Hakkında

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda 2 defa (Nisan ve Ekim) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Gönderilen yazılarda sayfa sayısının en fazla 20 olmasına dikkat edilmelidir. Dergimize gönderilen yazıların benzerlik oranı, İntihal Engelleme Programı kullanılarak kontrol edilmektedir.


 

Değerlendirme süreci


Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne gönderilen yazıların değerlendirme politikaları aşağıdaki gibidir:


Gönderilen yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editörler ve alan editörü tarafından değerlendirilir. Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, İntihal Engelleme Programı kullanılarak benzerlik oranı kontrol edilir. Benzerlik oranı %20'in altında ise, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan iki hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin gönderilir.


İki hakemin de “Yayımlanması uygundur.” şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı,  Yayın Kurulunun belirleyeceği sayıda yayımlanır. İki hakemin de “Yayımlanması uygun değildir.” şeklinde görüş bildirmesi halinde ise yazı dergide yayımlanmaz. Yazının yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir; yazının yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur. Yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarlar, hakemlerce düzeltme istenmesi durumunda gönderdikleri yazı ile ilgili hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Bununla birlikte eleştiri ve önerilerle ilgili olarak katılmadıkları hususlar olursa bunları ayrı bir sayfada gerekçeleriyle birlikte açıklamalıdır. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi halinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Dergi editörleri gerektiğinde makalede içeriği etkilemeyen küçük değişiklikler yapabilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları ve yazı hakkındaki yazışmalar dergi otomasyonu içinde arşivlenir.