Editör Kurulu

Doç. Dr. Mustafa Onur KAN (Yazı İşleri Müdürü/ Editör)

Dr. Öğr. Üyesi Sacit UĞUZ (Editör)

Alan Editörleri

Prof. Dr. Ali ACARAVCI (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyfettin ARTAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Özay KARADAĞ (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Metin REYHANOĞLU (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Doç. Dr. Özgür ULUBEY (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Doç. Dr. Orçun BOZKURT (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Doç. Dr. Esra Nur TİRYAKİ (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sezai DEMİR (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Özer ÖZBOZDAĞLI (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)


Prof.Dr. Seyfettin ARTAN

Turkey
seyfettinartan@gmail.com
Konular: Büyüme,Makro İktisat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Ali ACARAVCI

Turkey
acaravci@hotmail.com
Konular: Uluslararası İktisat,Büyüme
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Esra TİRYAKİ

Turkey
esranurtiryaki@gmail.com
Konular: Türkçe Eğitimi
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Metin REYHANOGLU

Turkey
reyhanoglu@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ