Hakkında

  • Mütefekkir, dini araştırmalar alanında uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanır.
  • Mütefekkir’in tüm dillerdeki kısaltması “Mütefekkir” şeklinde verilmelidir.
  • Mütefekkir, dini araştırmalar alanında, Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların özgün makale ve çeviri makaleleri yanı sıra editöre mektup, özet, kitap kritiği ile sempozyum ve konferans tanıtımlarını içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.
  • Gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
  • Gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası geçerli bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olmalıdır.
  • Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.
  • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
  • Yazısı yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Mütefekkir’e ait olduğunu kabul etmiş sayılır.
  • Yazılar, mutefekkir.aksaray.edu.tr internet adresindeki online makale gönderme ve takip etme sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Aynı zamanda, mutefekkirdergisi@gmail.com ve mutefekkirdergisi@aksaray.edu.tr e-posta adresleri veya karasal posta aracılığıyla da yazı gönderilebilir.
  • Detaylı bilgi için https://mutefekkir.aksaray.edu.tr/mutefekkir/about adresine tıklayınız.

Son Güncelleme Zamanı: 31.12.2022 22:23:13

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.