e-ISSN: 2548-0065
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mehmet ALTAN KURNAZ
Kapak Resmi
       

Online Fen Eğitimi Dergisi, OFED, 2016 yılından itibaren yayın hayatına başlayan dergi, fen eğitimi konu alanında özgün çalışmaları içeren hakemli bir dergidir. Yılda iki defa yayınlanan OFED'in yayın dili İngilizce'dir. Dergi ilk sayısından itibaren e-dergi formatında yayınlanmaktadır. 

OFED, DergiPark sistemi üzerinden açık erişimdedir. Makale yollama, değerlendirme ve yayınlama süreçleri DergiPark sistemi üzerinden yürütülür. Yazar(lar)dan ücret talep etmez.

OFED, fen eğitimi alanında okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm düzeylerde ve konu alanlarında çalışan öğretmen, öğretim üyesi ve fen eğitimi araştırmacıları başta olma üzere tüm paydaşlara yönelik olarak yayınlanan hakemli bir dergi niteliğindedir. Bu dergide, fen eğitimindeki yeni ve etkin fikirler ve uygulamalar değerlendirilir.

OFED’te yayımlamak üzere çalışmalarınızı bekler, fen bilimleri eğitimi alanında derginin ülkemiz gereksinimlerine katkı sağlamasını temenni ederiz.

Prof. Dr. Mehmet Altan KURNAZ

Editör       

13554    13679    13680    13681    13682    13684

ERIH PLUS            Index Copernicus            SOBIAD            ROAD            DRJI            ASOS Index            Scientific Indexing Services            

Eurasian Scientific Journal Index                Google Scholar                Türk Eğitim İndeksi                i2or

12285Online Science Education Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License.

Copyright © 2016 Online Fen Eğitimi Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.