda Mayıs 2012 tarihi itibariyle MEB tarafından gönderilen 305öğretmen görev yapmakta ve 5729 öğrenci eğitim almaktadır. Araştırmada tarama yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Gönüllülük esasına göre 226 öğretmen araştırmaya katılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin Suudi Arabistan’ı tercih etmelerindeki en önemli faktör “kutsalmekânlar”dır. Öğretmenler görev yaptıkları okulların “fiziki koşulları”nı eğitim-öğretim için yeterli bulmazken en çok “sağlık”la ilgili konularda sıkıntıyaşamaktadırlar

Ayrıntılar

Diğer ID JA24CY95FP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf Bahri GÜNDOĞDU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201

Kaynak Göster

APA Gündoğdu, Y. B. (2014). SUUDİ ARABİSTAN TÜRK OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI . Milli Eğitim Dergisi , 44 (201) , 125-148 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36164/406523