Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of the Effect of Kaolin Applications on Protein of Grain and Some Mineral Matters in Some Beans Varieties

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2, 73 - 80, 31.12.2021
https://doi.org/10.54370/ordubtd.953825

Öz

The research was carried out on the trial land of Ordu University Faculty of Agriculture in 2017. The aim of this study was to determine the kaolin effects on yield, yield components and grain quality in some bean cultivars (Göksun, Göynük-98, Akman-98). The kaolin doses (0%, 2.5%, 5%, 7.5%, 10%) were used at the beginning of flowering period of the plants and applied to all parts. The experiment was carried out in randomized blocks in a factorial arrangement with three replications. As a result of the statistical analysis, it was observed that there were statistically significant differences between the cultivars in terms of protein and some mineral substances. As a result of the research, Göynük variety attracted attention in terms of protein and N and Akmn 98 variety in terms of P, K and Ca. On the other hand, kaolin applications did not statistically affect protein and N, P, K and Ca.

Kaynakça

 • Cengiz, B. (2007). Sakarya ve eskişehir lokasyonlarında yetiştirilen bazı kuru fasulye çeşitlerinin kalite özellikleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Namık Kemal Üniversitesi.
 • Bremner, J. M. (1965). Total nitrogen methods of soil analysis. A. G. Norman (Ed.), Chemical and microbiological properties (s. 1149-1178) içinde. American Society of Agronomy, Inc. https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.c32
 • Düzdemir, O. (1998). Kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinde verim ve diğer bazı özellikler üzerine bir araştırma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Glenn, D. M., Puterka, G. J., Vanderzwet, T., Byers, R. E. ve Feldhake, C. (1999). Hydrophobic particle films: A new paradigm for suppression of arthropod pests and plant diseases. Journal of Economic Entomology, 92(4), 759-771. https://doi.org/10.1093/jee/92.4.759
 • Kacar B ve İnal A (2008). Bitki analizleri. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Moreshet, S., Cohen, Y. ve Fuchs, M. E., (1979). Effect of ıncreasing foliage reflectance on yield, growth, and physiological behavior of a dryland cotton crop. Crop Science 19, 863–868. https://doi.org/10.2135/cropsci1979.0011183X001900060029x
 • Pekşen, E., (2005). Samsun koşullarında bazı fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin tane verimi ve verimle ilgili özellikler bakımından karşılaştırılması. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(3), 88-95. https://doi.org/10.7161/anajas.2005.20.3.88-95
 • Rosati, A., Metcalf, S. G., Buchner, R. P., Fulton, A. E. ve Lampinen, B. D., (2006). Physiological effects of kaolin applications in well-ırrigated and water-stressed walnut and almond trees. Annals of Botany, 98, 267–275. https://doi.org/10.1093/aob/mcl100
 • Şehirali, S. (1979). Yemeklik tane baklagiller (s. 8-65). T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Soundara Rajan, M.S., Ramkumar Reddy, K., Sudhakar Rao, R. ve Sankara Reddi, G.H. (1981). Effect of antitranspirants and reflectants on pod yield of rainfed groundnut. Agricultural Science Digest 1, 205–206. https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201302625684
 • Srinivasa Rao, N. K. (1986). The effects of antitranspirants on stomatal opening, and the proline and relative water contents in the tomato. Journal of Horticultural Science 61, 369–382. https://doi.org/10.1080/14620316.1986.11515715
 • Stanhill, G., Moreshet, S. ve Fuchs, M. (1976). Effect of increasing foliage and soil reflectivity on the yield and water use efficiency of grain sorghum. Agronomy Journal 68, 329–332. https://doi.org/10.2134/agronj1976.00021962006800020031x
 • Uysal, F. (2002). Kalite fonksiyonun Türkiye’de baklagil dış satımına etkileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Ünver, S., Kaya, M. ve Atak, M. (1999). Geçmişten günümüze yemeklik baklagiller tarımı. Türk-Koop. Ekin Dergisi, 3(7), 40-44.
 • Vanoğlu, T.G. (2015). Okitsu wase satsumalarında farklı doz ve zamanlardaki kaolin uygulamalarının bazı morfolojik, fizyolojik, verim ve kalite özelliklerine etkileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mustafa Kemal Üniversitesi.
 • Yiğitarslan, U. (2010). Fasulye’de kaolin uygulamasının verim, verim öğeleri ve tane kalitesine etkisinin belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.

Kaolin Uygulamalarının Bazı Fasulye Çeşitlerinde Tanede Protein ve Bazı Mineral Maddeler Üzerine Etkisi

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2, 73 - 80, 31.12.2021
https://doi.org/10.54370/ordubtd.953825

Öz

2017 Yılında Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme arazisinde yürütülen bu araştırmada, bazı fasulye çeşitlerinde (Göksun, Göynük-98, Akman-98) kaolin uygulamalarının tanede protein ve bazı mineral maddeler üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tesadüf bloklarında faktöriyel düzenleme deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüş ve Kaolin dozları %0, %2.5, %5, %7.5 ve %10 solüsyon olarak hazırlanacak hazırlanarak bitkinin çiçeklenme başlangıcı periyodunda bütün aksamına uygulanmıştır. Araştırmada çeşitler arasında protein ve bazı mineral maddeler açısından istatistiksel olarak önemli farklılıkların olduğu gözlenmiştir. Araştırma sonucunda Göynük çeşidi, protein ve N bakımından Akman 98 çeşidi ise P,K ve Ca bakımından dikkat çekmiştir. Diğer taraftan kaolin uygulamaları protein ve N, P, K ve Ca’ ya istatistiksel olarak etki göstermemiştir.

Kaynakça

 • Cengiz, B. (2007). Sakarya ve eskişehir lokasyonlarında yetiştirilen bazı kuru fasulye çeşitlerinin kalite özellikleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Namık Kemal Üniversitesi.
 • Bremner, J. M. (1965). Total nitrogen methods of soil analysis. A. G. Norman (Ed.), Chemical and microbiological properties (s. 1149-1178) içinde. American Society of Agronomy, Inc. https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.c32
 • Düzdemir, O. (1998). Kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinde verim ve diğer bazı özellikler üzerine bir araştırma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Glenn, D. M., Puterka, G. J., Vanderzwet, T., Byers, R. E. ve Feldhake, C. (1999). Hydrophobic particle films: A new paradigm for suppression of arthropod pests and plant diseases. Journal of Economic Entomology, 92(4), 759-771. https://doi.org/10.1093/jee/92.4.759
 • Kacar B ve İnal A (2008). Bitki analizleri. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Moreshet, S., Cohen, Y. ve Fuchs, M. E., (1979). Effect of ıncreasing foliage reflectance on yield, growth, and physiological behavior of a dryland cotton crop. Crop Science 19, 863–868. https://doi.org/10.2135/cropsci1979.0011183X001900060029x
 • Pekşen, E., (2005). Samsun koşullarında bazı fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin tane verimi ve verimle ilgili özellikler bakımından karşılaştırılması. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(3), 88-95. https://doi.org/10.7161/anajas.2005.20.3.88-95
 • Rosati, A., Metcalf, S. G., Buchner, R. P., Fulton, A. E. ve Lampinen, B. D., (2006). Physiological effects of kaolin applications in well-ırrigated and water-stressed walnut and almond trees. Annals of Botany, 98, 267–275. https://doi.org/10.1093/aob/mcl100
 • Şehirali, S. (1979). Yemeklik tane baklagiller (s. 8-65). T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Soundara Rajan, M.S., Ramkumar Reddy, K., Sudhakar Rao, R. ve Sankara Reddi, G.H. (1981). Effect of antitranspirants and reflectants on pod yield of rainfed groundnut. Agricultural Science Digest 1, 205–206. https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201302625684
 • Srinivasa Rao, N. K. (1986). The effects of antitranspirants on stomatal opening, and the proline and relative water contents in the tomato. Journal of Horticultural Science 61, 369–382. https://doi.org/10.1080/14620316.1986.11515715
 • Stanhill, G., Moreshet, S. ve Fuchs, M. (1976). Effect of increasing foliage and soil reflectivity on the yield and water use efficiency of grain sorghum. Agronomy Journal 68, 329–332. https://doi.org/10.2134/agronj1976.00021962006800020031x
 • Uysal, F. (2002). Kalite fonksiyonun Türkiye’de baklagil dış satımına etkileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Ünver, S., Kaya, M. ve Atak, M. (1999). Geçmişten günümüze yemeklik baklagiller tarımı. Türk-Koop. Ekin Dergisi, 3(7), 40-44.
 • Vanoğlu, T.G. (2015). Okitsu wase satsumalarında farklı doz ve zamanlardaki kaolin uygulamalarının bazı morfolojik, fizyolojik, verim ve kalite özelliklerine etkileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mustafa Kemal Üniversitesi.
 • Yiğitarslan, U. (2010). Fasulye’de kaolin uygulamasının verim, verim öğeleri ve tane kalitesine etkisinin belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nuri YILMAZ> (Sorumlu Yazar)
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
0000-0002-0597-6884
Türkiye


Tansu UZUN>
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9476-6362
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yılmaz, N. & Uzun, T. (2021). Kaolin Uygulamalarının Bazı Fasulye Çeşitlerinde Tanede Protein ve Bazı Mineral Maddeler Üzerine Etkisi . Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 11 (2) , 73-80 . DOI: 10.54370/ordubtd.953825