Arşivleme

Mütefekkir’de yayınlan tüm makalelere ait üst veriler ve tam metinler Aksaray Üniversitesi’ne ve çeşitli indeks ve veri tabanlarına ait sunucularda saklanmakta ve sunulmaktadır. Ayrıca Matbu nüsha yurt içi ve dışındaki referans kütüphanelerine; makale üst verisi ise ilgili indekslere iletilmektedir.

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.