e-ISSN: 2651-4206
Başlangıç: 2018
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2022 - Cilt: 9 Sayı: 2