Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE E-FATURA UYGULAMASININ MÜKELLEFLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 1 - 19, 01.03.2022
https://doi.org/10.29067/muvu.833908

Öz

Ticari hayatta kullanılan en önemli ticari belge olan fatura, dijitalleşme ile birlikte elektronik ortama taşınmıştır. E-Fatura; maliyet ve zaman avantajı sağlaması, kolaylık, vergi kayıp ve kaçakların önlenmesi ve çevre dostu bir yaklaşım sunmak gibi birtakım sebeplerle, ticari hayatta her geçen gün daha fazla tercih edilmektedir. Bununla birlikte, henüz çok yeni olması dolayısıyla, mükellefler başlangıçta bu yeni duruma uyum sağlamada birtakım sorunlarla karşılaşmıştır. E-Fatura uygulamasında bugün gelinen nokta oldukça önemli olmakla birlikte, mükelleflerin yeni sürece uyumunda temel bazı sorunlar halen sürmektedir. Bu çalışmada, mükelleflerin e-Faturaya geçişte yaşadığı temel sorunlar (e-Faturaya ilişkin özelge ve tebliğlerin yorumlanması ile teknik ve sistemsel sorunlar başta olmak üzere) ele alınmakta ve bu sorunların çözümüne yönelik birtakım önerilere yer verilmektedir.

Kaynakça

 • Akıl, M. (2015). E-Arşiv Uygulaması. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (144), 1-10.
 • Aydın, F. (2009). Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Çerçevesinde E-Fatura Uygulaması. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (66), 1-8.
 • Doğan, U. (2014). Elektronik Vergisel Uygulamalar . Ankara: TÜRMOB (467).ISBN: 978-605-4880-08-9
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2008) Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:93, Ankara: Nisan 2009.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2009). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:112, Ankara: Nisan 2010.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2010). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:132, Ankara: Nisan 2011.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2011). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:151, Ankara: Nisan 2012.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2012). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:167, Ankara: Nisan 2013.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2013). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:187, Ankara: Nisan 2014.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2014). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:199, Ankara: Şubat 2015.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2015). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:216, Ankara: Şubat 2016.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2016). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:247, Ankara: Şubat 2017.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2017). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:276, Ankara: Şubat 2018.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2018). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:314, Ankara: Şubat 2019.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2019). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:349, Ankara: Şubat 2020.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2020). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:387, Ankara: Şubat 2021.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. (2018). Erişim tarihi: 12 Ekim 2018, Erişim yeri: www.efatura.gov.tr/özelgeler.
 • Gülten, S. (2015). Adım Adım e-Fatura ve e-Defter Uygulamaları. Ankara: Ankara SMMM Odası (99).
 • Gümrük İşlemleri Kılavuz, E-Fatura Uygulaması v.1.8, Şubat 2018.
 • Kiraz, A. (2019). Dijitalleşme Sürecinde Değişen İş Hayatı ve Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması: Yerel/ Küresel Meseleler, Küresel/ Yerel Çözümler, Cilt 1, Ankara: TÜRMOB (496).
 • SGK, e-Fatura Uygulaması Kılavuzu v.1.0, Eylül 2017.
 • Tektüfekçi, F. (2018). Türkiye'de E-Dönüşüm Sürecinde Elektronik Belge ve Defter Kontrolü ile Denetimi Üzerine Bir İnceleme. İzmir Katip Celebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 101-119.
 • Tuncer, S. (2013). E-Fatura Uygulaması 1 Eylül 2013'te Yürürlüğe Girdi. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (118), 1-7.
 • Tuncer, S. (2014). E-Fatura Uygulamasında Son Durum. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (126), 1-10.
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 10 Ocak 1961 Tarih ve 10703 Sayılı Resmi Gazete.
 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21 Haziran 2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Sirküleri No:58 (08.02.2013 Tarih- 2013/3).
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:397, 05.03.2010 Tarih ve 27512 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:421, 14.12.2012 Tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:433) 30.12.2013 Tarih ve 28867 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:443, 30.12.2014 Tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:454, 20.06.2015 Tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:475, 15.12.2016 Tarih ve 29919 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:509, 19.10.2019 Tarih ve 30923 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:509’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Sıra No:526, 09.02.2021 Tarih ve 31390 Sayılı Resmi Gazete.

ASSESSMENT OF E-INVOICE APPLICATION IN TURKEY IN TERMS OF TAXPAYERS

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 1 - 19, 01.03.2022
https://doi.org/10.29067/muvu.833908

Öz

The invoice, which is the most important commercial document used in commercial life, has been transferred to the electronic environment with digitalization. E-Invoice is preferred more and more every day in commercial life for a number of reasons such as providing cost and time advantage, convenience, prevention of tax losses and evasions and offering an environmentally friendly approach. However, since it is very new, taxpayers initially encountered some problems in adapting to this new situation. Although the point reached today in the e-Invoice application is very important, some basic problems still continue in the adaptation of the taxpayers to the new process. In this study, the main problems faced by taxpayers in transition to e-Invoice (especially the interpretation of the decrees and communiques and technical and systemic problems) are discussed and some suggestions for the solution of these problems are given.

Kaynakça

 • Akıl, M. (2015). E-Arşiv Uygulaması. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (144), 1-10.
 • Aydın, F. (2009). Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Çerçevesinde E-Fatura Uygulaması. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (66), 1-8.
 • Doğan, U. (2014). Elektronik Vergisel Uygulamalar . Ankara: TÜRMOB (467).ISBN: 978-605-4880-08-9
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2008) Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:93, Ankara: Nisan 2009.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2009). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:112, Ankara: Nisan 2010.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2010). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:132, Ankara: Nisan 2011.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2011). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:151, Ankara: Nisan 2012.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2012). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:167, Ankara: Nisan 2013.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2013). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:187, Ankara: Nisan 2014.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2014). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:199, Ankara: Şubat 2015.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2015). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:216, Ankara: Şubat 2016.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2016). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:247, Ankara: Şubat 2017.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2017). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:276, Ankara: Şubat 2018.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2018). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:314, Ankara: Şubat 2019.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2019). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:349, Ankara: Şubat 2020.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (2020). Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.Yayın no:387, Ankara: Şubat 2021.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. (2018). Erişim tarihi: 12 Ekim 2018, Erişim yeri: www.efatura.gov.tr/özelgeler.
 • Gülten, S. (2015). Adım Adım e-Fatura ve e-Defter Uygulamaları. Ankara: Ankara SMMM Odası (99).
 • Gümrük İşlemleri Kılavuz, E-Fatura Uygulaması v.1.8, Şubat 2018.
 • Kiraz, A. (2019). Dijitalleşme Sürecinde Değişen İş Hayatı ve Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması: Yerel/ Küresel Meseleler, Küresel/ Yerel Çözümler, Cilt 1, Ankara: TÜRMOB (496).
 • SGK, e-Fatura Uygulaması Kılavuzu v.1.0, Eylül 2017.
 • Tektüfekçi, F. (2018). Türkiye'de E-Dönüşüm Sürecinde Elektronik Belge ve Defter Kontrolü ile Denetimi Üzerine Bir İnceleme. İzmir Katip Celebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 101-119.
 • Tuncer, S. (2013). E-Fatura Uygulaması 1 Eylül 2013'te Yürürlüğe Girdi. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (118), 1-7.
 • Tuncer, S. (2014). E-Fatura Uygulamasında Son Durum. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (126), 1-10.
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 10 Ocak 1961 Tarih ve 10703 Sayılı Resmi Gazete.
 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21 Haziran 2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Sirküleri No:58 (08.02.2013 Tarih- 2013/3).
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:397, 05.03.2010 Tarih ve 27512 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:421, 14.12.2012 Tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:433) 30.12.2013 Tarih ve 28867 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:443, 30.12.2014 Tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:454, 20.06.2015 Tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:475, 15.12.2016 Tarih ve 29919 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:509, 19.10.2019 Tarih ve 30923 Sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:509’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Sıra No:526, 09.02.2021 Tarih ve 31390 Sayılı Resmi Gazete.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Sayı
Yazarlar

Gülfidan DEMİRKAYA (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-2781-5774
Türkiye


Ali ÇELİKKAYA
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0003-4218-404X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2022
Başvuru Tarihi 30 Kasım 2020
Kabul Tarihi 16 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Demirkaya, G. & Çelikkaya, A. (2022). TÜRKİYE’DE E-FATURA UYGULAMASININ MÜKELLEFLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Journal of Accounting and Taxation Studies , 15 (1) , 1-19 . DOI: 10.29067/muvu.833908

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisans, üçüncü kişilerin ticari olmayan amaçla eserinizden yararlanmasına, farklı bir sürüm oluşturmasına, geliştirmesine ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir. Ancak üçüncü kişilerin bu eserleri gayri-ticari olmak zorundadır ve üçüncü kişiler Dergimizde yayımlanan makalelerin yazarlarına atıfta bulunmak zorundadır.  

                                                                                                                                                           
Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/journal/591/submission/step/manuscript/new