Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Fakülte Adına Sahibi

Prof. Dr. Necmettin AYGÜN, Aksaray Üniversitesi


Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Mustafa ŞEN, Aksaray Üniversitesi


Editör

Doç. Dr. Şuayip KARATAŞ, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Mehmet Emin GÜZEL, Aksaray Üniversitesi


Alan Editörleri


Arş. Gör. Mahmut TOPTAŞ, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Muhammed Enes ERCAN, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Melek KARACAN, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Zahit KAPLANGÖZ, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Ali KUŞCALI, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Meryem Beyza EGEMEN, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Merve İLERİ, Aksaray Üniversitesi


Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Bahaüddin VAROL, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Mehterhan FURKANİ, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan ATA, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Zahid ÇİFCİ, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Şuayip KARATAŞ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali KAYA, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAHRAMAN, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami YILDIZ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SARMIŞ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Anas Ghazi ENAYAH, el-Cevf Üniversitesi, Suudi Arabistan

Dr. Dorota BAZUŃ, Zielona Góra Üniversitesi, Polonya


Hakem ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah HARMANCI, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Adem EFE, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Adil YAVUZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof. Dr. Asım YAPICI, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Celal TÜRER, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ernest WOLF-GAZO, Kahire Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. İshak ÖZGEL, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet DAĞ, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TÜRKERİ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer KARA, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Sefa BARDAKCI, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Seyit AVCI, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Tevhit AYENGİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. W. M Nor Wan DAUD, Malezya Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Ali ÖGE, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Faruk SANCAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa KARABACAK, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Macide ÖMER, Ürdün Üniversitesi

Doç Dr. Necmeddin GÜNEY, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Sümeyra BİLECİK, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İYİBİLDİREN Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hadiye ÜNSAL, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Necattin HANAY, Aksaray Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.