Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Effects of Equity Sensitivity on Employees Job Satisfactions & Turnover Intentions: A Field Study on Food and Beverage Outlet’s in Bishkek

Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 4, 552 - 562, 18.10.2019
https://doi.org/10.25287/ohuiibf.561206

Öz

Equity sensitivity is expressed as the degree of sensitivity of the employees 'input-output ratio to be equal to other employees in line with Adams's equality theory.. In this study, the relationship between equity sensitivity, job satisfaction and turnover intention was investigated. Food and beverage enterprises operating in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, were selected as a sample. Factor analysis, correlation analysis and regression analysis were performed. As a result of the analysis, a positive significant correlation was found between the perception of equity sensitivity and material job satisfaction. In addition, it was observed that there is a negative correlation between job satisfaction and turnover intentions of employees. 

Kaynakça

 • Adams, J. S. (1966). Inequity In Social Exchange. Advances in Experimental Social Psychology, 2(C), 267–299. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2
 • Blakely, G. L., Andrews, M. C., & Moorman, R. H. (2005). The Moderating Effects of Equity Sensitivity on the Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Business and Psychology, 20(2), 259–273. https://doi.org/10.1007/sl0869-005-8263-3
 • Davison, H. K., & Bing, M. N. (2008). The Multidimensionality of the Equity Sensitivity Construct : Integrating Separate Benevolence and Entitlement Dimensions for Enhanced Construct Measurement. Journal of Managerial Issues, 20(1), 131–150.
 • Hancer, M., & George, R. T. (2003). Job Satisfaction Of Restaurant Employees: An Empirical Investigation Using The Minnesota Satisfaction Questionnaire. Journal of Hospitality and Tourism Research, 27(1), 85–100. https://doi.org/10.1177/1096348002238882
 • Huseman, R. C., Hatfield, J. D., & Miles, E. W. (1987). A New Perspective on Equity Theory: The Equity Sensitivity Construct. Academy of Management Review, 12(2), 222–234. https://doi.org/10.5465/AMR.1987.4307799
 • King, W. C., Miles, E. W., & Day, D. D. (1993). A Test and Refinement of the Equity Sensitivity Construct. Journal of Organizational Behavior, 14(4), 301–317.
 • Liu, Y. (2005). Investigating turnover intention among emergency communication specialists. Graduate Theses and Dissertations. Retrieved from http://scholarcommons.usf.edu/etd/744
 • Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology. Chicago: Rand McNally.
 • Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention, And Turnover: Path Analyses Based On Meta‐Analytic Findings. Personnel Psychology, 46(2), 259–293. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1993.tb00874.x

Eşitlik Hassasiyetinin İşgörenlerin İş Doyumu Ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkileri: Bişkek Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Alan Araştırması

Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 4, 552 - 562, 18.10.2019
https://doi.org/10.25287/ohuiibf.561206

Öz

Eşitlik hassasiyeti, Adams'ın eşitlik teorisi doğrultusunda işgörenlerin girdi-çıktı oranlarının diğerleriyle eşit olması konusundaki duyarlılığın dereceleri olarak ifade edilmektedir. Araştırmada, eşitlik hassasiyetinin iş doyumu ve işten ayrılma eğilimi ile ilişkisi incelenmiştir. Örneklem olarak Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri seçilmiştir. Verilere faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Analizlerin sonucunda, Eşitlik hassasiyeti algısı” ile “maddi iş doyumu” arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, işgörenlerin eşitlik hassasiyeti algıları ile işten ayrılma eğilimleri arasında iş doyumunun aracılık ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Adams, J. S. (1966). Inequity In Social Exchange. Advances in Experimental Social Psychology, 2(C), 267–299. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2
 • Blakely, G. L., Andrews, M. C., & Moorman, R. H. (2005). The Moderating Effects of Equity Sensitivity on the Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Business and Psychology, 20(2), 259–273. https://doi.org/10.1007/sl0869-005-8263-3
 • Davison, H. K., & Bing, M. N. (2008). The Multidimensionality of the Equity Sensitivity Construct : Integrating Separate Benevolence and Entitlement Dimensions for Enhanced Construct Measurement. Journal of Managerial Issues, 20(1), 131–150.
 • Hancer, M., & George, R. T. (2003). Job Satisfaction Of Restaurant Employees: An Empirical Investigation Using The Minnesota Satisfaction Questionnaire. Journal of Hospitality and Tourism Research, 27(1), 85–100. https://doi.org/10.1177/1096348002238882
 • Huseman, R. C., Hatfield, J. D., & Miles, E. W. (1987). A New Perspective on Equity Theory: The Equity Sensitivity Construct. Academy of Management Review, 12(2), 222–234. https://doi.org/10.5465/AMR.1987.4307799
 • King, W. C., Miles, E. W., & Day, D. D. (1993). A Test and Refinement of the Equity Sensitivity Construct. Journal of Organizational Behavior, 14(4), 301–317.
 • Liu, Y. (2005). Investigating turnover intention among emergency communication specialists. Graduate Theses and Dissertations. Retrieved from http://scholarcommons.usf.edu/etd/744
 • Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology. Chicago: Rand McNally.
 • Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention, And Turnover: Path Analyses Based On Meta‐Analytic Findings. Personnel Psychology, 46(2), 259–293. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1993.tb00874.x

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ULUTAŞ> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-6838-2506
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2019
Başvuru Tarihi 7 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Ulutaş, M. (2019). Eşitlik Hassasiyetinin İşgörenlerin İş Doyumu Ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkileri: Bişkek Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Alan Araştırması . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (4) , 552-562 . DOI: 10.25287/ohuiibf.561206
Creative Commons Lisansı
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.