Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Eğitim ve Din Eğitiminden Beklentileri: Eskişehir Örneği

Yıl 2018, Cilt: 19 Sayı: 1, 107 - 133, 01.06.2018
https://doi.org/10.17494/ogusbd.457087

Öz

Mültecilik olgusu, ülkenin iç, sosyal ve eğitim politikasında
değişikliği gerekli kılar. Bu çalışmada, Eskişehir’e göç eden lise dönemindeki
öğrencilerin buradaki eğitim süreçlerine ilişkin algılarının, yaşadıkları
sorunların, eğitim ve din eğitiminden beklentilerinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Karma yöntemin benimsendiği bu çalışmada Eskişehir'de devlet
okullarında eğitim alan 83 sığınmacı öğrenci ile bu öğrencilere eğitim veren 42
öğretmenin konuya ilişkin görüşleri, yarı yapılandırılmış görüşme formları ve
anketler aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler kategorik içerik
analizi ile temalandırılmış, ilgili başlıklar altında öğrenci ve öğretmen
görüşleri birlikte sunulmuştur. Çalışmada öğrencilerin dil bilmemelerinin,
sosyal hayatlarında ve okul süreçlerinde en temel uyum problemi olduğu, bunun
farklı sorunlara neden olabildiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin din eğitimine
ilişkin algılarının okul türüne göre farklılık gösterdiği görülmüştür

Kaynakça

  • Alkurt, A. (2016). A Comparative Policy Analysis of Syrian Refugee Education: Turkey and Lebanon, Is It Likely to Design A Standardised Education for All?, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aras, B., & Yasun, S. (2016, Ağustos 12). Al Jazeera. http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiyedeki-suriyelilerin-egitim-sorunu-nasil-cozulur (09 Mart 2017 tarihinde erişilmiştir.) Arslan, R. (30 Ocak 2015). Türkiye'nin Görünmeyen Sığınmacıları: Iraklılar. BBC Türkçe, İstanbul. http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/01/150130_turkiyede_irakli_gocmenler (21.03.2017 tarihinde erişilmiştir.) Duruel, M. (2016). Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorunu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(5), 1399-1414. Eghdamian, K. (2016). Religious Identity and Experiences of Displacement: An Examination into the Discursive Representations of Syrian Refugees and Their Effects on Religious Minorities Living in Jordan. Journal of Refugee Studies. doi:10.1093/jrs/few030. Emin, M. N. (2016). Türkiye'deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Temel Eğitim Politikaları. İstanbul: SETA Vakfı. Er, A. R., & Bayındır, N. (2015). Pedagogical Approaches of Elementary Teachers for Primary Refugee Children. International Journal of Social and Educational Sciences, 2(4), 175-185. Günay, Ü. (2002). Din Sosyolojisi. İstanbul: İnsan Yayınları. Heimbach, T. (2016, 09 22). Europäer wollen keine Muslime als Asylbewerber. https://www.welt.de/politik/deutschland/article158319248/Europaeer-wollen-keine-Muslime-als-Asylbewerber.html (09 Mart 2017 tarihinde erişilmiştir.) İLKHA. (2016, 11 05). Avrupa'ya Göçen Müslüman Mülteciler Hristiyanlaştırılıyor. https://www.ilkha.com/haber/35690/avrupaya-gocen-musluman-multeciler-hristiyanlastiriliyor (09 Mart 2017 tarihinde erişilmiştir.) Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım. Kirova, A. (2001). Loneliness in Immigrant Children: Implications for Classroom Practice. Childhood Education, 77, 260-267. MEB. (2014). Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html (09 Mart 2017 tarihinde erişilmiştir.) Orhan, O., & Gündoğar, S. S. (January 2015). Effects of The Syrian Refugees On Turkey. Ankara: ORSAM & TESEV. Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 267-305. Uppsala Religion and Society Research Centre (t. y.): Religion a Useful Coping Strategy for Refugees. http://www.crs.uu.se/Research/interviews/-nver-cetrez/ (09 Mart 2017 tarihinde erişilmiştir.) UNHCR. (2017, Şubat 16). Syria Regional Refugee Response: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 (09 Mart 2017 tarihinde erişilmiştir.) Uluslararası Af Örgütü (Haziran 2016). “Güvenli Olmayan Sığınak: Türkiye'de Sığınmacılar ve Mülteciler Etkili Korumaya Erişemiyor” (İndeks:EUR/44/3825/2016). https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4438252016TURKISH.pdf (09 Mart 2017 tarihinde erişilmiştir.) Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, H. (2001). Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Yaygın Din Eğitimi Kurumları. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 329–356. Yılmaz, H. (2010). Sosyal Bütünleşmemizin Temel Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14(2), 73-101.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aybiçe Tosun

Ayşe Yorulmaz 0000-0002-0066-9914

İshak Tekin 0000-0002-3850-5691

Kübra Yıldız 0000-0002-6828-2214

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 30 Nisan 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 19 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tosun, A., Yorulmaz, A., Tekin, İ., Yıldız, K. (2018). Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Eğitim ve Din Eğitiminden Beklentileri: Eskişehir Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 107-133. https://doi.org/10.17494/ogusbd.457087
AMA Tosun A, Yorulmaz A, Tekin İ, Yıldız K. Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Eğitim ve Din Eğitiminden Beklentileri: Eskişehir Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Haziran 2018;19(1):107-133. doi:10.17494/ogusbd.457087
Chicago Tosun, Aybiçe, Ayşe Yorulmaz, İshak Tekin, ve Kübra Yıldız. “Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Eğitim Ve Din Eğitiminden Beklentileri: Eskişehir Örneği”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19, sy. 1 (Haziran 2018): 107-33. https://doi.org/10.17494/ogusbd.457087.
EndNote Tosun A, Yorulmaz A, Tekin İ, Yıldız K (01 Haziran 2018) Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Eğitim ve Din Eğitiminden Beklentileri: Eskişehir Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 1 107–133.
IEEE A. Tosun, A. Yorulmaz, İ. Tekin, ve K. Yıldız, “Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Eğitim ve Din Eğitiminden Beklentileri: Eskişehir Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sy. 1, ss. 107–133, 2018, doi: 10.17494/ogusbd.457087.
ISNAD Tosun, Aybiçe vd. “Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Eğitim Ve Din Eğitiminden Beklentileri: Eskişehir Örneği”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19/1 (Haziran 2018), 107-133. https://doi.org/10.17494/ogusbd.457087.
JAMA Tosun A, Yorulmaz A, Tekin İ, Yıldız K. Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Eğitim ve Din Eğitiminden Beklentileri: Eskişehir Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;19:107–133.
MLA Tosun, Aybiçe vd. “Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Eğitim Ve Din Eğitiminden Beklentileri: Eskişehir Örneği”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sy. 1, 2018, ss. 107-33, doi:10.17494/ogusbd.457087.
Vancouver Tosun A, Yorulmaz A, Tekin İ, Yıldız K. Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Eğitim ve Din Eğitiminden Beklentileri: Eskişehir Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;19(1):107-33.

Cited ByBeden Eğitimi Derslerinde Sosyal Adalet Paradigması
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.53444/deubefd.1239475
Suriyeli Öğrencilerin Eğitiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Mehmet Akif SÖZER
https://doi.org/10.31592/aeusbed.803095