Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokula devam eden işitme engelli öğrencilerin yazı performanslarının incelenmesi: Örnek grup çalışması

Yıl 2017, Cilt: 18 Sayı: 01, 27 - 43, 13.02.2017
https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.292065

ÖzBu çalışmada, işaret dili ile
dikte edilen bir metin incelenerek, işitme engelli öğrencilerin yazma
performanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 6.,7. ve 8. sınıfa
devam eden 10 işitme engelli öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak, araştırmacıların hazırladığı, uzman görüşü alınmış ve gündelik
hayatta sık kullanılan sözcüklerin yer aldığı 57 kelimeden oluşan bir metin
kullanılmıştır. Yazılı metinlerdeki, yazma hataları analiz edilmiştir. Elde
edilen yazılı metinlerde harf ve/veya hece atlama (letter and/or morpheme omission),
harf ve/veya hece ekleme (addition of letter and/or morpheme), sözcük atlama
(word omission), sözcük ekleme (addition of word) hataları olduğu görülmüştür.
Ayrıca kelimenin yanlış olarak kullanılması ve çekim eki hataları gibi hatalar
yaptıkları belirlenmiştir. İşitme engelli öğrencilerin, yazılı anlatım
becerilerindeki sınırlılıklarının, günlük yaşam ve akademik beceriler
üzerindeki etkisi alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır.
 Kaynakça

  • Allen, T. (1986). Patterns of academic achievement among hearing impaired students: 1974 and 1983. In A. Schildroth & M. Karchmer (Eds.), Deaf children in America (pp. 161-206). San Diego, CA: Little, Brown.
  • Bloom, L., & Lahey, M. (1978). Language development and language disorders. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
  • Burman, D., Nunes, T., & Evans, D. (2007). Writing profiles of deaf children taught through British Sign Language. Deafness & Education International, 9(1), 2-23.
  • Burman, D., Evans, D., Nunes, T., & Bell, D. (2008). Assessing deaf children's writing in primary school: Grammar and story development. Deafness & Education International, 10(2), 93-110.
  • Christie, K., Wilkins, D. M., Betsy-McDonald, H., & Neuroth-Gimbrone, C. (1999). Get-to-thepoint: Academic bilingualism and discourse in American Sign Language and written English. In E. Winston (Eds.), Story telling and conversation: Discourse in deaf communities (pp. 162-177). Washington, DC: Gallaudet University Press.
  • Davies, S. (1994). Attributes for success: Attitudes and practices that facilitate the transition towards bilingualism in the education of deaf children. Bilingualism in Deaf Education, 27, 103-121.
  • Demir, S. A. (2010). Sessizliğin dili: Türk İşaret Diline dair gözlemler. Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 1-20.
  • Dostal, H. M., & Wolbers, K. A. (2014). Developing language and writing skills of deaf and hard of hearing students: A simultaneous approach. Literacy Research and Instruction, 53(3), 245-268.
  • Erdiken, B. (1996). Anadolu Üniversitesi İÇEM lise düzeyindeki işitme engelli öğrencilerin, yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde işbirliği-gözlem yöntemi ile anlatım yönteminin karşılaştırılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
  • Fabretti, D., Volterra, V., & Pontecorvo, C. (1998). Written abilities in deaf Italians. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 3(3), 231-244.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Reşat Alatlı

Ceyhun Servi

Yayımlanma Tarihi 13 Şubat 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 18 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Alatlı, R., & Servi, C. (2017). Ortaokula devam eden işitme engelli öğrencilerin yazı performanslarının incelenmesi: Örnek grup çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(01), 27-43. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.292065
The content of the Journal of Special Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence. 

download 13337  download         download