PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 183 - 202, 01.01.2014

Öz

Toplumlarda sağlıklı yaşam davranışının biçimlenmesi ailede başlar.Çocuk anne ve babasını taklit ederek sağlıkla ilgili bazı alışkanlıklar edinir.Ancak edinilen bu alışkanlıklar her zaman yeterli ve olumlu yönde olmayabilir.Bu sebeple okul öncesinden zorunlu eğitimin sonuna kadar sağlıkla ilgili konulara genellikle örgün eğitim programlarında bulunan derslerin içerisinde de yerverilir. Bu çalışmada Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesiamaçlanmıştır. Tarama modelinde olan bu çalışmanın örneklemini EğitimFakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 304 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem grubuna onların demografiközelliklerini, yaşam alışkanlıklarını ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek için üç kısımdan oluşan bir ölçme aracı uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS 17.0 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları orta düzeyde bulunmuştur. Bu sonuç literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılarak tartışılmıştır

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 183 - 202, 01.01.2014

Öz

Ayrıntılar

Diğer ID JA53FF38HE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehtap YURDATAPAN Bu kişi benim


Elif BENZER Bu kişi benim


İlknur GÜVEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201

Kaynak Göster

APA Yurdatapan, M. , Benzer, E. & Güven, İ. (2014). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 44 (201) , 183-202 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36164/406527