Cilt: 3 Sayı: 3, 1.12.2016

Yıl: 2016

Araştırma Makalesi

1. Otopsisi Yapılan Olgularda Etil Alkol Düzeyinin Değerlendirilmesi

3. Otopsisi Yapılan Perinatal Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi

5. Dizde Ağrısız, Kronik Effüzyonun Önemli ve Az Karşılaşılan Bir Sebebi: Lipoma Arboresans

Olgu Sunumu

6. Tedaviye Dirençli Akut Lösemi Hastasında Lösemik Appendisit

7. Kullandığı Araç ile İntihar; Olgu Sunumu

9. Ullrich Sendromlu Bir Hasta ve Akut Batın Cerrahisinde Anestezi Yönetimimiz: Olgu Sunumu