e-ISSN: 2791-6871
Başlangıç: 2021
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi (OKAD), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (OKTAM) yayınıdır. Elektronik erişimli, hakemli, yılda iki kere (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanmakta olan uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel yayınlar Türkçe ya da İngilizce dillerinden biriyle yazılmış olmalıdır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi, kadın ve/ya aile konularında akademik çalışmaları teşvik etmeyi, bilim camiasına katkıda bulunmayı ve araştırmacılara bilimsel bir platform sağlamayı hedeflemektedir.

2022 - Cilt: 2 Sayı: 2

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) Yayınıdır.
SAMSUN