Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Mütefekkir açık erişimli bir dergidir ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep etmez. Çalışmaları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.