e-ISSN: 2651-4206
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2021 - Cilt: 8 Sayı: 2