Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi

Yıl 2016, Cilt: 22 Sayı: 7, 620 - 624, 21.12.2016

Öz

Bu
çalışmada, bazı ticari probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit
bakterilerinin antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmamızda ticari probiyotik gıda örneklerinden Lactobacillus spp.,
Lactobacillus acidophilus ve Bifidobacterium spp. türleri izole edilmiş ve
Kirby-Bauer Disk Difüzyon yöntemi ile antibiyotik dirençlilikleri analiz
edilmiştir. Lactobacillus spp. izolatlarında vankomisin (%20), tetrasiklin
(%20), ampisilin (%20), gentamisin (%20) ve siprofloksasine (%80) karşı direnç
saptanırken, izolatların eritromisin (%100), kloramfenikol (%100) ve
nitrofurantoin’e (%100) ise duyarlı oldukları bulunmuştur. Lactobacillus
acidophilus izolatlarının ise gentamisin (%25) ve siprofloksasine (%75) karşı
dirençli oldukları saptanırken, tüm L. acidophilus izolatlarının vankomisin,
eritromisin, tetrasiklin, ampisilin, kloramfenikol, ripamfisin ve
nitrofurantoin’e duyarlı oldukları bulunmuştur. Bifidobacterium spp. izolatının
vankomisin, tetrasiklin, ampisilin ve siprofloksasin’e karşı dirençli olduğu,
buna karşın eritromisin, gentamisin, kloramfenikol ve nitrofurantoin’e duyarlı
olduğu bulunmuştur.

Kaynakça

 • Kastner S, Perreten V, Bleuler H, Hugenschmidt G, Lacroixa C, Meile L. “Antibiotic susceptibility patterns and resistance genes of starter cultures and probiotic bacteria used in food”. Systematic and Applied Microbiology, 29, 145-155, 2006.
 • Sharma P, Tomar SK, Sangwan V, Goswamı P, Singh R. “Antibiotic resistance of Lactobacillus sp. ısolated from commercial probiotic preparations”. Journal of Food Safety, 36(1), 38-51, 2016.
 • Fraqueza MJ. “Antibiotic resistance of lactic acid bacteria ısolated from dry-fermented sausages”. International Journal of Food Microbiology, 212, 76-88, 2015.
 • Doron S, Snydman DR. “Risk and safety of probiotics”. Clinical Infectious Diseases, 60(2), 129-134, 2015.
 • Gueimonde M, Sánchez B, De losReyes-Gavilán CG, Margolles A. “Antibiotic resistance in probiotic bacteria”. Frontiers in Microbiology, 4(202), 1-6, 2013.
 • Sharma P, Tomar SK, Goswami P, Sangwan V, Singh R. “Antibiotic resistance among commercially available probiotics”. Food Research International, 57, 176-195, 2014.
 • D'Aimmo MR, Modesto M, Biavati B. “Antibiotic resistance of lactic acid bacteria and bifidobacterium spp. ısolated from dairy and pharmaceutical products”. International Journal of Food Microbiology, 115(1), 35-42, 2007.
 • Courvalin P. “Antibiotic resistance: the pros and cons of probiotics”. Digestive and Liver Disease, 38(2), 261-265, 2006.
 • Jose NM, Bunt CR, Hussain MA. “Implications of antibiotic resistance in probiotics”. Food Reviews International, 31(1), 52-62, 2015.
 • Halkman K. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ankara, Türkiye, Başak Matbaacılık Limited Şti., 2005.
 • Rosaria M, Modesto M, Biavati B. “Antibiotic resistance of lactic acid bacteria and bifidobacterium spp. isolated from dairy and pharmaceutical products”. International Journal of Food Microbiology, 115(1), 35-42, 2007.
 • Temiz A. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Ankara, Türkiye, Hatiboğlu Yayınevi, 2000.
 • Gülay Z. “Antibiyotik duyarlılık testlerinin yorumu”. Toraks Dergisi, 3(1), 75-88, 2002.
 • Gür D. Antimikrobik Duyarlılık Testi İçin Uygulama Standartları. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, Türkiye, 2007.
 • De Vuyst L, Falony G, Leroy F. “Probiotics in fermented sausages”. Meat Science, 80(1), 75-78, 2008.
 • Çakır P. Gıda ve İnsan Kaynaklı Staphylococcus aureus Strainlerinin Karakterizasyonu. Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, Türkiye, 2007.
 • Alp G, Aslım B. “İnsan bağırsak sisteminde probiyotik olarak bifidobakterilerin önemi”. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10(2), 343-354, 2009.
 • Makinen K, Berger B, Bel-Rhlid R, Ananta E. “Science and technology for the mastership of probiotic applications in food products”. Journal of Biotechnology, 162(4), 356-365, 2012.
 • Sanchez B, Ruiz L, Gueimonde M, Ruas-Madiedo P, Margolles A. “Toward improving technological and functional properties of probiotics in foods”. Trends in Food Science &Technology, 26(1), 56-63, 2012.
 • Vasiljevic T, Shah NP. “Probiotics-From metchnikoff to bioactives”. International Dairy Journal, 18(7), 714-728, 2008.
 • Temmerman R, Pot B, Huys G, Swings J. “Identification and antibiotic susceptibility of bacterial isolates from probiotic products”. International Journal of Food Microbiology, 81(1), 1-10, 2003.
 • Wong A, Ngu DYS, Dan LA, Ooi A, Lim RLH. “Detection of antibiotic resistance in probiotics of dietary supplements”. Nutrition Journal, 14(95), 1-6, 2015.
 • Hummel AS, Hertel C, Holzapfel WH, Franz CMAP. “Antibiotic resistances of starter and probiotic strains of lactic acid bacteria”. Applied and Environmental Microbiology, 73(3), 730-739, 2007.
 • Zhou JS, Pillidge CJ, Gopal PK, Gill HS. “Antibiotic susceptibility profiles of new probiotic Lactobacillus and Bifidobacterium strains”. International Journal of Food Microbiology, 98(2), 211-217, 2005.
 • Ashraf R, Shah NP. “Antibiotic resistance of probiotic organisms and safety of probiotic dairy products”. International Food Research Journal, 18(3), 837-853, 2011.

Yıl 2016, Cilt: 22 Sayı: 7, 620 - 624, 21.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Kastner S, Perreten V, Bleuler H, Hugenschmidt G, Lacroixa C, Meile L. “Antibiotic susceptibility patterns and resistance genes of starter cultures and probiotic bacteria used in food”. Systematic and Applied Microbiology, 29, 145-155, 2006.
 • Sharma P, Tomar SK, Sangwan V, Goswamı P, Singh R. “Antibiotic resistance of Lactobacillus sp. ısolated from commercial probiotic preparations”. Journal of Food Safety, 36(1), 38-51, 2016.
 • Fraqueza MJ. “Antibiotic resistance of lactic acid bacteria ısolated from dry-fermented sausages”. International Journal of Food Microbiology, 212, 76-88, 2015.
 • Doron S, Snydman DR. “Risk and safety of probiotics”. Clinical Infectious Diseases, 60(2), 129-134, 2015.
 • Gueimonde M, Sánchez B, De losReyes-Gavilán CG, Margolles A. “Antibiotic resistance in probiotic bacteria”. Frontiers in Microbiology, 4(202), 1-6, 2013.
 • Sharma P, Tomar SK, Goswami P, Sangwan V, Singh R. “Antibiotic resistance among commercially available probiotics”. Food Research International, 57, 176-195, 2014.
 • D'Aimmo MR, Modesto M, Biavati B. “Antibiotic resistance of lactic acid bacteria and bifidobacterium spp. ısolated from dairy and pharmaceutical products”. International Journal of Food Microbiology, 115(1), 35-42, 2007.
 • Courvalin P. “Antibiotic resistance: the pros and cons of probiotics”. Digestive and Liver Disease, 38(2), 261-265, 2006.
 • Jose NM, Bunt CR, Hussain MA. “Implications of antibiotic resistance in probiotics”. Food Reviews International, 31(1), 52-62, 2015.
 • Halkman K. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ankara, Türkiye, Başak Matbaacılık Limited Şti., 2005.
 • Rosaria M, Modesto M, Biavati B. “Antibiotic resistance of lactic acid bacteria and bifidobacterium spp. isolated from dairy and pharmaceutical products”. International Journal of Food Microbiology, 115(1), 35-42, 2007.
 • Temiz A. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Ankara, Türkiye, Hatiboğlu Yayınevi, 2000.
 • Gülay Z. “Antibiyotik duyarlılık testlerinin yorumu”. Toraks Dergisi, 3(1), 75-88, 2002.
 • Gür D. Antimikrobik Duyarlılık Testi İçin Uygulama Standartları. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, Türkiye, 2007.
 • De Vuyst L, Falony G, Leroy F. “Probiotics in fermented sausages”. Meat Science, 80(1), 75-78, 2008.
 • Çakır P. Gıda ve İnsan Kaynaklı Staphylococcus aureus Strainlerinin Karakterizasyonu. Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, Türkiye, 2007.
 • Alp G, Aslım B. “İnsan bağırsak sisteminde probiyotik olarak bifidobakterilerin önemi”. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10(2), 343-354, 2009.
 • Makinen K, Berger B, Bel-Rhlid R, Ananta E. “Science and technology for the mastership of probiotic applications in food products”. Journal of Biotechnology, 162(4), 356-365, 2012.
 • Sanchez B, Ruiz L, Gueimonde M, Ruas-Madiedo P, Margolles A. “Toward improving technological and functional properties of probiotics in foods”. Trends in Food Science &Technology, 26(1), 56-63, 2012.
 • Vasiljevic T, Shah NP. “Probiotics-From metchnikoff to bioactives”. International Dairy Journal, 18(7), 714-728, 2008.
 • Temmerman R, Pot B, Huys G, Swings J. “Identification and antibiotic susceptibility of bacterial isolates from probiotic products”. International Journal of Food Microbiology, 81(1), 1-10, 2003.
 • Wong A, Ngu DYS, Dan LA, Ooi A, Lim RLH. “Detection of antibiotic resistance in probiotics of dietary supplements”. Nutrition Journal, 14(95), 1-6, 2015.
 • Hummel AS, Hertel C, Holzapfel WH, Franz CMAP. “Antibiotic resistances of starter and probiotic strains of lactic acid bacteria”. Applied and Environmental Microbiology, 73(3), 730-739, 2007.
 • Zhou JS, Pillidge CJ, Gopal PK, Gill HS. “Antibiotic susceptibility profiles of new probiotic Lactobacillus and Bifidobacterium strains”. International Journal of Food Microbiology, 98(2), 211-217, 2005.
 • Ashraf R, Shah NP. “Antibiotic resistance of probiotic organisms and safety of probiotic dairy products”. International Food Research Journal, 18(3), 837-853, 2011.

Ayrıntılar

Konular Mühendislik
Bölüm Makale
Yazarlar

Emel Ünal Turhan


Zerrin Enginkaya

Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 22 Sayı: 7

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pajes286434, journal = {Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-7009}, eissn = {2147-5881}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {22}, number = {7}, pages = {620 - 624}, title = {Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Ünal Turhan, Emel and Enginkaya, Zerrin} }
APA Ünal Turhan, E. & Enginkaya, Z. (2016). Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi . Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 (7) , 620-624 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pajes/issue/27232/286434
MLA Ünal Turhan, E. , Enginkaya, Z. "Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi" . Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2016 ): 620-624 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pajes/issue/27232/286434>
Chicago Ünal Turhan, E. , Enginkaya, Z. "Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2016 ): 620-624
RIS TY - JOUR T1 - Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi AU - EmelÜnal Turhan, ZerrinEnginkaya Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 620 EP - 624 VL - 22 IS - 7 SN - 1300-7009-2147-5881 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi %A Emel Ünal Turhan , Zerrin Enginkaya %T Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P 1300-7009-2147-5881 %V 22 %N 7 %R %U
ISNAD Ünal Turhan, Emel , Enginkaya, Zerrin . "Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 / 7 (Aralık 2016): 620-624 .
AMA Ünal Turhan E. , Enginkaya Z. Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2016; 22(7): 620-624.
Vancouver Ünal Turhan E. , Enginkaya Z. Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2016; 22(7): 620-624.
IEEE E. Ünal Turhan ve Z. Enginkaya , "Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 22, sayı. 7, ss. 620-624, Ara. 2016

Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.