PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 149 - 164, 01.01.2014

Öz

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİĞE GÜDÜLENMELERİ

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 149 - 164, 01.01.2014

Öz

Bu araştırma ile, müzik öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin,öğretmenliğe güdülenme düzeylerinin belirlemesi amaçlanmıştır. Araştırmasonuçlarının, öğretmenleştirmeye yönelik eğitim sürecinin amaçlarına ulaşmasını etkileyen etmenlere ışık tutması ve ilgili programlara katkıda bulunulması amaçlanmıştır Bu çalışma, betimsel bir nitelik taşımaktadır. Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans öğrencilerinin güdülenme düzeyleri, bu araş- tırma için oluşturulup geliştirilen Müzik Öğretmenliğine Güdülenme Ölçeği ile belirlenmiştir. Ölçek 194 lisans öğrencisine uygulanmış, toplanan verilerin istatistiksel çözümlemeleri gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin güdülenme düzeylerinin belirlenmesinde, aritmetik ortalama (x) ve standart sapma (ss) kullanılmıştır. Araştırmada, müzik eğitimi anabilim dalı öğrencileri, genel olarak müzik öğretmenliğine güdülenmiş oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin güdülenme düzeylerine ilişkin alt boyutlarda; bilmeye yönelik içsel olarak yüksek ve tam güdülendikleri, meslekte deneyim için içsel güdülenme düzeylerinin yüksek olduğu, kazanmaya güdülendikleri, başarılı olmak için içsel güdülenme düzeyleri, mesleği özümsemek ve içe yansıtmak için güdülendikleri, güdülenmesiz durumda olmadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA83ZN26MV
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özlem ONUK ŞENEL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201

Kaynak Göster

APA Şenel, Ö. O. (2014). MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİĞE GÜDÜLENMELERİ . Milli Eğitim Dergisi , 44 (201) , 149-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36164/406524